הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עת"א 7512-04-16

לפני
כבוד השופט אברהם טל, נשיא

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
אדווארד יצחקבייב

החלטה

1. המשיב עצור עד תום ההליכים לאחר שהורשע בהריגה, חבלה בכוונה מחמירה והשמדת ראייה נושא כתב אישום מתוקן בת"פ 26916-04-15 (בימ"ש מחוזי מרכז – לוד) והמבקשת עותרת להמשיך את החזקתו בהפרדה זוגית למשך שנה החל מיום 19.4.16.

2. לטענת המבקשת החזקת המשיב בהפרדה זוגית נדרשת על מנת לשמור על ביטחון בית הסוהר, לשמור על שלום המשיב או אסירים אחרים, ולמנוע פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיים בבית הסוהר, שכן קיים מידע שמצביע על כוונות פגיעה במשיב ושל המשיב באחרים, יש לו רשימת סכסוכים ארוכה ואפשרות שילובו באגף טעוני הגנה לא הצליחה (ראה סעיף 8 לבקשה ומכתבו של קמ"ן מחוז מרכז של שב"ס שצורף כנספח ד' לבקשה).

3. ב"כ המשיב טוען שנפלו פגמים בהחלטת ועדת ההפרדות, שצורפה כנספח ח' לעתירה, שכן לא היו בפניה כתב האישום המתוקן והכרעת הדין לפיה המשיב לא הורשע ברצח, אלא בהריגה, בנסיבות שנושקות להגנה עצמית, ועפ"י הסדר הטיעון המשיב צפוי ל-16 שנות מאסר.

4. ב"כ המשיב טוען גם שלפי דו"ח הקמ"ן, שהוזכר לעיל, הגדרתו של המשיב כטעון הגנה הוסרה בנובמבר 2015 ומאז קליטת המשיב בשב"ס לא התקבל לגביו מידע בדבר כוונות פגיעה בו.
5. ב"כ המשיב טוען שמאז ההחלטה האחרונה על החזקת המשיב בהפרדת יחיד שהתקבלה ביום 19.10.15 הוסרה, כאמור, הגדרת המשיב כטעון הגנה והתקבלה רק ידיעה אחת לפני 3 חודשים שעניינה מעורבות שלילית של המשיב (ידיעה 385).

באשר לסכסוכים הנטענים שיש למשיב טען בא כוחו, שלא ברור מקור המידע ואם יש למשיב סכסוכים הם עם בני העדה הבוכרית ולא עם בני העדה הקווקזית.

6. עיון בפרוטוקול הדיון בוועדת ההפרדות מעלה אמנם שהוועדה לא הייתה מודעת לתיקון כתב האישום ולכך שהמשיב הורשע בהריגה ולא ברצח, אך אין מחלוקת שמדובר בהריגה במהלך סכסוך בין אזרחים מחבר העמים, ועפ"י מידעים שהוצגו בפניי בדיון הנוכחי ובדיון הקודם ביום 19.10.15, התקבלו במהלך שנת 2015 מידעים חסויים שמעלים חשש לפגיעה במשיב אם יוחזק בחברת אסירים אחרים.

7. אמנם, מתחילת שנת 2016 התקבל מידע יחיד (385) שדרגת מהימנותו לא גבוהה ושאינו מעלה חשש לפגיעה במשיב או לפגיעה על ידו, אך עיון ברשימת הסכסוכים של המשיב מעלה שיש לו סכסוכים עם אסירים אחרים שמגבילים את החזקתו בחברתם.

8. אינני מתעלם מכך שמאז ההחלטה הקודמת בבקשה להחזיק את המשיב בהפרדה התקבל רק מידע אחד, כאמור, ומכך שהגדרתו של המשיב כטעון הגנה הוסרה, אך עדיין לא ניתן להתעלם מהמידעים שהתקבלו בשנת 2015 המעלים חשש לפגיעה במשיב, ומהיותו של המשיב מסוכסך עם אחרים שנמצאים במתקני כליאה שונים.

9. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה בחלקה ומאריך את החזקת המשיב בהפרדה זוגית למשך 6 חודשים החל מיום 15.4.16. במהלך התקופה הנ"ל יעשה שב"ס מאמצים לשלב את המשיב באגף רגיל או למצער באגף שמור.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ו, 9 במאי 2016, במעמד ב"כ הצדדים.

אברהם טל, נשיא