הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עפ"ת 45532-01-16

המערער

יצחק אברהם ת.ז. XXXXXX840

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המערער – עו"ד לאה גולדמן
ב"כ המשיבה – עו"ד מורן טרבלסי
המערער בעצמו

פרוטוקול
ב"כ המשיבה:
לאור פניית בית המשפט, שהפנה את תשומת ליבי להמלצת שירות המבחן, ולאחר שהוגשה לבית המשפט חוות דעת ממונה על עבודות שירות שלפיה נמצא המערער כשיר לבצע מאסר בעבודות שירות, שוחחתי עם הפרקליט הממונה, וביררתי את האפשרות שנסכים להפחתת חודש מאסר אחד מגזר הדין, כדי לאפשר ריצוי מאסר בעבודות שירות. אדגיש כי לא נפלה כל טעות בגזר דינו של בית משפט קמא, ואנו נכונים ל שקול את הצעת בית המשפט אך ורק בשל ההליך השיקומי שעבר המערער. לצד זה, איננו מסתפקים בתסקיר הנוכחי, ואנו מבקשים דחייה נוספת של הדיון לקבלת תסקיר שירות מבחן משלים, לפרק זמן שלא יפחת משלושה חודשים, כדי לבחון את השתלבותו של המערער בטיפול קבוצתי, דבר שטרם נעשה עד היום. אם התסקיר יצביע על שיתוף פעולה ויהיה ברוח התסקיר הנוכחי, נסכים לריצוי המאסר בעבודות שירות, עקב שינוי נסיבות. אם לא יתקבל תסקיר משלים, אנו עומדים על עמדתנו הקודמת, שלפיה אין מקום להתערב בגזר הדין.

ב"כ המערער:
מרשי מבקש בכל לשון של בקשה שהדיון יסתיים היום. הוא מביע חשש, שאם ייגזר עליו מאסר בעבודות שירות, תסתיים העסקתו בעירייה כנהג, כאשר היו קשיים לשלבו במקום עבודה בנתוניו, וכאשר מקום העבודה מהווה פרמטר חשוב בתהליך השיקום של המערער. המערער אף אמר כאן בבית המשפט, בסערת רגשות, שהוא אפילו מוכן ללכת לרצות מאסר מאחורי סורג ובריח. כשלעצמי אני מבקשת שבית משפט יסתפק בתסקיר המשלים ויפחית חודש ממאסרו של המערער ויקבע שהמאסר ירוצה בעבודות שירות. למקרה שהמערער ישנה את דעתו ויבקש לרצות את המאסר מאחורי סורג ובריח, נודיע על כך לבית המשפט. אינני סבורה שנכון הדבר שהמערער יקבל החלטה כה גורלית בסערת רגשות. אני שוטחת את בקשת המערער לסייג את פסילת רישיון הנהיגה באופן שהוא יוכל לנהוג על רכב של עיריית פתח תקווה.

ב"כ המשיבה:
אנו מתנגדים לכך בתוקף, גם כך הלכנו לקראת המערער, ואני שבה ומזכירה לבית המשפט שעברו של המערער מכביד, ולחובתו 59 הרשעות בתחום התעבורתי.

<#3#>
פסק דין

בפני ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה, מיום 11.12.14 ( כב' השופטת מגי כהן) (הכרעת דין מיום 11.12.14 וגזר דין מיום 19.1.16 ) בת"ד 5929-12-12, שלפיו הורשע המערער, לאחר ניהול הוכחות, בשורה של עבירות: נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות, חציית צומת באור אדום, אי ציות להוראת שוטר, נהיגה במהירות לא סבירה, נסיעה על המדרכה שלא לשם חצייתה, פנייה שלא בבטחה וגרימת תאונה בה נגרם נזק.

בתאריך 11.9.12 נהג המערער בפתח תקווה. הוא חצה צומת באור אדום, לא ציית להוראת שוטרים שנסעו אחריו בניידת והורו לו לעצור, ובהמשך הוא נסע על המדרכה וחצה צומת נוסף באור אדום, חלף על ניידת שחסמה את דרכו חלקית, עמד על המדרכה, וכאשר הגיעה ניידת שחסמה את דרכו, ביצע פנייה חדה ופגע עם דופן האופנוע בדלתות ניידת המשטרה, תוך שהוא ממשיך בנסיעה לצורך שטח הגן הציבורי.

כאמור, בבית משפט קמא נשמעו ראיות, והמערער הורשע בעבירות המיוחסות לו. מלכתחילה הוגש הערעור גם על הכרעת הדין, ולאחר שמיעת הטיעונים בערעור, ולאור הערות בית המשפט, חזר בו המערער מהערעור בכל הנוגע להרשעה, והערעור על הכרעת הדין נדחה בזאת.

אשר לגזר הדין, בית משפט קמא קיבל על אודות המערער מספר תסקירי שירות מבחן. המשיבה עתרה להטיל על המערער עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי מרתיע, פסילה ממושכת, פסילה מותנית וקנס ואף הפנה לעברו הפלילי והתעבורתי של המערער ולנסיבות ביצוע העבירה. אמנם, התסקיר כלל המלצה טיפולית, אך המשיבה טענה כי התסקיר שלילי, ומכל מקום אין ההמלצות עולות בקנה אחד עם חומרת העבירה והאינטרס הציבורי.

ב"כ המערער ביקשה ליתן משקל מכריע לשיקולי השיקום והנסיבות האישיות. בית משפט קמא סבר כי מתחם העונש בעבירות תאונות דרכים ונהיגה בשכרות הוא מאסר מאחורי סורג ובריח. לגבי הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, הדגיש בית משפט קמא את עברו הפלילי המכביד של המערער, לרבות בתחום התעבורתי (57 הרשעות). על המערער נגזרו העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר בפועל; פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון למשך 4 שנים, במצטבר לכל פסילה אחרת, פסילה על תנאי והתחייבות להימנע מעבירה.

מתסקירי שירות המבחן שהתקבלו בבית משפט קמא וכן במסגרת הדיון בערעור, עולות נסיבות מורכבות של המערער. המערער הוא כבן 39, התגרש לאחרונה והוא אב לשני קטינים. המערער סובל מבעיות כרוניות, כשמרבית חייו הוא מנהל אורח חיים התמכרותי ושולי, לצד קשיים נפשיים שלא טופלו במהלך תקופה ממושכת. בתחילת הקשר עם המערער הערכת שירות המבחן הייתה כי דפוסי החשיבה וההתנהגות שלו הם בעייתיים. לצד זה תיאר שירות המבחן תהליך חיובי שעובר המערער החל משנת 2012. המערער שומר על תפקוד תעסוקתי ומתמיד בהליכי טיפול בתחום ההתמכרויות כמיטב יכולתו. יצוין כי הגם שניכר שהמערער עשה מאמץ להתמיד בהליך הטיפולי, הטיפול ידע עליות ומורדות, לרבות מעידה שבה השתמש בסמים. מהתסקיר האחרון שהוגש לערכאת הערעור ( מיום 20.12.16) עולה כי המערער השתלב היטב במעגל העבודה, והוצגו בפני שירות המבחן מכתבי המלצה רבים ועדכניים הנוגעים לעבודתו של המערער בעירייה. המערער הדגיש בפני שירות המבחן כי הוא ניחן במוטיבציה להמשך התנהלות נורמטיבית, וזאת לראשונה בחייו. ממכתב שהציג המערער מאת הפסיכיאטר המטפל עולה הטבה במצבו של המערער, שכבר לא נזקק לטיפול רפואי. בינתיים התגרש המערער מאשתו, והוא משלם את דמי המזונות ונמצא בקשר רציף עם ילדיו. שירות המבחן מתרשם אפוא משינוי משמעותי שערך המערער בחייו והתחזק בחודשים האחרונים, מה שמפחית את הסיכון להישנות עבירה ומצביע על כך שהמערער מצוי בתהליך שיקומי משמעותי בו משקיע כוחות ומאמצים, חרף קשייו האישיים ודפוסיו. על כן ממליץ שירות המבחן להטיל על המערער צו מבחן למשך שנה, במסגרתו ישתלב המערער בטיפול ייעודי בתחום העבריינות במסגרת שירות המבחן. שירות המבחן גם ממליץ להטיל על המערער של"צ, כדי לא לנתקו ממעגל העבודה, ולא לפגוע בהליך השיקומי.

ב"כ המערער עתרה להפחית חודש אחד מתקופת מאסרו של המערער, וזאת בהמשך לעתירתה מיום 9.6.16, שאז הסכימה לדחיית הערעור על הכרעת הדין, וביקשה להפנות את המערער לקבלת תסקיר שירות מבחן, כדי לבחון ענישה שאינה מאחורי סורג ובריח ( מאסר בעבודות שירות).

כאמור, כתנאי לשקילת האפשרות להקלה בעונשו של המערער, ביקשה ב"כ המשיבה לקבל על אודות המערער תסקיר משלים, אך אינני סבורה שיש מקום לעשות כן, באשר מדובר בעבירה שבוצעה בשנת 2012, והתקבלו על אודות המערער מספר רב של תסקירים, ונראה לי שהמלצת שירות המבחן להעמידו בפיקוח, מעוגנת היטב, שלא כמו ההמלצה להטיל עליו שירות לתועלת הציבור.

אדגיש כי לא נפלה כל טעות בגזר דינו של בית משפט קמא, שהיה נכון בשעתו. ברם, לנוכח ההליך השיקומי המשמעותי שעבר המערער כשלכך מצטרף חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה, מתקבל הערעור באופן חלקי. אני מעמידה את תקופת המאסר על 6 חודשים. המערער יבצע את המאסר שנגזר עליו בעבודות שירות במקום העבודה בבית חולים " בלינסון", ללא הרמת משאות כבדים וללא עבודה בגובה. המערער יתייצב לריצוי עונשו ביום 21.3.17.

לא מצאתי לנכון להתערב בדרך כלשהי ברכיב הפסילה, כפי שנתבקשתי, וזאת לאור עברו המכביד של המערער בתחום התעבורתי ונסיבות העבירה החמורות בהן הורשע.

שאר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם.

אני דוחה את מועד תחילת ריצוי הפסילה עד יום 21.3.17. במועד זה יפקיד המערער את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית המשפט.

אני מעמידה את המערער בפיקוח שירות המבחן למשך שנה. במהלך תקופה זו יעבור המערער טיפול ייעודי כמומלץ בתסקיר.

כל הערבויות יעמדו בעינן, עד אשר יתייצב המערער לריצוי עונשו. עם התייצבותו לריצוי העונש, יושב הפיקדון למפקיד.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן למבוגרים.
<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב שבט תשע"ז, 08/02/2017 במעמד הנוכחים.

ליאורה ברודי , שופטת