הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עפ"ג 31235-06-16

לפני:
כב' הנשיא אברהם טל – אב"ד
כב' השופטת זהבה בוסתן
כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטין

המערער

אבי כהן

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:
המערער ובאת כוחו עו"ד ליזי שובל-בר
ב"כ המשיבה עו"ד יעל תרם

פרוטוקול

ב"כ המערער: חוזרת על הודעת הערעור.
לב ליבו של הערעור הוא בעצם שיקומו של המערער. בית משפט קמא קבע מתחם שנע בין עבודות שירות לבין מאסר בפועל, הוא בחן את הנסיבות של המערער ואמר שיש למקמו בקצה של עבודות השירות. הטענות שלנו מתחלקות לכמה: הראשונה, שהספקטרום הרבה יותר רחב, כלומר שהמתחם התחתון הוא לא רק עבודות שירות אלא גם של"צ. במקרה הזה בית המשפט יכול היה וצריך היה לחרוג ממתחם הענישה בשל שיקולי השיקום. השיקום כאן הוא דוגמא קלאסית למהו שיקום. מדובר על עבירות לפני 6 שנים. מאז אין חקירות, אין מב"דים, אין תיקים פתוחים. המערער הפסיק את העבירות, ל אחר שהודה במשטרה. עוד לפני שהוגשו כתבי האישום, הוא הפסיק. מדובר על עברו משמעותי. היה שיהוי גדול אבל דווקא במקרה זה השיהוי יכול לעזור לנו כי הוא יכול להוכיח לנו שבאמת המערער השתקם שיקום מלא ומושלם, כי העבירות שבעצם הוא ביצע היו בגלל מצוקה כלכלית. בעברו היה קבלן עצמאי של הוצל"פ, נכנס לחובות, לווה כספים מהשוק האפור והתדרדר. המצוקה הכלכלית הובילה אותו לביצוע העבירות. עדיין יש לו בעיות כלכליות אבל הוא מתמודד.
המערער היה השליח. זה בעניין המיקום שלו במתחם. ברור שאם המקום שלו היה דומה לעבריין העיקרי, הוא היה ממוקם במקום אחר, אבל עדיין היה צריך לשקול את שיקול השיקום. בית המשפט היה צריך לראות כיצד עבודות השירות יפגעו במערער ואת זה לא בחן.
מקריאת הכרעת הדין עולה שהמערער קיבל של"צ וחזר וביצע את המעשים אבל זה לא כך. בשנת 2009 בוצעה העבירה הראשונה והייתה חקירה, שלא השפיעה עליו. בשנת 2010 היו שני אירועים, נושא כתב האישום. מאז הוא הפסיק לבצע עבירות. בשנת 2011 מוגש כתב אישום על העבירה הראשונה משנת 2009. בית המשפט שבחן את מצבו אמר שמגיע לו של"צ כיוון שהוא הסתכל על השיהוי בהגשת כתב האישום. בית המשפט אומר בגזר הדין שהעובדה שלא הוגשו כתבי אישום עד עכשיו ואין עבירות נוספות, זה מלמד שכנראה גם לא יוגשו. היה כאן שיהוי מאוד משמעותי.
יש למערער הרתעה. הוא הפסיק את העבודות לפני שהוגשו כתבי האישום.
היו למערער קשיים כלכליים בשנת 2011. אבל בשנת 2011 כאשר השופט קמא נותן בו אמון והטיל עליו של"צ. המערער הגשים את האמון שנתן בו בית משפט קמא. מאז ועד היום אין עבירות נוספות. מדובר ב-6 שנים.
משנת 2010, לפני שהוגש כתב האישום, הוא הפסיק את ביצוע המעשים.
בית משפט קמא לא שקל את שיקול השיקום. איך ישפיע עליו העובדה שהוא יבצע עבודות שירות.
שירות המבחן ליווה את המערער במשך שנה. שירות המבחן אמר שהמערער עבר תהליך משמעותי. מפנה לעמ' 4 לתסקיר (מצטטת). שירות המבחן ראה את השינויים שהמערער עבר בחיים שלו.
המערער מכר את הדירה שלו, הוא עבר לגור עם ההורים שלו, ביחד עם 4 ילדיו. בתו בהיריון וגם היא עוברת לגור איתם. גם זה מוסיף נטל נוסף לפרנסה שלו.
כשאדם נקלע למצוקה כלכלית, ברגע שהמצוקה הכלכלית לא נפתרת, הם מנסים מאיפה להיעזר.
המערער מחזיק בעבודה קבועה. יש הרבה אנשים שעוברים תהליך ארוך של שיקום מבלי שבסוף יש תוצאה בפועל. במשך 6 שנים המערער לא מבצע שום עבירה.

<#3#>
פסק דין

לא ביקשנו תשובת המשיבה.

המערער הורשע על פי הודאתו בת"פ 58975-01-14 (בית משפט השלום בפתח תקווה) במעשה פזיזות ורשלנות בתרופות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה ועבירות על פקודת הרוקחים ופקודת סימני המסחר ונידון ל-4 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, ל-6 חודשי מאסר על תנאי בתנאי המפורטים בגזר הדין ולתשלום קנס בסך 12,000 ₪.

הערעור מכוון כלפי חומרת עונש המאסר בפועל וב"כ המערער טוענת בהודעת הערעור ובטיעוניה בפנינו כי שגה בית משפט קמא כאשר לא נתן משקל מספיק לנסיבות האישיות של המערער כמתואר בתסקיר המבחן שהיה בפניו והוצג גם בפנינו, לחלוף 6 שנים מאז ביצוע העבירות נושא גזר הדין ועד מתן גזר הדין ולעובדה שהמערער שוקם לחלוטין שכן מאז ביצוע העבירות נושא גזר הדין ועד היום לא נפתחו כנגדו תיקים פליליים ולא היה כל רבב בהתנהגותו.
לטענת ב"כ המערער, הטלת עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות תפגע בשיקומו הכלכלי של המערער, כך במיוחד כאשר העבירות נושא גזר הדין בוצעו בשל מצוקה כלכלית.

ב"כ המערער טוענת כי בית משפט לא שקל את עינוי הדין שעבר המערער בהתנהלות המדינה בכל הנוגע להגשת כתב האישום בעניינו ולא שקל את העובדה שהוגשה נגד המערער תביעה אזרחית ושהוטל עליו קנס בגובה 12,000 ₪.

ב"כ המערער עותרת להטיל על המערער עבודות של"צ, כפי שהוטל עליו על ידי בית משפט השלום בתל אביב בת"פ 4557-04-11.

עיון בגזר הדין נושא הערעור מעלה כי בית משפט קמא התחשב בכל השיקולים הראויים, ובמיוחד בחלוף הזמן של 6 שנים מאז ביצוע העבירות נושא גזר הדין ועד מתן גזר הדין ואלמלא שיקול זה, גם בהתקיים השיקולים האחרים שהובאו על ידי בית משפט קמא, חזקה על בית משפט קמא שהיה מטיל על המערער עונש מאסר לתקופה ארוכה יותר, לרבות כזה שיש לרצותו מאחורי סורג ובריח, וזאת לאור הנזקים הבריאותיים שגרם המערער בהתנהגותו כשליח לבריאות הציבור.

בית משפט קמא התחשב בעונש מאסר של 10 חודשים שהוטל על נאשם 1, שהוא מפעיל הרשת שהמערער היה אחד מחבריה, וכן התחשב, כאמור, בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות ועד מתן גזר הדין.
באשר לחלוף הזמן, יש לומר כי המערער יכול היה לקצר את משך הזמן שעבר מאז ביצוע העבירות לו היה מצרף לתיק 4557-04-11 (בית משפט שלום תל אביב) את העבירות נושא גזר דין זה שכן החקירה בעניינם הסתיימה לפני מתן גזר הדין בבית משפט השלום בתל אביב.
המערער בחר שלא לעשות כן, משיקוליו, ומשכך יש מקום לזקוף לחובתו את חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות.

זאת ועוד, המערער המשיך לעבור את העבירות נושא גזר הדין גם לאחר שנחקר בגין עבירות דומות שעבר בשנת 2009 וגם בכך יש כדי להצדיק את עונש המאסר לריצוי בעבודות שירות נושא גזר הדין.

אף אנו, כמו בית משפט קמא, איננו מתעלמים מנסיבותיו האישיות של המערער כפי שתוארו בתסקיר המבחן ובגזר הדין, לרבות מצבו הכלכלי הקשה, אך אין בכל אלה כדי להצדיק הטלת עבודות של"צ כפי שעותרת ב"כ המערער.

לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור.

המערער יתייצב בפני הממונה על עבודות שירות לקליטה והצבה ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת ביום 8.11.16 בשעה 08:00 ואם לא יתייצב, ייעצר ויועבר למשמורת שב"ס לריצוי מאסר חלף עבודות שירות מאחורי סורג ובריח.

התנאים שנקבעו לעיכוב ביצוע עבודות השירות יעמדו בתוקפם עד לסיומן.

#4#>
ניתן והודע היום כ"ב אלול תשע"ו, 25/09/2016 במעמד ב"כ הצדדים והמערער.

אברהם טל, נשיא
אב"ד

זהבה בוסתן, שופטת

שמואל בורנשטיין, שופט