הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עמ"י 61011-05-17

לפני כבוד ה שופטת נאוה בכור

העוררת

קרל אודיה אביטל (אסיר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:

ב"כ העוררת – עו"ד חיה מלול
ב"כ המשיבה – פקד אלכסיי טיחומירוב ורפ"ק איתמר סין-גרשון
העוררת הובאה על ידי שב"ס

פרוטוקול
ב"כ העוררת:
חוזרת על הודעת הערר.
מדובר במקרה שהוא קצת מיוחד במינו שלא נתקלים בו כל הזמן.
כנגד בעלה של העוררת הוגש כתב אישום בגין התיק שבו היא עצורה. התיק מתנהל בבימ"ש זה בלוד בפני ההרכב כב' השו' לורך.
לפני מס' חודשים במסגרת בקשה לקבלת חומרי חקירה שהגיש ב"כ של הבעל, עו"ד אבי כהן, נשלחה תגובת הפרקליטות להרכב, לפיה התיק כנגד העוררת בעניין דנן נסגר מחוסר ראיות.
למעשה העוררת כבר נחקרה בתיק הזה לפני שנתיים.
כפי שנאמר אתמול על ידי חברי בדיון, מיוחסים לעוררת שתי עבירות, סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט.
לגבי סיוע לאחר מעשה, הם מייחסים לה סיוע לאחר הגשת כתב האישום במהלך שנתיים אחרונות.
כפי שטענתי, לעוררת עומדת ההגנה בחוק לפי סעיף 260א לחוק.
גם אם יש להם ראיה שהיא יודעת איפה מוסתרת הגופה – עדיין לא מתקיימת עילת מעצר בעניינה, אלא אם כן רוצים להחזיקה כבת ערובה, על מנת להגיע לבעלה.
לגבי עניין של שיבוש הליכי משפט –
אתמול שאלתי ולא קיבלתי תשובות מחברי ולא ראיתי שהפנה את ביהמ"ש – שאלתי את חברי באם יש ראיה כי העוררת עשתה בכדי לשבש הליכי משפט – לדבר עם עדי תביעה – אני לא קיבלתי תשובה.
בעלה של העוררת נמצא בהפרדות, יש ימים שלוקח כדורים ויש ימים שלא לוקח. זה ידוע למשיבה ואנו ניהלנו תיקים בעניין זה, הוגשו חוות דעת וגם זוכה. לפעמים, במסגרת השיחות יכול לדבר עם העוררת שטויות, שיכול גם לדבר עם עורכי הדין, אנו מתעלמים, הוא זוכה על תיק איומים על מפקד בית כלא וצוערת בגין שטויות שדיבר.
שאלתי היא לא אם אסי אבוטבול דיבר איתה אלא אם יש ראיה, שאחרי שאסי דיבר איתה בטלפון היא פיזית הולכת ומבצעת עבירת שיבוש – אני אומרת שלא יכול להיות דבר כזה. אמרה לי שאין לה שיחות עם אף אחד, כמעט כולם לא בחיים.
גם ביהמ"ש קמא רושם כי פעולות החקירה בעניינה מועטות וקשורות לאחרים בפרשה.
אני מסיקה כי היא בת ערובה ועל כן אבקש להורות על שחרורה.
מדובר בעוררת ללא עבר פלילי שכל הזמן מגיעה לחקירות.
בנוסף, חברי אומר לי שעד יום ה' בגלל שהיא תלויה באנשים אחרים אין מה לעשות איתה, אז למה לעצרה כעת?

ב"כ המשיבה:
מפנה לבמ/1 שהוצג בבימ"ש קמא, וכן חומרים גולמיים שיש בהן כדי להצביע על החשד הסביר נגדה ופעולות אקטיביות של שיבוש חקירה, שאני טוען שביצעה – מפנה לבמ/1, במ/2 (סימון בית משפט קמא).
מפנה לדף אחרון במסמך סודי, הכתוב בכתב יד ולפעולות החקירה שמתוך עשרות פעולות שעל צוות החקירה לבצע, לעוררת קשורות 7 פעולות חקירה. פעולות החקירה שמתבקשות לגביה תלויות עם מעורבים נוספים, שביצוען תלוי גם בתיק השני, רצח עו"ד חכם. אין לה קשר לרצח עו"ד חכם.

ב"כ העוררת:
זה פעם ראשונה שאני שומעת על הקשר לרצח עו"ד חכם.
בעניין הזה היא הייתה עצורה, היא לא חשודה ביק זה ולא צריכה להיות עצורה. כל פעם שמבוקש ממנה להתייצב היא מתייצבת.

<#3#>
החלטה

1. בפניי ערר על החלטת בימ"ש קמא (כב' סגן הנשיאה, השו' שטיין), מיום 28.5.17 בגדרה הוארך מעצרה של העוררת עד ליום 1.6.17.

יצוין, כי הארכת מעצרה של העוררת התבקש ב- 10 ימים נוספים לאחר שנעצרה ביום 28.5.17 בחשד לביצוע עבירות של שיבוש מהלכי משפט וסיוע לאחר מעשה – אך בימ"ש קמא האריך את מעצרה עד ליום 1.6.17 בלבד, כנ"ל.

2. בהודעת הערר פרטה ב"כ העוררת את מעורבותו של בעלה של העוררת ואחרים העצורים כעת בעבירה של רצח משה הדס, כאשר לטענת המשיבה, סייעה העוררת לבעלה במהלך השנתיים האחרונות, וזאת לאחר הגשת כתב האישום כנגד בעלה, ושיבשה הליכי משפט בעניין זה.

בהודעת הערר, ציינה ב"כ העוררת, כי זו נעדרת עבר פלילי, נחקרה בעבר והתייצבה בכל עת שהתבקשה בעניין זה, פעולות החקירה בעניינה מועטות וניתן להשלימן גם בהיותה במעצר בית בביתה.

עוד ציינה ב"כ העוררת, כי לא ניתן יהא לייחס לעוררת עבירה של סיוע לאחר מעשה נוכח ההגנה העומדת לה על פי החוק.

3. מאידך הפנה אותי ב"כ המשיבה לבמ/1 שהוצג לבית משפט קמא, כמו גם לחומרי חקירה גולמיים שיש בהם כדי לגבש את החשד הסביר כנגד העוררת.
כן ציין פעולות חקירה שיש לבצע המחייבות את הותרת העוררת במעצר, וזאת על מנת לקדמן באופן סביר.

ב"כ המשיבה כופר בטענת ב"כ העוררת כי זו מוחזקת כבת ערובה על מנת לקדם חקירה הנוגעת לאחרים ולא אליה עצמה.

4. בהחלטתו קבע כב' השו' שטיין כי בהמשך לדו"ח הסודי שהוצג לפניו – יש בו כדי לסבך את העוררת בעבירות המיוחסות לה. צוינה מעורבותם של אחרים ופעולות החקירה שיש לבצע גם בנוגע לעוררת, ששיתוף הפעולה שלה עם המשטרה חלקי ביותר.

בית משפט קמא לא התעלם מפרק הזמן הממושך המתבקש להארכת מעצרה של העוררת, הנעדרת עבר פלילי, המתייצבת לחקירה – אך קבע, כי על ביהמ"ש לפקח באופן הדוק על התקדמות החקירה ועל כן נעתר באופן חלקי לבקשה שהונחה בפניו, והאריך את מעצרה של העוררת אך עד ליום 1.6.17.

5. עיינתי בהחלטתו של בימ"ש קמא, כמו גם בבמ/1 שהוצג בפניי, וחומרי חקירה שהוצגו בפניי (במ/2 שהוצג בבימ"ש קמא ובמ/1 שסומן על ידו במהלך הדיון) - ו אני סבורה כי לא טעה בימ"ש קמא כאשר קבע את קיומו של חשד סביר בדבר מעורבותה של העוררת בעבירות המיוחסות לה.

עוד אני סבורה, כי בימ"ש קמא ערך איזון ראוי ומדוד בין היותה של העוררת נעדרת עבר פלילי ובין פעולות החקירה שיש לבצע בעניינה ומשך הזמן שנדרש לצורך כך.

יצוין כי עיינתי בפעולות החקירה שיש עוד לבצע – ואני סבורה, כי לא טעה בימ"ש קמא בקביעת סד זמנים מתאים לצורך ביצוען, כשאין בכך כדי להותיר את העוררת כבת ערובה, אלא כדי לקדם את החקירה באופן סביר.

6. במצב דברים זה, אינני סבורה כי ניתן לקדם את החקירה אלא בהותרתה של העוררת במעצר, ולא ניתן בשלב זה להפיג או לאיין את החשש ממסוכנותה, ושיבוש הליכי חקירה על ידה, אם תשוחרר.

7. נוכח כל האמור, אני מורה על דחיית הערר.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' סיוון תשע"ז, 29/05/2017 במעמד הנוכחים.

נאוה בכור , שופטת