הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עמ"י 30131-06-17

לפני כבוד ה שופט ד''ר עמי קובו

העוררת

מדינת ישראל

נגד

המשיבים
.1 עדי צים ת.ז. XXXXXX675

.2 אילנית צים ת.ז. XXXXXX603

.3 צים - מגורי יוקרה בע"מ חברות 514654383

.4 עדי צים אחזקות בע"מ חברות 514188325

.5 ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ חברות 513841924

<#2#>
נוכחים:
ב"כ העוררת עו"ד ליאת גולדשטיין שוורץ ועו"ד רבקה גיסינגר
ב"כ המשיבים עו"ד חיים לוי והגר נגלר
פרוטוקול
ב"כ העוררת:
התצהיר הזה הוא תצהיר שאומר לא התקבלה החלטה אחרת על ידי בית משפט מוסמך, אני לא מבינה השאלה צריכה להיות הפוך מה ה הבעיה לתחתם על תצהיר חדש, מפנה את ביתה משפט לסייג בתוך תצהיר בשורה השנייה (מצטטת...). החשש שזה יפורש שכאילו החלטה.

ב"כ המשיבים:
אני מפנה את בית המשפט לסעיף 5 לתגובתנו, שם בהחלטה עניין הטפסים הוא התבסס על כך שהוא משאיר על ההצהרה של משיבה 2. אני מבהיר שהמשיבה 2 הגברת אילנית צים לא תתנגד לחילוט זכויותיה בבית המגורים בכפוף לכך שתתקבל החלטה חלוטה בהתייחס לחילוט הזכויות. המשפט שנשם בתצהיר "כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת על ידי בית משפט מוסמך" אין כוונתו להחלטות בית המשפט אשר מאריכות את החזקת התפוסים.

ב"כ העוררת:
ההבהרה מספקת אותי. המטרה כמו שאני מבינה את הדברים המטרה של אחזקת תפוס היא בעצם שהתפוסים האלה שתהיה תפיסה שהיא אפקטיבית ולא תפיסה על הנייר בלבד, זאת תחליט הבקשה שלנו, הכוונה שאנחנו מבקשים מבית המשפט שאותו פיקדון יוכל לשמש ולא תהיה שום מניעה לחלט את הפיקדון הזה. אקורד היא אחת החשודות בתיק. אנחנו נאמר, החשבון של חברת אקורד היה לשמש, הגענו למתווה מוסכם היו הרבה מוסכמות שבמסגרתם החשבון הזה החברה הביעה הסכמה שהפיקדון ישמש לביטחון, מפנה לסעיף 93 להחלטת בית המשפט קמא. במסגרת החלטת בית המשפט קמא, הוא התייחס לאותו פקדון של חברת אס או אקורד, כחלק מטיעוניהם, אנחנו הבהרנו שמדובר בפקדון על שם החברה ולא המשיב.

ב"כ העוררת:
אנחנו הפננו את תשומת ליבו של בית המשפט לכך שאותו 5 מיליון שקלים המוחזקים בפקדון רשומים על שם החברה. לכן בית המשפט יתייחס בסעיף 93, המשיבה טענה שהפקדון הזה הוא בכלל רשום על שם בחרת א סאו רקורד, ביתה שמפט דחה את טענותינו והמסתמך על החלטת שנמצאת בפני בית המשפט ועל בסיסה המשיך את התפיסה של אותם 5 מיליון לצורך פיסת החילוט. נבהיר, המשיבים לא ערערו על רכיב זה של ההחלטה. הערר הוא שלנו. אני רוצה לוודא שמדובר במסגרת ההסכמות, בחיתה שמפט ביקש להגיע להסכמות. שנזמין את הנציג שלה חברה, אני צריכה לוודא שאותם 5 מיליון הם לא רק על הנייר ויהיה אפשר להיפרע מהם. לפי כך ביתה משפט ער לבעייתיות ולכן עררנו. כשם שהוא דאג שתהיה אותה הסכמה שהופנתה בפני בית המשפט שהודפס הוא יכול לוודא שתהיה כזו הסכמה. בית המשפט מורה על המשך תפיסתו לצורך הברחת החילוט של המשיב 1.

ב"כ הצדדים:
אנחנו מסכימים כי החלטת בית המשפט קמא תיוותר על כנה ותוקפה יוארך למשך 180 יום מהיום, וזאת בכפוף להסכמה הבאה:
קוטג' הידוע כגוש 6319 חלקה 158, אשר מופיע בסעיף 9.10 להודעת הערר יירשם כתפוס בפנקסים הרלבנטיים ותיאסר לגביו כל דיספוזיציה בנכס, זאת אף למשך 180 ימים מהיום. ככל שיתברר כי שווי הנכס האמור נמוך מ- 4 וחצי מליון ₪ בהתאם להערכת שווי מטעם שמאי יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, אז ימציא המשיב נכס חלופי שלא יפחת משווי.
<#3#>
החלטה
אני נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, כמפורט לעיל.
למען הסר ספק, עיכוב ביצוע החלטת ביהמ"ש השלום מבוטל.
<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב תמוז תשע"ז, 06/07/2017 במעמד הנוכחים.

עמי קובו , שופט