הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"פ 4288-03-17

לפני:
כב' השופט ד''ר אחיקם סטולר, אב"ד
כב' השופטת דנה מרשק מרום
כב' השופט ד''ר שמואל בורנשטין

המערערים

.1 זאב שמעון ובניו (1995) בע"מ חברות 512168394
.2 רועי שמעון ת.ז. XXXXXX332

נגד

המשיבה
מדינת ישראל
<#2#>
נוכחים:
ב"כ המערערים – עו"ד פרסקי
ב"כ המשיבה – עו"ד רוזנפלד מיכל מטעם משרד הכלכלה

פרוטוקול
ב"כ המערערים:
אני חוזר על האמור בהודעת הערעור ואני שומר זכותי להגיב על דברי חברתי לאחר שנשמע תגובתה.

ב"כ המשיבה:
כל הטענות שמופיעות בהודעת הערעור נידונו על ידי בימ"ש קמא בהכרעת הדין וקיבלו ביטוי.
נשמעו ראיות בבימ"ש קמא על ידי נציגי מכון התקנים - מהנדס מכון התקנים, אחראי על הבדיקה, הבודק עצמו, ניתן הסבר מניח את הדעת על ידי המהנדס מדוע ניתן היה להחליף את המנורה. התקן הוא תקן בינלאומי. התקן דרוש שהסטייה תהיה עד 5 מעלות.

לאחר הפסקה

ב"כ הצדדים:
לאחר ששמענו את ביהמ"ש אנחנו מסכימים שפסק דינו של בית משפט קמא יבוטל.

<#5#>
פסק דין

פסק דינו של בית משפט קמא יבוטל. ככל ששולמו הקנסות הם יוחזרו למערערים.

<#6#>
ניתן והודע היום ט"ז אלול תשע"ז, 07/09/2017 במעמד הנוכחים.

אחיקם סטולר, שופט
דנה מרשק מרום, שופטת
שמואל בורנשטין, שופט