הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"ח 50039-08-16

לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

העוררים

.1 מקסים רוזנפלד
.2 קלן הנדסה בע"מ
.3 סבטלנה רוזנפלד

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:

ב"כ העוררים - עו"ד יעקב שקלאר
ב"כ המשיבה –מר רונן הרשקוביץ (ממונה בכיר, מדור חקירות)

פרוטוקול
באי כוח הצדדים:
שמענו את הערות בית המשפט. מעדכנים את בית המשפט ביחס לכך שהחקירה הסתיימה. נסכים להסמיך את בית המשפט לקבוע תקופה קצרה יותר מזו שנקבעה וכל צד ישמור על זכויותיו, ככל שתוגש בקשה נוספת.

ב"כ העוררים:
אבקש גם שבית המשפט יורה ליחידה החוקרת לעדכן אותי אם יוגש כתב אישום, אם לאו, ואם מתכוונים לקיים את חובת היידוע ביחס למרשי.
<#3#>

החלטה
הוסמכתי על ידי הצדדים לקבוע תקופת הארכת תפוסים קצרה מזו שנקבעה בהחלטת בית המשפט קמא מיום 12.7.2016 וזאת לאור סיום החקירה ובגדר נתונים שלא נמצאו בפני בית המשפט קמא בעת מתן החלטתו.

מבלי שהדבר ייחשב כפגם שנפל בהחלטת בית המשפט, שלא איתרתי שכזה, אני מורה כי המשיבה תחזיק בתפוסים מושא הערר עד ליום 20.10.2016. עד למועד זה בין שתוגש בקשה נוספת להמשך החזקת התפוסים תוך שימור טענות הצדדים ובין שיושבו התפוסים לעוררים.

אבקש את היחידה החוקרת לעדכן את הסנגור, ככל האפשר טרם יום 20.10.2016 אם מתעתדת להגיש כתב אישום כנגד העוררים. הסנגור אף ביקש שהיחידה החוקרת תעדכן אותו מי מהמעורבים קיבל הודעה על עריכת שימוע וכנגד מי מהם הוגש כתב אישום. היחידה החוקרת תשקול אם ניתן להיעתר גם לבקשה זו של הסנגור.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ח אלול תשע"ו, 21/09/2016 במעמד הנוכחים.

ארז יקואל , שופט