הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 55924-05-17

לפני:
כבוד ה שופטת מיכל נד"ב – אב" ד
כבוד השופט אבי פורג
כבוד השופטת חנה קיציב

המערער:

יעקב סבן

נגד

המשיבה:
ח.א. כל בו לחקלאי ולגינה (2000) בע"מ

פסק דין

לפנינו ערעור על החלטת בית המשפט השלום בכפר סבא (כב' השופטת מירב בן-ארי),מיום 28.02.17.
המשיבה הגישה תביעה כספית בסדר דין מקוצר כנגד המערער מכוח ערבותו לחיובי חברת אסמון בע"מ כלפיה והכל כמפורט בהסכם מיום 24.05.09.המערער הגיש בקשת רשות להתגונן. הצדדים הסכימו לותר על חקירתו, וביום 28.02.17 ניתנה החלטת בית משפט קמא הדוחה את בקשת הרשות להתגונן.
לאחר שעיינו במכלול החומר ושמענו את טענות בא-כוח המערער, החלטנו לדחות את הערעור על החלטת בית משפט השלום בכפר סבא מכוח תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בכל הטענות של הערעור לעניין טענותיו בבקשת הרשות להגן, למעט אחת, שכן התקיימו בהחלטה מושא הערעור, כל התנאים הנקובים בתקנה האמורה לגבי טענות אלה.
אומנם בהסכם מיום 24.05.09 מופיעות האותיות "ת.מ." ליד חתימת חברת אסמון בע"מ, עם זאת אנו סבורים כי אין בכך כדי לשנות ממסקנתו  של בית משפט קמא ומנימוקיו כמפורט בסעיף 33 לפסק הדין ואילך, כי טענות המערער בדבר כפיה ועושק אינן מבוססות. נוסיף עוד כי היה על המערער לטעון טענות אלו במסגרת תביעתו לביטול ההסכם שהוגשה מטעמו עוד בשנת 2012 (ה"פ 22372-04-12)
אשר לטענת המערער בסעיף 55 לבקשת הרשות להתגונן מטעמו, לפיה פרעה חברת אסמון בע"מ סכום כולל של 113,000 ₪ על חשבון חובה למשיבה, מצאנו כי יש ליתן רשות להגן בטענה זו.
נבהיר, כי טענה זו מעמידה למערער הגנה אפשרית, ומאחר שהוא לא נחקר על תצהירו, הרי יש מקום לבררה. עם זאת, אנו מוצאים ממש בטענת המשיבה כי היה על המערער לפרט את מועדי התשלומים הנטענים ומאחר שהדבר לא נעשה, מצאנו להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדת סכום של 25,000 ₪, בקופת בית המשפט על ידי המערער, וזאת תוך 30 יום מהיום.
אשר על כן הערעור מתקבל בנקודה זו בלבד, והתיק מוחזר לבית משפט קמא לדיון בה.
מאחר שדחינו את מרבית טענות המערער, אנו מחייבים אותו בהוצאות הערעור בסכום של 10,000 ₪.

ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ח, 07 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.

מיכל נד"ב, שופטת
אב"ד

אבי פורג, שופט

חנה קיציס, שופטת