הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 38315-03-18

לפני:
כבוד ה שופטת מיכל נד''ב – אב" ד
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט
כבוד ה שופטת חנה קיציס

המערערים:

1.אברהם קוקה
2.ריטה קוקה

נגד

המשיבים:
1.מרל רבהייב
2.פרץ ברק רבהייב
3.זהבית רבהייב
4.מיטל רבהייב

פסק דין

לאור הסכמת הצדדים, אנו מורות כי תוצאת פסק הדין של ביהמ"ש קמא תישאר על כנה.
נימוקי פסק הדין של ביהמ"ש קמא – יבוטלו.
כל צד יוכל להגיש כל תביעה שימצא לנכון בנוגע לזכויות בשביל המריבה בביהמ"ש המוסמך.
הצדדים טענו לעניין ביטול ההוצאות בביהמ"ש קמא.
לאחר ששקלנו טענותיהם ולאור תוצאות הערעור, לא מצאנו מקום לבטל את ההוצאות שנפסקו בביהמ"ש קמא.
אין צו להוצאות בערעור.
העירבון יוחזר למערער על פי פרטים שימסור במזכירות.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

מיכל נד"ב, שופטת
אב"ד

ורדה פלאוט, שופטת

חנה קיציס, שופטת