הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 37927-11-19

בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

מערער:

אבנר אבדר

נגד

משיבה:
קלינטון סחר בינלאומי 2000 בע"מ

החלטה

  1. לפני בקשה לפטור את המבקש מהפקדת עירבון. זאת, במסגרת ערעור אשר הוגש על ידו על החלטת בית משפט השלום בנתניה (כב' הרשם הבכיר חילמי חג'וג') בת"א 5014-07 מיום 28.10.19, לפיה בית המשפט דחה את בקשת המבקש לבטל את פסק הדין שניתן בעניינו בהעדר הגנה ביום 20.1.17.
  2. במסגרת תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, נקבע כי על בעל דין, המבקש כי בית המשפט ידון בערעורו, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד.

3. משכך, "דרך המלך" אותה קבע המחוקק הינה זו אשר במסגרתה מהווה הפקדה כאמור תנאי לניהולו של ההליך.

4. הפקדת העירבון נועדה להגן על בעל הדין שכנגד, כדי שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע בגין הוצאותיו. מאידך, ובהינתן היות הגישה לערכאות זכות מעין חוקתית, יש צורך להבטיח כי עוניו של בעל דין לא יהווה טעם יחיד לסגירת דלתות בית המשפט בפניו.

5. בהינתן האמור לעיל, נדרש בית המשפט מעת לעת לאזן בין אינטרסים נוגדים.

6. במסגרת בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383 (1990), קבע כב' בית המשפט העליון כי פטור מהפקדת ערבון יינתן רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים גם יחד, כמפורט להלן, שאם לא כן תידחה הבקשה:

  1. מצב כלכלי קשה של המערער אשר אינו מאפשר הפקדת העירבון.
  2. סיכוי של ממש לזכות בהליך.

(לעניין זה ראה גם בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (17.10.2007)).

7. נקודת המוצא הינה כי על מבקש הפטור מהפקדת ערבון להניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית ראייתית, אשר יש בה כדי הצגת תמונה עובדתית מלאה, כמו גם זו אשר מכוחה אין אלא להסיק כטענת המבקש, כי אין הממון מצוי בידיו. (בעניין זה רע"א 5885/07 ערטול נ' חממה מאיר סחר (1996) בע"מ (24.9.2007)).

8. תשתית זו כוללת הכנסות ורכוש של המבקש עצמו ושל בני משפחתו. עוד על המבקש להראות, כי פעל בשקידה סבירה לצורך גיוס כספי העירבון מקרובי משפחתו וכי ניסיונותיו אלו לא העלו פרי.

9. בענייננו, המבקש הניח תשתית עובדתית מלאה ומספקת המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון, ובתוך כך הראה שהוא חייב בהוצאה לפועל שניתנן בעניינו צו תשלומים, על המשתמע מכך. המבקש בן 66 אב לארבעה ילדים ונסיבותיו המשפחתיות פורטו . לטענתו הוא משתכר סך של כ- 4,000 ₪ והוא עובד אצל זוגתו במשרד עורכי דין. לטענתו, אין לו חשבון בנק, אין לו כרטיס אשראי, דרכונו הולאם והוא הוגבל על ידי בנק ישראל. המבקש מייצג את עצמו.

10. נוכח כל האמור לעיל, המבקש הוכיח העדר יכולת כלכלית.

11. אשר לסיכויי הערעור, אתייחס אליהם בזהירות המתחייבת, שהרי ההכרעה בערעור היא לעולם לשיקול דעתו של המותב הדן בתיק. לכאורה בלבד, נראה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, זאת בשים לב לכך שהבקשה לביטול פסק הדין הוגשה כ- 12 שנים לאחר שניתן פסק דין בעניינו בהעדר הגנה. עם זאת, כדי לא לחסום דרכו של המבקש ובשים לב לכך שהמשיבה היא חברה בע"מ, מצאתי בנסיבות העניין לפטור את המבקש מהפקדת עירבון.

ניתנה בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, י"ז טבת תש"פ, 14 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.