הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 24588-07-19

לפני
כבוד השופטת מיכל נד"ב, אב"ד
כבוד השופטת חנה קיציס
כבוד השופטת יסכה רוטנברג

המערערת

עיריית יהוד מונוסון
ע"י ב"כ עו"ד משה כהן

נגד

המשיבים

  1. מרדכי ביסטרה
  2. אסתר הראל
  3. ברוך דאושין
  4. מאיר דאושין
  5. שושנה גריס גוטליב
  6. עדנה שלמה

ע"י ב"כ עו"ד אביהו הראל, עו"ד אלעד וסטשניידר

פסק דין
ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בפתח תקוה (כב' השופט א. ברגנר) מיום 11.6.2019 בת"א 55046-09-14. בפסק הדין נקבע כי על המערערת לסלק ידה משטח המצוי במקרקעין שבחכירת המשיבים, ומשמש ברובו לדרך ציבורית. בנוסף חויבה המערערת לשלם למשיבים דמי שימוש בסכום של 915,398 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
המערערת הגישה ערעור על קביעות אלו. בדיון שהתקיים ביום 12.2.2020 הודיעו הצדדים כי נושא פינוי שטח הדרך עומד בפני הסדר תכנוני ועל כן נדחה הדיון. בהמשך הודיעה המערערת שביום 7.3.2021 פורסמה ברשומות הודעת הפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) בקשר לשטח שבמחלוקת, והדיון בשאלת פינוי השטח התייתר.
ביום 20.7.21 התקיים דיון בטענות המערערת בקשר לדמי השימוש בהם חויבה.
בתום שמיעת הערעור הסמיכו אותנו הצדדים לפסוק במחלוקת ביניהם על דרך הפשרה לפי סעיף 79א בחוק בתי המשפט, בהתאם לגבולות שפורטו בפרוטוקול הדיון. עוד הסכימו הצדדים שכל צד שומר על טענותיו באשר לתביעות נוספות, וכי פסק דינו של בית משפט קמא לא יהווה השתק פלוגתא בין הצדדים.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, אנו מורות שדמי השימוש שעל המערערת לשלם למשיבים יעמדו על סכום של 160,000 ₪ נכון למועד מתן פסק דיננו, ולסכום זה יתווספו הוצאות האגרה (כמפורט בפסק דינו של בית משפט קמא) וכן שכ"ט עו"ד בסכום של 30,000 ₪ נכון למועד מתן פסק דינו של בית משפט קמא, וזאת חלף הסכומים בהם חויבה המערערת.
מאחר שהמערערת פרעה את חיוביה על פי פסק הדין, קודם לשמיעת הערעור, ישיבו המשיבים למערערת את הפרש הסכומים ששולמו בתוך 60 יום, כשהם נושאים הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד בו שולמו ועד למועד ההשבה.
אין צו להוצאות בערעור.
העירבון שהפקידה המערערת יוחזר לה.

ניתן היום, י"ב אב תשפ"א, 21 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

מיכל נד''ב, שופטת
חנה קיציס, שופטת
יסכה רוטנברג, שופטת