הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 23844-10-17

לפני
כבוד ה שופט שכיב סרחאן

מערערים

 1. אמנון רוקבן
 2. חמדה רוקבן
 3. אלי שלום
 4. אדווה סמית
 5. דליה בן חמו
 6. עמליה פלום
 7. נילי עזרא
 8. דאדון איריס
 9. רמי דמארי
 10. איתן דמארי
 11. אביגיל בן יעקב
 12. רענן אידלשטיין
 13. מרים מהדהלה
 14. צומן אבניעום
 15. צומן חגית
 16. צומן לבני עדנה
 17. צומן אבטליון
 18. צומן יצחק
 19. צומן אבשלום
 20. צומן ישראל
 21. אהובה עמרני
 22. קהא עדיאל
 23. קהא שרון
 24. קהא מירב
 25. קהא טל
 26. צומן דפנה
 27. צומן אילנית
 28. צומן בשמת

נגד

משיבים

3. אידה(דודו) רוקבן
4. כבי ספירו
5. רוקבן שלום
6. רוקבן יצחק
7. רוקבן יעקב
8. ירדנה לוי לבית רוקבן (קורח)
10. נילי לביא
12. רוקבן אבינועם
13. רוקבן אריה
14. שי אביבה
15. אלוש אלדד
16. אלמליך רחל
17. גולדשטיין ג'נט
19. יחיאל רוקבן
20. יורם רוקבן
21. אביקם רוקבן
22. אוסנת רובינשטיין (רוקבן)
23. מנהל מקרקעי ישראל - (פורמלי)

החלטה

הערעור נקבע לדיון ליום 7.2.18 שעה 10:30.
על המערערים להפקיד עירבון להבטחת הוצאות המשיבים בסך 20,000 ₪ עד ליום 3.12.17.
ימי הפגרות באים במניין הימים.
המערערים רשאים להמציא ערבות בנקאית, במקום העירבון, על סך 20,000 ₪, כשהיא לטובת המשיב ים , אינה מותנית ואינה מוגבלת בזמן, לא ניתנת להעברה או להסבה, וצמודה למדד יוקר המחייה מיום המצאתה ועד לתשלום בפועל.
תאגיד בנקאי או חברת ביטוח רשאים להפקיד התחייבות עצמית לתשלום ההוצאות בתנאי הערבות הבנקאית, בהתאם לדין.
ניתן לשלם בבנק הדואר או להפקיד בבית המשפט ערבות בנקאית מתאימה, כאמור דלעיל.
יש להודיע לבית המשפט על הפקדת העירבון ולהמציא את הקבלה לתשלום, וזאת בתוך התקופה האמורה.
לא יופקד העירבון בתוך התקופה שנקבעה בהחלטה דנן, יירשם הערעור לדחייה בשל אי-הפקדת העירבון, על-פי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
כל בקשה בעניין העירבון האמור, לרבות פטור, הפחתה או הגדלת סכום העירבון, יש להגיש לבית המשפט, בצירוף תצהיר כדין ומסמכים לאימות העובדות הנטענות בבקשה, בתוך 20 יום מהיום. בקשות שיוגשו לאחר המועד האמור, יידחו מחמת האיחור בהגשתן.
ההוראות לגבי העירבון אינן חלות בתיקים בהם המערערת היא מדינת ישראל ואינן חלות בתיקי ע"א נגד קצין התגמולים.
הדיון ישמע בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד, שכתובתו: רחוב שדרת הציונות 3 לוד.
הצדדים יתייצבו אישית לדיון.

ת.פ. למזכירות בעוד 52 יום.
המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.
ניתנה בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, ג' חשוון תשע"ח, 23 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.