הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 17661-04-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת ריקי שמולביץ

מבקשים

  1. שלמה חכמון
  2. מירב חכמון

נגד

משיבה
מרים פולץ

החלטה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום ברמלה מיום 16/2/20 בתא"ח 5861-12-19, אשר הורה למערערים לפנות את דירת המגורים הנמצאת ברחוב בן יהודה 18 בנתניה והידועה כגוש 8259 חלקה 208 תת חלקה 8 (להלן: "הדירה"), וזאת, עד יום 30/4/20.

בבקשתם טענו המערערים כי פסק הדין שגוי וסיכויי הערעור טובים מאוד. בנוסף טענו כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתם, שכן מדובר בדירת מגורים שבה הם מתגוררים יחד עם 4 ילדיהם הקטינים משך יותר מ-20 שנ ים. פינוי המערערים מביתם יגרום להם נזק רב, בעוד שעיכוב ביצוע פסק הדין אינו צפוי לגרום למשיבה נזק משמעותי.

המשיבה התנגדה לבקשה וטענה כי סיכויי הערעור קלושים. בתשובה לבקשה לא טענה טענה כלשהי באשר למאזן הנוחות ולא צורף לה תצהיר.

כלל הוא כי יש לבצע פסק דין עם נתינתו ואין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצועו (תקנה 466 בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984). בפסיקה נקבע כי אין לסטות מכלל זה, אלא בהתקיים שני תנאים: האחד, כי סיכויי הערעור להתקבל טובים, והשני, נטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, במובן זה , שביצועו המ ידי של פסק הדין יגרום למבקש נזק שאינו בר תיקון, או שיהיה קושי ממשי בהשבת המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור [ע"א 9293/03 אהרוני נ' מנשה, פ"ד נח(2) 301 (2003); ע"א 1981/13 בהה אלדין אסעיד נ' עבדאללה חליל (פורסם במאגרים, 04/06/13)].

בע"א 4115/19 סונול ישראל בע"מ נ' יגאל פרג' (28/7/19) נקבעו הדברים הבאים באשר ליחס שבין שני התנאים:
"יחסי הגומלין בין שני התנאים האמורים הוגדרו בפסיקה כ"מקבילית כוחות" באופן שככל שסיכויי הערעור נמוכים כך יגבר משקלה של הדרישה בדבר "מאזן הנוחות", ולהיפך. ואולם, נקבע זה מכבר כי מבין שני התנאים מעמד הבכורה נתון לתנאי בדבר "מאזן הנוחות" (וראו: ע"א 1538/18 פלוני נ' פקיד שומה אשקלון (23.4.2018))".

כאשר מדובר בפינוי מדירת מגורים, כבענייננו, נוטה בדרך כלל "מאזן הנוחות" לטובת היעתרות לבקשה לעיכוב ביצוע, לפי שהפינוי עלול לגרום למבקש נזק בלתי הפיך אם ערעורו יתקבל [רע"א 2983/15 אלעד בוסקילה נ' מנהל מקרקעי ישראל - מחוז תל אביב (20/5/15); רע_א 4218/16 מוסטפא גרבוע נ' רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח (21/6/16)].

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי ל היעתר לבקשה ולהורות על עיכוב ביצוע פסק הדין בתנאים, מהטעמים הבאים:

מדובר בתביעה אשר נדונה בהליך מהיר כתביעה לפינוי מושכר. המושכר הוא דירת מגורים אשר הושכרה למערערים בשנת 2000 והם מתגוררים בה למעלה מ-20 שנה. אין מחלוקת כי מאז שנת 2003 המערערים אינם משלמים דמי שכירות אך ממשיכים להתגורר בדירה כמעט באין מפריע . למערערים טענות לבעלות בנכס, וטענות אלה ידועות למשיבה כבר משנת 2009. אין מחלוקת כי משנת 2009 לא פעלה המשיבה להגנה על זכויותיה הקנייניות עד להגשת התביעה נושא פסק הדין שעליו מערערים (סעיף 12 בתשובה לבקשה). מאידך, אף לשיטת המערערים לא השלימו את עסקת המכר והיא לא נרשמה (סעיף 14 לבקשה).

בשלב זה לא התרשמתי כי סיכויי הערעור קלושים, בפרט נוכח טענות המערערים לפגמים פרוצדורליים שנפלו בהליך. לטענת המערערים לא התקיים הליך שמיעת ראיות ובקשתם לחקור את עדי המשיבה סורבה. המערערים טענו כי פסק דינו של בית משפט קמא עוסק במהותו בזכויות קנין ודן בהן במסגרת הליך פינוי מושכר, שאינו מתאים במקרה שבו מועלות טענות לבעלות בנכס. לטענת המערערים יש לתת להם את יומם בבית המשפט ולאפשר את הבירור העובדתי של טענותיהם.

אשר למאזן הנוחות, אשר הוא אבן הבוחן המרכזית בבקשות מסוג זה, התרשמתי כי זה נוטה לטובת המערערים באופן ברור. המשיבה לא טענה דבר ביחס לנטיית מאזן הנוחות או לנזק העלול להיגרם לה כתוצאה מעיכוב ביצוע פסק הדין. טעם זה לבדו יש בו כדי להביא לקבלת הבקשה. עם זאת אוסיף , כי מדובר בדירת מגורים שבה מתגוררים המערערים יחד עם ילדיהם מזה שנים ארוכות. אין להכביר מילים על הנזק אשר עלול להיגרם מפינויו של אדם ומשפחתו מבית מגוריו והפסיקה במקרים מסוג זה ברורה ונוטה להתיר את עיכוב הביצוע. ככל שלא יעוכב ביצוע פסק הדין וככל שהערעור יתקבל בסופו של יום, עלול להיגרם למבקשים נזק רב כתוצאה מפינויים. לכך יש להוסיף את העובדה שאינה במחלוקת , לפיה המערערים אינם משלמים שכר דירה מאז שנת 2003, אך למרות זאת לא ננקטו כלפיהם צעדים כלשהם מצד המשיבה משך 17 שנים. עובדה זו מלמדת, כי עיכוב ביצוע פסק הדין עד לבירור טענות המערערים , וה משך מגורי המערערים בדירה למשך תקופה נוספת זו, אינו צפוי לגרום למשיבה נזק משמעותי. לכל היותר מדובר בנזק בר פיצוי כספי.

לאור האמור, אני נעתרת לבקשה בכפוף למילוי התנאים הבאים:

עד יום 29.4.20 יפקידו המערערים במזכירות בית המשפט התחייבות עצמית ערוכה וחתומה כדין.
עד יום 29.4.20 יפקידו המערערים במזכירות בית המשפט ערבון בסך של 35,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית עצמאית, צמודה, ללא הגבלת זמן להבטחת זכויות המשיבה.
בכפוף להשלמת תנאים אלה במצטבר תוך המועד האמור , יעוכב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.
בכפוף להפקדת ההתחייבות העצמית והערבון כאמור, לפנים משורת הדין, בהעדר התייחסות לעתירה זו בתשובת המשיבה, ניתן בזאת צו איסור דיספוזיציה בדירה שיעמוד בתוקפו עד יום 24.5.20 וזאת כדי לאפשר למערערים לנקוט הליך מתאים בעניין הזכויות הקנייניות הנטענות .
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, ל' ניסן תש"פ, 24 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.