הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"א 16441-04-16

בפני
כבוד ה שופט אילן ש' שילה, אב"ד
כבוד ה שופטת חנה קיציס
כבוד ה שופטת יסכה רוטנברג

המערער

בן ציון גריב

נגד

המשיב

ר"פ - עמידר

פסק דין

1. ערעורו של המערער מופנה כלפי פסק דינו של בית משפט השלום ברמלה (כב' השופט ז' ימיני; ת"א 336-01-15) , שבו הורה על פינויו מדירה של המשיבה שבה התגורר עם הוריו המנוחים במשך שנים רבות, וממשיך להתגורר בה גם לאחר שהלכו לבית עולמם.

2. בישיבת יום 9.9.19 קיימנו ישיבה לשמיעת הערעור, ובסיומה הצענו לבעלי הדין הצעה לפשרה שנרשמה בפרוטוקול הדיון (עמ' 22 ש' 23-14). ההצעה הושתתה, בין השאר, על כך שבית משפט קמא לא דן בכל טענות ההגנה שהיו בפי המערער. המערער הודיע כי הוא מסכים להצעת בית המשפט, אך בהמשך הודיע כי הוא מסתייג מהרשות שניתנה למשיבה להרוס את הגדר שקיימת במגרש. המשיבה הודיעה כי היא מסכימה להצעת בית המשפט , ואף הסכימה להסתייגות המערער בעניין הגדר, על אף טענתה כי אין למערער זכות בגדר או בחצר.

3. לפיכך, ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להצעת בית המשפט ומכוחה נקבע כדלקמן :
א. פסק דינו של בית משפט קמא מבוטל, והדיון יוחזר לבית משפט קמא לשמיעת טענותיו המהותיות של המערער, תוך שכל צד ישמור על כל טענותיו מכל מין וסוג, לרבות טענת מעשה בית דין שבפי המשיבה.
ב. המשיבה תהא זכאית לתקן את כתב התביעה.
ג. המערער מצהיר כי אין לו כל טענה לגבי שטח האדמה הצמוד לבניין, וטענתו היחידה היא למגוריו בדירה עצמה, הא ותו לא. מובן שאין באמור כדי לפגוע בזכותו של המערער להיכנס לבניין ולעשות שימוש מקובל בחדר המדרגות.

4. בנוסף הסמיכו הצדדים את בית המשפט לקבוע את שכר הדירה שבו יחוב המערער החל מחודש אוקטובר 2019 . לאחר שעיינו בטיעוני הצדדים בעניין זה, אנו קובעים כי שכר הדירה יעמוד על 250 ₪ לחודש החל מחודש אוקטובר 2019 ועד חודש דצמבר 2019. החל מחודש ינואר 2020 יעמוד שכר הדירה על 450 ₪ לחודש. על המערער לשאת בתשלומים אלו עד אשר יקבע אחרת.

5. כל טענות הצדדים מכל מין וסוג לרבות בגין חוב דמי השכירות לעבר -שמורות להם.

6. לא מצאנו מקום לקבוע סנקציה למקרה שהמערער יפר את חיובו בתשלום שכ"ד.

7. אין צו להוצאות בהליך זה.

ניתן היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

אילן ש' שילה , סג"נ
אב"ד

חנה קיציס, שופטת

יסכה רוטנברג, שופטת