הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ה"פ 53185-05-19

בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

מבקשת:

תלמה סייג

נגד

משיב:
משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שות

החלטה

1. בקשה לפטור מתשלום אגרה, בגדר תובענה ל החייאת חברות.

2. המשיב לא הגיב לבק שה. המדינה לא הגיבה לבקשה. לאחר עיון בבקשה , מצאתי לדחותה.

3. חובתו של זה אשר עותר לפטור מתשלום אגרה להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים:
א. העדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה.
ב. סיכויי ההליך.

4. אשר להעדר יכולת כלכלית, המבקשת חיה מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי האחת בסך של 2,616 ₪ והשנייה קצבת שארים בסך של 1,1,66 ₪. המבקשת צירפה הצהרת הון לשנת 2017 ממנה עולה כי למבקשת פיקדון בבנק לאומי, וקופות גמל והשתלמות. כמו כן, עיון באישור יתרות לשנת 2017 בחשבון הבנק של המבקשת מעלה כי למבקשת יתרה בסך של כ- 5,000 ₪ ולזכותה תכנית חסכון. מעבר לכך המבקשת לא צירפה תדפיסי חשבון בנק (עובר ושב) לא צירפה אסמכתאות להוכחת הוצאותיה החודשיות ולא צורפו מסמכים עדכניים לשנת 2018. המבקשת לא ציינה אילו מאמצים עשתה כדי לגייס את סכום האגרה ממקורות אחרים כגון בני משפחה.
נוכח כל האמור, מצאתי שהמבקשת לא הוכיחה חוסר יכולת כלכלית לתשלום האגרה.

5. אשר לסיכויי ההליך, מדובר בבקשה להחייאת חברות ועל פי תגובת המשיב נראה כי יש מקום להיעתר לבקשה.

בשקלול כל האמור, בשים לב לכך שעסקינן בתנאים מצטברים, מצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי כך שתופקד מחצית מסכום האגרה. הסכום יופקד בתוך 30 ימים מהיום. פגרה במניין.

6. לא תעשה כן התובענה תמחק.

7. משימה למתן החלטה בהתאם.

ניתנה בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ט, 29 יולי 2019, בהעדר הצדדים.