הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ה"פ 45619-07-16

בפני
כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקשת

חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דוד בסון ודנה שטיר

נגד

משיבות

1.ועדה מקומית לתכנון ובנייה נס ציונה
2.עיריית נס ציונה
ע"י ב"כ עוה"ד בתיה בראף (מליכזון) ולימור דניאלי שוסטר

פסק דין

1. במסגרת תביעת המבקשת לפיצויי הפקעה בגין נכס בנס ציונה שפרטיו מפורטים בהמרצת הפתיחה , הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לגבי אופן סיום התיק, לפיה יינתן פסק דין לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 בגבולות שבין 1,480,000 ₪ (מינימום) ל-5,240,000 ₪ (מקסימום), כשלכל סכום שייפסק יתווסף מע"מ כדין.

2. לאחר שהצדדים הגישו סיכומים קצרים בהם פרשו את טענותיהם, יינתן פסק הדין במתכונת שהוסכמו על ידי הצדדים, ובגבולות שנקבעו על ידם.

3. אציין כי הצדדים בתיק זה הגישו חוות דעת שונות של שמאי מקרקעין , ולאחר מכן מונתה כמומחית מטעם בית המשפט שמאית המקרקעין הגב' נעמי ספיר (להלן: "המומחית"), אשר קבעה 4 חלופות לשווי פיצויי ההפקעה, בהתאם לקביעות אפשריות במחלוקות משפטיות בין הצדדים, אותן ציינה המומחית בחוות דעתה, ובהן לא הכריעה.
עוד אציין כי המחלוקות שבין הצדדים העולות מכתבי הטענות ומהסיכומים לא הצטמצמו רק למחלוקות אשר שימוש בסיס לחלופות הנזכרות לעיל.

4. לצורך ההכרעה, עיינתי בקפידה בטענות הצדדים בסיכומיהם, כמו גם בחוו"ד המומחית, וכן בחומרים הנוספים הקיימים בתיק ובפסיקה שאוזכרה, תוך שאני בוחן את סיכויי הצדדים בטענותיהם השונות.

5. מטבע הדברים, ומשההכרעה ניתנת לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, לא יכלול פסק הדין הנמקה לתוצאה אליה הגעתי.

6. שווי פיצויי ההפקעה נכון למועד מתן פסק דין זה נקבע על ידי בסך של 2,604,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
הסכום הנ"ל ישולם על ידי המשיבות למבקשת תוך 30 יום, שאם לא כן, יתווספו לו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"א סיוון תשע"ט, 14 יוני 2019, בהעדר הצדדים.