הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ה"פ 23428-01-14

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשים

 1. קפרא מאיר
 2. ארז קפרא
 3. אדווה אלוני
 4. שושנה קפרא
 5. רחל קהא
 6. בועז קהא
 7. אפרת האס
 8. אליהו קפרא
 9. עמנואל קפרא
 10. יונה קפרא
 11. אביעד קפרא
 12. הראל קפרא
 13. עלי קפרא
 14. אבינועם בן-ברק קפרא
 15. רינה סודי לוי

נגד

משיבים

 1. נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 2. שר התחבורה והבטיחות בדרכים

פסק דין
בדיון שנערך בפניי ביום (25.6.2020), הודיעו הצדדים כדלקמן:
"מובהר שלגבי חלקה 29 ניתן פס"ד חלקי והסכום שולם.
לאחר שניתן פסה"ד של בית המשפט העליון, נותרה חלקה אחת רלוונטית (חלקה 31) לעניין תשלום פיצויי ההפקעה, בהתאם להחלטת שר התחבורה מיום 14/1/16, וכן שומת השמאי מטעם נתיבי ישראל באשר לחלק היחסי בקרקע שהוא מעבר ל-25%, כאשר ההפקעה בכללותה עמדה על 37%.
לפיכך, הסכום שישולם למבקשים בגין פיצוי ההפקעה, כאמור, בניכוי הסכומים שנקבעו בתביעה לפי ירידת ערך, והכל בהתאם לחלקם היחסי במקרקעין, הן כפי הערכת השמאי מטעם נתיבי ישראל, מר יורם יפה, בסכום של 26,238 ₪, כאשר סכום זה כבר כולל הפרשי הצמדה וריבית כדין עד ליום זה.
הסכום יועבר תוך 60 ימים לידיו הנאמנות של ב"כ המבקשים עם הוראות בלתי חוזרות להעבירם למבקשים כדין, בכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים על פי נהלי נתיבי ישראל והדין.
נבקש לתת פסק דין בהתאם למפורט לעיל, וכן לטעון בקצרה לעניין ההוצאות".
לאחר מכן, טענו הצדדים לעניין ההוצאות.
ניתן בזאת תוקף של פסק דין, למפורט בדברי הצדדים כפי שהובאו לעיל, כמבוקש וכמוסכם.
באשר להוצאות, לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובשים לב לנסיבות תיק זה, אני מחייבת את המשיבה 1 לשלם למבקשים תוך 60 יום הוצאות משפט (אגרת המשפט וכן הסכום ששולם על ידם בגין חוות דעת השמאי מטעמם, בהתאם לחשבונית שתוצג), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הוצאתן ועד למועד התשלום בפועל וכן שכר טרחת עו"ד בסך כולל של 23,000 ₪.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
ניתנה היום, ט"ו תמוז תש"פ, 07 יולי 2020, בהעדר הצדדים.