הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 9989-02-20

בפני
כבוד ה שופט אחיקם סטולר, סג"נ

עותרים

עיריית גבעת שמואל
ע"י ב"כ עו"ד רונית עובדיה ו/או עו"ד מירב קנזי-נאמן
ו/או עו"ד חן חג'בי ואח'
נגד

משיבים

  1. עיריית רמת גן
  2. הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן
  3. אוניברסיטת בר אילן
  4. חברת אלקטרה קמפוס בע"מ
  5. אינג' יוסי אמגר,מ"מ המפקח על התעבורה מחוז תל אביב והמרכז

צו ארעי

בפני בקשה דחופה למתן צו ביניים וצו ארעי במסגרת עתירה שהגישה עיריית גבעת שמואל (" העותרת") כנגד המשיבות עיריית רמת-גן; הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן; אוניברסיטת בר אילן; חברת אלקטרה קמפוס בע"מ (המשיבות 4-1) וכן אינ' יוסי אמגר, מ"מ המפקח על התעבורה מחוז תל אביב והמרכז.
העתירות בבקשה למתן צו הביניים וצו ארעי הן:
להפסיק את עבודות הבניה ליצירת כניסה ויציאה למתחם אוניברסיטת בר אילן, ממערב רח' ז'בוטינסקי בגבעת שמואל, והחניון הכלול במסגרת אותן עבודות;
להימנע מפתיחת כניסות אלו וזאת עד לדיון בעתירה המוגשת בד בבד עם הבקשה;
שכן, עבודות אלו מבוצעות בניגוד לתכנית החלה ובניגוד להיתר הבניה, ללא תיאום עם משרד התחבורה וללא תיאום עם המבקשת ( העותרת).
לחילופין, התבקש בית המשפט ליתן כל סעד ארעי או סעד ביניים אחר.

דיון והכרעה
המדובר בטענות כנגד עבודות בניה " במחטף", שבוצעו ע"י המשיבות 4-1 ו/או באישורן ליצירת כניסה ראשית חדשה ונוספת לאוניברסיטת בר אילן, מרח' ז'בוטינסקי (" הכביש"), המהווה עורק כניסה ראשי לעיריית גבעת שמואל, לטענת העותרת, תוך התנהגות " שערורייתית ובריונית" של אוניברסיטת בר אילן, תחת עינה הפקוחה של עיריית רמת גן.
לטענת העותרת, עבודות אלו סותרות את תכניות בניין העיר החלות ומנוגדות לנספח הבינוי ולהיתר הבניה. העבודות בוצעו מבלי שניתנו כל האישורים הנדרשים על פי דין, בלי תיאום עם משרד התחבורה, עם הגורמים המרחביים ואף לא עם עיריית גבעת שמואל אשר היא הנפגעת העיקרית מעבודות אלה.
עוד נטען כי העבודות בוצעו " כגנב בלילה" תחת מעטפת גדר המסתירה את הנעשה, וכאמור ללא תיאום עם העותרת שגילתה את " המחטף" אך ביום חמישי, 30.1.2020, כאשר הוסרה הגדר. עקב כך, פנתה העותרת בו ביום לאוניברסיטת בר אילן ולעיריית רמת גן במכתבים, בהם הלינה על ביצוע העבודות ללא תיאום ובניגוד לדין (נספח 5 ב' לעתירה). פניות אלו לא נענו.
העותרת אף פנתה בו ביום במכתב למשרד התחבורה ובו דרשה לעצור לאלתר את עבודות הבניה ולקיים דיון בהול עם כל הגופים הרלוונטיים (נספח 5 א' לעתירה).
בתגובתו לפניה הורה משרד התחבורה ( באמצעות רשות תמרור מרכזית - מינהל תכנון ופיתוח תשתיות) למר בני זמיר, מנהל אגף התנועה בעיריית רמת גן, לא לבצע שום חיבור לרחוב ז'בוטינסקי בקטע האמור עד אשר תתקבל הסכמתו העקרונית של משרד התחבורה, ולאחר תיאום עם עיריית גבעת שמואל. בנוסף הורה משרד התחבורה לבצע תיאום עם חברת נת"ע לתוואי הקו הסגול העובר שם, ולהעלות לדיון סוגיה זו במסגרת דיונים השוטפים של הועדה המטרופולינית ( נספח 6 לעתירה).
העותרת טענה עוד כי תיאומי הסדרי התנועה עם המשטרה הסתיימו ביום 31.1.2020 ולא חודשו ואף על פי כן העבודות ממשיכות לרבות חסימת נתיב הנסיעה.

נוכח תגובת משרד התחבורה והוראתו , ובהינתן שמדובר ביצירת כניסה ראשית חדשה ונוספת לאוניברסיטת בר אילן, מרח' ז'בוטינסקי, המהווה עורק כניסה ראשי לעותרת, נעלה מספק שמדובר בכביש שיש לו השפעה משמעותית על תושבי העותרת.
כביש כה משמעותי בעל השפעה ניכרת , ראוי לו שיבנה לאחר קבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים. מהבקשה המאומתת על ידי תצהירה של מהנדסת העיר, עולה כי במקרה דנן הכביש נסלל ללא כל האישורים הנדרשים.
לפיכך ראיתי להיעתר לבקשת העותרת למתן צו ארעי, על מנת לשמר את המצב הקיים עד לבירור המחלוקת בין הצדדים.
הצו הארעי יהיה בתוקף עד להחלטה בבקשה למתן צו ביניים.
העתירה, הבקשה הדחופה לצו ביניים וצו ארעי זה, יומצאו לאלתר למשיבים וזאת לא יאוחר מיום 05.02.2020 בשעה 1 5:00.
רצו המשיבים להגיב יעשו כן לא יאוחר מיום 11.2.2020 בשעה 12:00.
(לתז"פ ביום 12/2/20)
ניתנה היום, ט' שבט תש"פ, 04 פברואר 2020, (22: 30) בהעדר הצדדים.