הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 9654-11-18

מספר בקשה: 1
לפני
כבוד ה שופט מיכאל תמיר

מבקשת

נעמי קורצבנד
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד יעקב

נגד

משיבים
1. עיריית ראשון לציון
באמצעות ב"כ עו"ד רעות קרמר

2. היועץ המשפטי לממשלה
באמצעות ב"כ עו"ד טליה דיין לוי

החלטה

לפניי בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין הגשת העתירה . ההחלטה ניתנת לאחר עיון בתשובת היועמ"ש שלפי ה אין למדינה כל מידע מעבר לעולה מהבקשה, והיא משאירה את ההכרעה לבית המשפט על יסוד הראיות שלפניו; בתשובתה של עיריית ראשון לציון (להלן: "המשיבה") שהתנגדה לבקשה; ו בתגובת המבקשת לתשובת המשיבה.

מהבקשה עולה בין היתר כי המבקשת היא בעלת בית ברחוב הגלעד בראשון לציון שבו היא מתגוררת ולא צוין מה שווי הבית ביחס לגובה חוב המשכנתה בגינו. כמו-כן עולה מהבקשה כי המבקשת היא הבעלים הרשום של בית נוסף ברחוב מניה שוחט בראשון לציון, שלטענתה אינו שייך לה ונרשם על שמה רק כיוון שהוריה לא היו מסוגלים לשלם את המשכנתה בגינו, ובבוא היום הוא יועבר בירושה לאחיה. טענות אלה אינן מבוססות כלל, וברי כי אין במסמך שצורף בנוגע להסתלקותה של המבקשת מ- 1/6 מעיזבון אביה לטובת אימה כדי לבסס את הטענה כי הבית ברחוב מניה שוחט הרשום על שם המבקשת אינו שייך לה. נוסף על כך, מתשובת המשיבה לבקשה ע ולה כי הבית ברחוב מניה שוחט מושכר, אך המבקשת לא ציינה זאת בבקשתה והתייחסה לכך רק בתגובתה לתשובה. בתגובה נטען לראשונה כי המבקשת הראתה לנציגי המשיבה דף חשבון שממנו עולה כי כספי השכירות של הבית מועברים לאימה, אך לא צורפו לתגובה תדפיסי חשבון בנק רלוונטיים או אסמכתאות אחרות כלשהן המבססות כי כל דמי השכירות בגין הבית ברחוב מניה שוחט מועברים לא ימה. עוד עלה לראשונה מהתשובה לבקשה כי רשומות על שמה של המבקשת גם זכויות (ממושכנות) בחלקת קרקע ברחובות, וכל שנטען לעניין זה בתגובת המבקשת הוא כי מדובר בזכויות במקרקעין השייכות למשפחתה, ללא כל פירוט או ביסוס.

לטענת המבקשת, היא מתקיימת מקצבת נכות של המל"ל בסך של 1,558 ש"ח לחודש וממשכורת של 300 - 700 ש"ח בלבד בממוצע לחודש בגין עבודתה כמשגיחה בבחינות. ואולם, המבקשת לא הציגה אסמכתאות התומכות בטענתה כי אינה מסוגלת לעבוד בעבודה קבועה בשל מצבה הרפואי, ואף לא הסבירה כיצד היא משלמת את הוצאותיה החודשיות אשר גבוהות משמעותית מהכנסותיה הנטענות (לרבות תשלום בסך של 2,613 ש"ח לחודש בגין משכנתה, הוצאות שוטפות בגין חשמל, ארנונה, מים , תשלום עבור מזון ותשלומים רבים בגין הוצאות רפואיות). לאור זאת, עולה חשד כי לא הוצגו בבקשה נתונים מלאים ומדויקים לגבי הכנסותיה של המבקשת. אם לא די בכך, הצילומים של תדפיסי החשבון שצורפו לבקשה כהים מאוד ואינם קריאים כלל, כך שאין למעשה כל אסמכתה לגבי מצב חשבון הבנק של המבקשת ולגבי הכספים שהופקדו בחשבונה ושנמשכו ממנו בששת החודשים ש קדמו להגשת הבקשה.

עוד יצוין כי המבקשת מיוצגת באמצעות עו"ד פרטי שאינו מטעם הסיוע המשפטי ולא הוסבר בבקשה כיצד ומאילו מקורות ממומן שכר טרחתו.

לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי המבקשת לא הציגה בבקשתה תמונה מלאה, מדויקת ומבוססת כנדרש לגבי מצבה הכלכלי, ולא הוכיחה כי אין באפשרותה לשלם את האגרה .

לפיכך, הבקשה לפטור מתשלום אגרה נדחית .

לפנים משורת הדין, אני מתיר למבקשת לשלם את סכום האגרה בשני תשלומים שווים ורצופים שישולמו בימים 10.1.19 ו- 10.2.19.

אם לא ישולם אחד התשלומים הנ"ל במועד, העתירה תימחק.

משימה למתן החלטה בהתאם.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק של ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום בסמכותי כרשם, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.