הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 70770-01-19

בקשה מס' 1

בפני
כבוד ה שופט צבי דותן

המבקשים

 1. ברוך וגיטה לוי
 2. נאור וליאת בשארי
 3. ברוך וצפורה רחמנוב
 4. ששון ונירה לב
 5. מאיר ופאר-לי זיו
 6. יונתן ושלומית חדד
 7. יצחק ופזית משיח
 8. שאול ותמר טויטו
 9. אריאל כהן

נגד

המשיבים

 1. עיריית אלעד
 2. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אלעד
 3. רמת דוד - חינוך מיוחד
 4. אליהו אריבי ואח'

החלטה

קראתי בעיון את תגובות המשיבים לבקשה לצו ביניים, ומן התגובות עולה בבירור, שאכן בוצעו עבודות בנייה ללא היתר להקמת המרכז השיקומי, זאת שעה שבקשה להיתר מס' 20170742 תלויה ועומדת, והיתר טרם ניתן. ב"כ המשיבות 1, 2 מכנה עבודות אלה "עבודות הצופות פני עתיד". למותר לציין את המובן מאליו כי ביצוע עבודות בנייה ללא היתר, ע"י עירייה וועדה מקומית, שהן הן האמונות על אכיפת דיני התכנון והבנייה, הוא דבר חמור.

המשיבות 1, 2 עומדות על כך שכיום, ומאז חודש אוגוסט, כבר אין מתבצעות עבודות כנ"ל, אלא רק עבודות מכוחו של ההיתר משנת 2016 לגבי קומת הקרקע בלבד, והן אף מתחייבות שלא תבצענה כל עבודות מעל לקומת הקרקע, כל עוד לא יינתן היתר, ועל כן, מתן הצו הוא לטענתן מיותר. לטעמי, די בכך שהעירייה מודה במפורש בביצוע עבודות בנייה (משמעותיות, כפי שעולה מהתצלומים) ללא היתר, כדי שיינתן צו ביניים כמבוקש. הדבר אינו מיותר, והא ראייה, שהעירייה בנתה גם בנתה, בלא שהיה בידיה היתר לעשות כן.
צו הביניים לא יגרום כל נזק, שהרי הוא נועד למנוע בנייה שממילא לא ניתן לבצע אותה, כל עוד אין היתר.

הצו הארעי מיום 28.1.19 יהפוך מעתה ואילך לצו ביניים, והוא יישאר בתוקפו עד להכרעה בעתירה, או עד להחלטה אחרת, או עד אם יינתן, ו לכשיינתן, היתר בנייה מס' 20170742, שאז, עם הינתן ההיתר, יפקע צו הביניים מאליו. למותר לציין שוב, כי הצו אינו נוגע לעבודות המבוצעות בקומת הקרקע, מכח ההיתר שניתן בשנת 2016.

4. מאחר שהסעד המבוקש בתיק העיקרי הוא : "לחדול מהקמת המבנה ללא היתר ולהפסיק כליל את העבודות בשטח" (במתכוון השמטתי את הסעד הנוסף – להשיב המצב לקדמותו), וסעד זה מושתת כל כולו על כך שאין היתר, דבר שכלל אינו במחלוקת, לפיכך מוצע לצדדים להגיש הודעה בהסכמה כי הסעד המבוקש הנ"ל ניתן בהסכמה, ללא צורך בדיון, ובכך יסתיים תיק זה.
נא להגיש הודעה כאמור עד יום 20.2.19.
בהעדר הודעה כאמור, אקבע מועד לדיון בעתירה.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ה ' אדר א' תשע"ט, 10 פברואר 2019 , בהעדר הצדדים.

צבי דותן, שופט