הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 53847-06-18

לפני:
כבוד הנשיא אברהם טל

העותר
דוד מזרחי

נגד

המשיבים

  1. השר לבטחון פנים
  2. מפכ"ל משטרת ישראל
  3. ראש אמ"ש משטרת ישראל
  4. שר העבודה והרווחה

פסק-דין

1. העותר, פקד בדימוס במשטרת ישראל שאינו עו"ד, מבקש להורות למשיבים 1 – 3 להחזיר אותו לשרות המשטרה שאינו בדין מפוטר, לחילופין לבטל את פיטוריו מיום 30/9/12, משאינם כדין, ולחילופי חילופין לבטל את הפיטורין ולהורות למשיב 1 לזמן אותו לשימוע, ולו לשימוע מאוחר.
לעתירה, שמחזיקה 160 עמודים , צורפו מסמכים רבים מאוד , ובקשות לפטור מאגרה ולמתן סעד ארעי.

2. נושא העתירה, ככתוב ברישא לה, הוא החלטת המשיב 1 מיום 30/9/12 לפטר את העותר בשל אי התאמה. משכך, היה בית המשפט רשאי לדחות אותה אף ללא קיום דיון בשל שיהוי בהגשתה , על פי תקנה 4 לתקנות בית המשפט ל עניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א-2000.
לא למותר לציין שההחלטה נושא העתירה, היתה נושא לעת"מ 60206-07-12 שהוגשה ביום 31/7/12 ולאחר דיון במעמד העותר, שהיה מיוצג על ידי עו"ד וינצר, נמחקה לפי בקשתו בכתב של העותר מיום 10/1/13.

3. על מנת שלא להטריח את רשם בית המשפט בדיון בבקשת העותר לפטור מתשלום אגרה ועל מנת לא להעמיד את העותר בסיכון כלכלי של תשלום אגרה ותשלום הוצאות למשיבים, בהתחשב בכך שהעותר אינו עו"ד, למרות שניהל הליכים בקשר לנושא עתירה זו בבית המשפט העליון, בבית הדין לאזורי והארצי לעבודה ובבית המשפט המחוזי בירושלים, קיימתי דיון בעל פה בנוכחות העותר וב"כ המשיבים טרם דיון בבקשה לפטור מאגרה ומבלי שהוריתי למש יבים להגיש כתב תגובה.

4. במהלך הדיון בפני טען העותר שהוא מבקש לבטל את ההליך הקודם שהתנהל בפני, שביקש למחוק אותו מאחר ובית המשפט התריע שי חייב אותו בהוצאות.
כמו כן טען העותר שהמשטרה פעלה בתרמית, אותה גילה במהלך דיון בהליך שהגיש לבית הדין לעבודה ביום 15/6/16.
בהמשך טיעוניו תיאר העותר את כל ההליכים שנקט בערכאות הנ"ל בקשר לפיטוריו וטען שכל טענותיו נתמכות במסמכים שצירף לעתירה.

5. ב"כ המשיבים טענה שהעתירה לוקה בשיהוי ניכר וההליך שהתנהל בשנת 2012 הסתיים במחיקה.
לטענתה, גם את התרמית גילה העותר, לדבריו, בהליך שהתקיים בבית הדין האזורי לעבודה בשנת 2013 והיא ביקשה לחייב את העותר בתשלום הוצאות, כפי שחויב בתשלום הוצאות על ידי בית המשפט העליון תוך התניית נקיטת הליכים נוספים בתשלומן.

6. בהמשך טיעוניו טען העותר שלא נערך לו שימוע, לא היו בפניו מסמכים, משיב 1 לא פיטר אותו אלא אישר את החלטת משיב 2 ולא נערכה לו ועדת הערכה.
העותר הפנה לבקשתו לפיה פמ"מ ופמת"א (אזרחי) לא ייצגו את המשיבים ולבקשתו לקיים דיון במעמד צד אחד בקשר לבקשתו לקיום דיון חוזר בשל חסיון עו"ד-לקוח.

7. כאשר התבקש העותר להתייחס לבקשת ב"כ המשיבים לחייב אותו בתשלום הוצאות, הוא ביקש לפסול את בית המשפט מאחר ובית המשפט מתייחס לעניין ההוצאות ולא לנושאי העתירה ויש בכך חשש למשוא פנים ומאחר ובית המשפט החליט בהליך הקודם שאין לו סמכות לדון בעתירה.
ב"כ המשיבים התנגדה לבקשה וטענה שניתנה לעותר הזדמנות במשך שעה ארוכה להעלות את טענותיו, לרבות טענות שלא נטענו בעתירה והפנייה למסמכים שלא נזכר בה.

8. לאחר שמיעת טיעונים בעניין הבקשה לפסלות, החלטתי לדחות אותה מאחר ושמעתי בקשב רב את טענות העותר, למרות שחזרו על מה שטען בבקשתו ולמרות שיכולתי לדחות את העתירה ללא דיון מחמת שיהוי בהגשתה.

9. העותר, לאחר שהסברתי לו על זכותו לערער על החלטתי הנ"ל, ביקש לדחות את המשך הדיון בהליך על מנת לערער לבית המשפט העליון אך למרות שתי ארכות שנתתי לו לצורך מימוש זכותו לא הגיש ערעור אלא ניצל לרעה את הארכות להגשת בקשות נוספות שאין להן כל קשר לסיבת דחיית העתירה.

10. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה בשל שיהוי ניכר בהגשתה, ובהתחשב בהחלטות שניתנו על ידי ערכאות אחרות בהליכים שנקט העותר בקשר להחלטה נושא העתירה.

11. מאחר ולא התקיים דיון בבקשת העותר לפטור מתשלום אגרה ולא נתבקשה תגובת המשיבים בקשר אליה ועל מנת לחסוך את הדיון בהליך הנ"ל, אני פוטר את העותר מתשלום אגרה.

12. ב"כ המשיבים צודקת בבקשתה לחייב את העותר בתשלום הוצאות שכן למרות שלא התבקשה להגיש תגובה מקדמית בכתב לעתירה, השקיעה זמן ומאמץ, כפי שהדבר בא לביטוי בטיעוניה בעל פה, לצורך הדיון.

עם זאת, אינני מחייב את העותר בתשלום הוצאות בתקווה שיימנע מנקיטת הליכים נוספים בקשר להחלטה נושא עתירה זו.

ניתן היום, י' אלול תשע"ח, 21 אוגוסט 2018, ב נוכחות העותר וב"כ המשיבים.

אברהם טל, שופט
נשיא