הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 47919-02-17

לפני:
כבוד ה נשיא אברהם טל

העותרת
המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר

נגד

המשיב
הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל

החלטה בעניין ההוצאות

1. העותרת הגישה ביום 22/2/17 עתירה לפי סעיף 17 לחוק חופש המידע תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") שבה היא מבקשת להורות למשיב לתת לה את הנתונים המפורטים בסעיף 4 לבקשה בקשר למעצרי קטינים פלסטיניים בגדה המערבית במהלך השנים 2015-2016, זאת לאחר שחלפו 198 יום מאז הגשת הבקשה למשיב ביום 1/8/16, שצורפה כנספח ע/1 לעתירה.

2. ביום 21/2/18 ביקשה העותרת למחוק את העתירה לאחר שביום 15/2/18 מסר לה ב"כ המשיב השלמות והבהרות שהתבקשו על ידה וביקשה לחייב את המשיב בתשלום הוצאות, לאור השתלשלות העניינים שתוארה בעתירה ובבקשה, התנהגות המשיב והסחבת שנקט במתן מענה לבקשתה.

3. לטענת העותרת, המשיב הפר את כללי המינהל התקין וחייב אותה לפנות לביהמ"ש כדי לקבל מידע בנושא חשוב ורגיש של מעצר קטינים.
העותרת טוענת שהיא עומדת במבחנים שנקבעו בבג"צ 842/93 אל נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון ובפסיקה שאוזכרה בבקשה שכן העתירה היתה מוצדקת, היא הוגשה לאחר מיצוי ההליכים והמענה ניתן לאחר הגשת העתירה ובעקבותיה, מבלי צורך להכריע בדבר קיומו של קשר סיבתי.

4. המשיב מסכים למחיקת העתירה אך מבקש שלא לחייב אותו בהוצאות, או למצער לחייב אותו בהוצאות על הצד הנמוך , לאור מורכבות המידע המבוקש, שהטיפול בקבלתו לקח זמן רב , ומאחר וביהמ"ש לא נדרש לדון בה שכן המידע המבוקש נמסר לעותרת.
5. לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, בבקשת העותרת לחיוב המשיב בהוצאות ובתגובת המשיב, הגעתי למסקנה לפיה יש לחייב את המשיב בהוצאות בסכום של 4,000 ₪.

6. אינני מקל ראש במורכבות בקשתה של העותרת, אשר חייבה מאמצים שהשקיע המשיב עד שהושלמו מלוא הנתונים המבוקשים, צעד שהצדיק את מחיקת העתירה, אך אני מתחשב גם בחשיבותם של הנתונים המבוקשים לפעילותה של העותרת, כפי שבאה לביטוי במטרותיה המתוארות בסעיף 1 לעתירה.

7. אני מתחשב, כאמור, בזמן שנדרש למשיב על מנת להשיג את הנתונים אך חלוף כששה וחצי חודשים מאז הגשת הבקשה ועד להגשת העתירה וחלוף שנה מאז הגשת העתירה ועד מחיקתה מצדיק חיוב המשיב בהוצאות העותרת בסכום הנ"ל. גם אם ביהמ"ש לא קיים דיון בעתירה אין מחלוקת שהמידע נמסר לעותרת בעקבות הגשת העתירה, דבר שלא נעשה בזמן שחלף מאז הגשת הבקשה נושא העתירה או, למצער, זמן סביר לאחר הגשתה.

8. לאור כל האמור לעיל, ישלם המשיב לעותרת הוצאות בסכום של 4,000 ₪ תוך 60 יום.
אני מוחק את העתירה.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ט, 20 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים.

אברהם טל, נשיא