הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"א 50358-06-16

לפני כבוד ה שופטת מיכל ברנט

העותרים

מחמוד מג'אדבה (אסיר)

נגד

המשיבים
.1 שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים

.2 מדינת ישראל

<#1#>

נוכחים:
העותר וב"כ עו"ד בכר אביר
ב"כ המשיב עו"ד אוהד בוזי
פרוטוקול

ב"כ העותר:
חוזרת על העתירות. יש שני מקרים שאסיר נדרש לשלם אגרה- בעת הגשת עתירה באמצעות שב"ס הוא משלם וניתן אישור והתשלום מועבר ישירות להנהלת בתי המשפט. מצב שני - במקרים שביהמ"ש לא נענה לבקשה לקבל פטור והאסיר משלם אגרה באמצעות שב"ס. אך כאן התקלה ששב"ס לא העביר התשלום להנהלת בתי המשפט. מפנה למסמכים בנושא. את האסמכתא על זה ששילם מבעוד מועד ובכל זאת מקבל דרישה לתשלום וזה חוזר חלילה בכמה מקרים. לכן העתירה מכוונת לשב"ס.

ב"כ המשיב:
העתירה נגד שב"ס כי חברתי חושבת שאנחנו לא מעבירים. יש פה מקרה מורכב של בן אדם שמנהל עשרות הליכים לכל קצוות בתי המשפט שבכל הליך יש עשרות בקשות. לא קיבלתי מספר מסוים בו נטען והוכחת תשלום. שב"ס הוא גוף מנהלי כגוף ביצוע. שב"ס לא יכול שלא לחייב בעתירה אלא אם כן יש הוראת פטור מביהמ"ש. החלק השני - מתי נכנס לתמונה המרכז לגביית קנסות? הנהלת בתי המשפט כשנטען שהאסיר חייב אגרה בגין עתירה. לכן אני טוען שצריך העותר למצות את ההליך מול הנהלת בתי המשפט - שליחת פרוטוקול ותשלום להנהלת בתי המשפט. חובת ההוכחה על המבקש. אם אסיר טוען שחויב - שיביא קבלה על כך. שיראה את מספר ההליך. אם טוען שחייב אותו פעמיים- הוא צריך לתאם את הנושא מול הגוף שהוא הגוף של דרישת התשלום.

ב"כ העותר:
יש לי אסמכתאות שהוא שילם. קיבלנו הודעה פתאום שלא שילם. ואז שוב מבקש להודיע להם. נורא קל לתאר את זה שהוא יכול לפנות אל. הוא בבית סוהר. התקלה מתחילה בשב"ס שמחייבים ולא מעבירים. חברי לא ידע להסביר מקרה אחד.

ב"כ הצדדים:
אנו מסכימים להצעת ביהמ"ש ולפיה בעתירות בהן שב"ס גבה את האגרה מן הפקדון של העותר והעביר את תשלום האגרה להנהלת בתי המשפט ובמקביל בגין אותו הליך קיבל העותר דרישה לתשלום מהמרכז לגביית קנסות, יציג העותר את הדרישה לתשלום מן המרכז לגביית קנסות, והמשיב יפעל לביטול החיוב במרכז לגביית קנסות.

<#3#>
החלטה
הנני מאשרת הסכמת הצדדים ונותנת לה תוקף של החלטה.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ב' אלול תשע"ו, 05/09/2016 במעמד הנוכחים.

מיכל ברנט , שופטת

ב"כ העותר:
העתירה הנוכחית היא המשך למעשה לעתירה שהגיש העותר במחוז דרום. החלטת ביהמ"ש במסגרת אותה עתירה מצורפת כנספח ג שבה באופן מפורש שב"ס אומר אין לנו בעיה. אנו מסכימים שצריכה להיות חותמת התקבל על פניות אסירים ובשל תקלה עם מאן דהוא שם, הפנייה לא הוחתמה ועל כן רעננו את ההנחיות. בעקבות כך העותר הסכים למחוק את העתירה. היא נדונה ב 5.12.15. מצטטת. בעקבות העמדה הזו עליה הצהיר המשיב בתאריך זה העתירה נמחקת וביהמ"ש מוסיף - מצטטת. זה לא הוטמע גם לא במחוז דרום. הוא חזר בבקשה ב 2/16 בביזיון ביהמ"ש. אמרו שהייתה תקלה וביהמ"ש ביקש משב"ס לחדד נהלים. ופתאום זה עולם שמתנהל לפי כללים אחרים לגמרי. כנראה שהנחייה זו לא הוטמעה. קודם לעתירה זו היו החלטות במחוז זה שהתקבלו על ידי השופטת רג'יניאנו והשופט דוד רוזן. התיעוד ביומן לא מספק. העותר הגיש תביעה אזרחית נגד שב"ס ודרש פיצוי. צרף עתירה שהגיש בנושא מסוים. בכתב התשובה נטען שעל העתירה אין חותמת התקבל או אסמכתא על הגשתה. הוא מגיש את העתירה לשב"ס והם מעלים את זה כפגם ראיתי. הוא ביקש לעיין ביומן של שב"ס. טענה המדינה - מצטטת. המדינה מתנגדת מטעמי צנעת הפרט של אסירים אחרים. גם את היכולת להוכיח שהוא הגיש פניה תוך שימוש באותו יומן שלא תמיד מעודכן. יש פתרון מוצע וקל. יש בזה צמצום פניות סרק לביהמ"ש ואפשר ליישם את זה. בעניינו של בני סלע ביהמ"ש הוסיף משפט. שמע אותו הנשיא טל וסלע היה בדרום. לכן הפכה תיאורטית. המינימום מהמדינה - למה לא פעלו? ביהמ"ש הציע להם. יש כאן הליך שהמשיב לא מתייחס לעניין הזה. העותר פנה לנציבה בבקשה מודפסת ורחבה. הוא פנה על פי החלטת ביהמ"ש.

העותר:
הפניה שלי לנציבה על מנת שתטמיע את החלטת השופט טל והשופט רוזן. אבקש שביהמ"ש יעיין בתיק שבפני השופט גדעון, שם כל החומר. הכל צורף.

ב"כ העותר:
מגישה מסמכים עם הפניות לפסיקה הרלוונטית. בעניין המיצוי זה נעשה אבל אין תשובה. אני מסכימה להצעת ביהמ"ש ולפיה אערוך פניה מסודרת לנציבת שירות בתי הסוהר וליועצת המשפטית של שב"ס הגב' יוכי גנסין על מנת לנסות להסדיר נושא זה.

העתירה תישאר פתוחה ולאחר קבלת תשובת הנציבה והיועצת המשפטית אודיע לביהמ"ש האם ברצוני לקבוע מועד לדיון בעתירה או שמא היא התייתרה.

<#5#>
החלטה
ב"כ העותר תודיע לביהמ"ש עד לאמצע חודש נובמבר האם יש צורך בקביעת מועד לדיון בעתירה אם לאו.

<#7#>

ניתנה והודעה היום ב' אלול תשע"ו, 05/09/2016 במעמד הנוכחים.

מיכל ברנט , שופטת