הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"א 47293-06-21

בפני
כבוד ה שופט העמית אברהם טל

העותר

ודים מולדבסקי

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

פסק דין

1. בפני עתירה נוספת שהגיש העותר כנגד החלטת המשיב לאסור עליו להכניס במהלך ביקורי משפחתו ספרים ומאמרים בתחומי המתמטיקה בשפות רוסית ואנגלית שכוללים גרפים ונוסחאות מתמטיקה שהודפסו מפורמט דיגיטלי ונכרכו בכריכה דקה ע"י בני משפחתו בהתאם לפקנ"צ 04.33.00.

2. לטענת העותר הוא זקוק לחומר הספרותי לצורך לימודיו בתחומים הנ"ל בהיותו בעל השכלה גבוהה, שעבד בחברת הייטק, ובמהלך מאסרו, לרבות בכלא מגן בו הוא שוהה כעת, הוקצה לו מחשב לצורך שימור הידע המקצועי והמשך לימודו בתחומים הנ"ל.

3. העותר חוזר על טיעוניו בפני בעת"א 26593-01-21 (להלן: "העתירה") אשר נדחו, וכך גם חוזר המשיב על נימוקי התנגדותו שהתקבלו בעתירה (ראה פסה"ד שצורף כנספח א' לעתירה).

4. הטענה העיקרית של העותר היא שכאשר היה במתקני כליאה קודמים הרשו לו הגורמים המוסמכים להכניס את החומר הנ"ל ורק בכלא מגן, שבו הוא שוהה היום, הדבר נאסר עליו מנימוקים לא מוצדקים, לטענתו.

5. טענה זו באה לסתור את תשובת המשיב שהקצינים המוסמכים לאשר את הכנסת הספרים אינם יודעים אנגלית ורוסית ברמה כזו שהם יכולים לקרוא את הספרים ולהבין את השרטוטים או, לחלופין, שעליהם לסמוך על הסברי העותר, אותם סרבו לשמוע .

6. טענה זו באה גם לסתור את תשובת המשיב לפיו הוא יהיה צפוי לתביעה אזרחית של בעלי זכויות היוצרים בספרים הנ"ל בגין סיועם לעותר להפרת זכויות היוצרים ואין די בתצהירי אלה שצילמו את החומר מתוך הספרים המקוריים.

7. העותר, כמו ב"כ המשיב, מסתמך על דברים שנאמרו ע"י ביהמ"ש העליון, שאמנם דחה בקשות רשות ערעור שהגיש העותר על פסה"ד של בית משפט זה, תוך התייחסות לנימוקיו, ובמיוחד על ההחלטה ברע"ב 2906/21 שצורפה כנספח ב' לעתירה (להלן: "ההחלטה").

8. העותר מסתמך על סיפת ההחלטה כדלקמן: "טרם סיום יובהר כי החלטה זו אינה גורעת מזכותו של המבקש להגיש בעתיד בקשה להכנסת ספרים שונים באופיים מהספרים נושא הליך זה, וחזקה על גורמי שב"ס כי אם תוגש בקשה כאמור היא תיבחן לגופה".

9. המשיב מסתמך על נימוקי דחיית העתירה בהחלטה כדלקמן: "החלטת שב"ס הדוחה את הבקשה להכנסת ששת הספרים נתקבלה בהסתמך על נתוניו הייחודיים של המבקש ולאחר שנערכו לו מספר ראיונות בנושא, תוך שניתנה הדעת לנסיבות העבירה שבה הורשע וההבנה שנסיבות אלה מחייבות בחינה מעמיקה של הספרים שאותם המבקש מעוניין להכניס אל תוך כותלי בית הסוהר. לצד זאת, בעולם של משאבים מוגבלים, אין לדרוש משב"ס להשקיע משאבים בלתי מידתיים בעת בחינת הספרים, שכן התנהלות כזו מטבע הדברים עלולה להשליך על מתן שירותים אחרים הניתנים לאסירים על ידי שב"ס".

10. אינני מתעלם כלל ועיקר מהנאמר בסיפא ברע"ב 2906/21, עליו מסתמך העותר, אך מהאמור בעתירה, כמו גם מדברי העותר בפני, עולה שמדובר באותם ספרים נושא העתירה הקודמת ומשכך לא מדובר "בספרים שונים באופיים מהספרים נושא הליך זה".

11. כך גם אינני מקבל את טענת העותר באשר לחשש המשיב מפני תביעה אזרחית שכן ברע"ב 2906/21 נכתב במפורש שהעותר לא צירף מסמך רשמי או תצהיר המעידים על כך שלא בוצעה הפרת זכויות יוצרים בהדפסת הספרים.
בעתירה שבפני ובמהלך הדיון לא הוכיח העותר שיש בתצהירים שצורפו לעתירה, שזהים לאלה שצורפו לעתירה הקודמת, ואשר ביהמ"ש העליון לא הסתפק בהם, כאמור, כדי להפיג את החשש שהעלה המשיב.

12. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה, תוך הפניה לנימוקים המפורטים שהביאו לדחיית העתירה, נושא ההחלטה ברע"ב 2906/21.

ניתן היום, ז' חשוון תשפ"ב חשון תשפ"ב , 13 אוקטובר 2021, במעמד ב"כ המשיב.

ב"כ המשיב יודיע לעותר באמצעות מפקד האגף בו הוא נמצא.

אברהם טל, שופט עמית