הדפסה

בית המשפט המחוזי ירושלים ת"פ 38154-09-17

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

סובחי רג'בי
הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות המפורטות להלן:
באישום הראשון, בסיוע למסחר ברכב או בחלקים גנובים, עבירה לפי סעיף 413 יא בצירוף סעיף 31 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק"); ובעבירה של נהיגה ללא רישיון, בניגוד לסעיף 10 לפקודת התעבורה [ נוסח חדש] תשכ"א – 1961 ( להלן: "הפקודה"); באישום השני בקבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק; באישום השלישי בעסקה אחרת בנשק לפי סעיף 144( ב2) לחוק; ובאישום הרביעי בסיוע למסחר ברכב או בחלקים גנובים, עבירה לפי סעיף 413 יא בצירוף סעיף 31 לחוק; ועבירה של נהיגה ללא רישיון, בניגוד לסעיף 10 לפקודה.

כתב האישום המתוקן:

2. על פי עובדות האישום הראשון בכתב האישום המתוקן, ביום 13.6.2017 הגיע הסוכן המשטרתי נ.פ. (להלן: "הסוכן"), במסגרת הפעלתו, לכיכר עטרות ( להלן: "המקום") לצורך קניית אופנוע גנוב מסוג הונדה, זאת לאחר שנערכו מספר שיחות מקדימות בינו לבין פאיז רג'בי ( להלן: "פאיז"), במסגרתן אף קיבל תמונה של האופנוע מפאיז ( להלן: "העסקה"). הסוכן נפגש עם פאיז, שהגיע למקום ביחד עם הנאשם, מסר לפאיז 100 ₪ וביקש ממנו לוודא כי בהתאם לסיכום שהיה ביניהם, האופנוע יהיה " נקי עם מספר טוב", והכוונה ללוחית רישוי תקינה תחת זו של האופנוע הגנוב. פאיז אמר לו שאין לו מה לדאוג. בהמשך, הסוכן ופאיז שוחחו ארוכות לגבי האפשרות הטובה ביותר לביצוע העסקה, ולאחר דין ודברים עלתה האפשרות שהנאשם ילך להביא את האופנוע. לבסוף הוסכם כי הנאשם ייסע יחד עם הסוכן ויוודא כי הדרך נקיה ממחסומים ושוטרים, על מנת שפאיז יוכל לספק את האופנוע בבטחה.
בהתאם לסיכום, נסעו הנאשם והסוכן יחד ברכבו של הסוכן, ווידאו כי אין מחסומים בדרך, והנאשם עדכן את פאיז בכך. הנאשם עשה כן ביודעו שהאופנוע גנוב.
פאיז הגיע לצומת ארם כשהוא רכוב על האופנוע, מסר את האופנוע לסוכן, והשניים קבעו כי יפגשו במקום אחר לצורך השלמת העסקה. בהמשך לכך, הנאשם נהג ברכבו של הסוכן, פאיז ישב לידו, והסוכן רכב על האופנוע אחריהם. במהלך הדרך, התקשר פאיז לסוכן וקבע עימו כי יפגשו באצטדיון טדי לצורך השלמת העסקה. הנאשם נהג ברכבו של הסוכן כשאין בידו רישיון נהיגה.
כשהגיעו השלושה לאצטדיון טדי, פאיז הסביר לסוכן איך לתפעל את האופנוע, והסוכן מסר לו בתמורה 8,900 ₪.
באותה עת, האופנוע היה עם לוחית רישוי מזוייפת של אופנוע אחר, ומספרי השילדה והמנוע שלו היו מחוקים.

האישום השני – בשעות הצהרים ביום 26.7.2017, נפגשו פאיז והסוכן בירושלים לבקשת פאיז. הסוכן שאל את פאיז אם יש באפשרות להשיג עבורו נשק, ופאיז השיב כי יבדוק וישוב אליו.
בתאריך 29.7.2017 בשעות הערב, התקשר פאיז לסוכן ואמר לו כי יש באפשרותו להשיג עבורו נשק מסוג קרלו בעלות של 10,000 ₪, ושאל את הסוכן אם הוא מעוניין. פאיז עשה כן מבלי שהייתה לו כוונה למסור לסוכן נשק או כל דבר אחר תמורת הכסף.
לאור האמור, קבעו השניים להיפגש בצומת ארם, שם פגש הסוכן בנאשם, בפאיז ובאדם שלישי שזהותו אינה ידועה למאשימה. בתוך כך סוכם כי פאיז יחכה עם הסוכן ברכבו של הסוכן, בזמן שהנאשם יביא את הנשק. הסוכן מסר לנאשם 5,000 ₪ וחיכה עם פאיז לשובו של הנאשם. משבושש הנאשם לחזור, ניסה הסוכן להתקשר לנאשם ללא מענה. בשלב מסויים פאיז אמר לסוכן כי קיבל מסרון מהנאשם ועליהם להתקדם לכיוון חנות שנמצאת בכפר. הסוכן סירב ופאיז אמר לו כי הוא ילך לבד. בהמשך, פאיז הלך ולא חזר וכן הפסיק לענות לטלפונים. בחלוף זמן ניכר, ומשהבין הסוכן שאין בכוונתו של פאיז לחזור, שב הסוכן על עקבותיו מבלי שקיבל את התמורה בגינה שילם 5,000 ₪.

האישום השלישי - בהמשך למתואר באישום השני, בתאריך 2.8.2017 הגיע הסוכן למקום עבודתו של הנאשם בישפרו שבמודיעין, וביקש לשוחח עמו. הסוכן אמר לנאשם שהוא רימה אותו וגנב לו 5,000 ₪, ודרש את כספו בחזרה. הנאשם ביקש מהסוכן שהות בת 24 שעות, במהלכן ישיב לו את כספו או יבצע עימו עסקת נשק אחרת ממנה יקזז הסוכן את 5,000 השקלים.
ביום 10.8.2017, לאחר שהנאשם לא השיב לסוכן את כספו, הגיע הסוכן שוב למקום עבודתו של הנאשם וביקש ממנו שישיג עבורו נשק, שכן בשל המתואר באישום השני, אנשיו של הסוכן לוחצים עליו. הנאשם הסכים ואמר שישיג לו נשק תוך מספר ימים.
בתאריך 12.8.2017 בשעה 23:00 התקשר הנאשם לסוכן ואמר לו כי יש לו נשק גדול וטוב שמחירו 10,000 ₪. בהמשך, לבקשת הסוכן, שלח לו הנאשם תמונה וסרטון. הסוכן שאל את הנאשם אם הנשק מגיע עם כדורים, והנאשם אמר כי ייקח מספר ימים לארגן כדורים ומחסנית. השניים סיכמו כי ייפגשו למחרת לצורך ביצוע העסקה.
למחרת, בתאריך 13.8.2017 , הגיע הסוכן למקום עבודתו של הנאשם. השניים שוחחו וקבעו להיפגש מאוחר יותר בערב. באותו ערב בשעה 21:00, התקשר הנאשם לסוכן ואמר לו שיש בעיה עם האדם השלישי שצריך למסור את הנשק לנאשם ( להלן: "האחר"), שאינו מוכן למסור את הנשק טרם קבלת התמורה עבורו. בשלב מסוים אמר הנאשם לסוכן להגיע לכיכר ארם. הסוכן הגיע למקום, ולאחר דין ודברים הבהיר הסוכן לנאשם שאין בכוונתו למסור כסף לפני קבלת הנשק. הנאשם גייס את בן דודו מוחמד רג'בי ( להלן: "מוחמד") שינסה לשכנע את הסוכן לבצע את העסקה ולמסור את הכסף לפני קבלת הנשק, אולם הסוכן עמד בסירובו. לבסוף אמר הנאשם לסוכן שהוא ומוחמד החליטו להשאיר את רכבו של מוחמד כערובה לכך שהאחר יקבל את כספו. הנאשם אמר לסוכן שיגיע לצומת ארם לצורך ביצוע העסקה. הסוכן הגיע למקום ולרכבו נכנסו הנאשם ומוחמד, כשבידם שקית לבנה גדולה שהכילה נשק מאולתר דמוי תת מקלע בתצורת 16- M שיורה ויש בכוחו להמית אדם. הסוכן בחן את הנשק ומסר לנאשם 5,000 ₪. לאחר שהסוכן ביקש לקבל הנחה בשל העיכוב בביצוע העסקה, החזיר לו הנאשם 200 ₪.
ביום 17.8.2017 התקשר הנאשם לסוכן ואמר לו שיש לו כדורים עבור הנשק שרכש, וביקש שיגיע למקום עבודתו במודיעין. הסוכן הגיע, הנאשם נכנס לרכבו של הסוכן, מסר לו שלושה כדורים בקוטר 9 מ"מ ואמר לו שזה חלק מהעסקה ואין צורך שישלם עליהם.

האישום הרביעי – לאחר שנערכו שיחות מקדימות נוספות בין הנאשם לבין הסוכן, בתאריך 21.8.2017 נפגש הסוכן עם הנאשם בכיכר ארם לצורך קניית קטנוע גנוב. הנאשם הגיע למקום המפגש רכוב על הקטנוע הגנוב. הסוכן מסר לו 2,000 ₪ תמורת הקטנוע ו- 400 ₪ עמלת תיווך לנאשם.
הנאשם נהג בקטנוע כשאין בידו רישיון נהיגה.

3. במסגרת ההודעה על הסדר הטיעון והגשת כתב האישום המתוקן, הודיעו הצדדים על עובדות מוסכמות נוספות: באישום השני הוסכם כי הנאשם קיבל מידי הסוכן את הכסף, 5,000 ₪, והעביר את מלוא הסכום לפאיז רג'בי. באישום השלישי הוסכם כי הנאשם ביצע את עסקת מכירת הנשק לאחר שפאיז " עקץ" את הסוכן באמצעותו, באמצעות סובחי, וכי לאחר שפאיז " סגר את הנייד שלו", הסוכן ביקר מספר פעמים במקום עבודתו של הנאשם במפעל שקדייה ולחץ על הנאשם להחזיר את הכסף, והציע לו לחילופין לספק לו נשק חלופי לזה שהובטח לו על ידי פאיז.

עניינם של השותפים האחרים לעבירות:

4. עניינו של פאיז התברר בת"פ 63324-09-17, ודינו נגזר ביום 13.12.2017, בגין מעשיו כמפורט באישומים 1 ו-2, על פי הסדר טיעון, למאסר בפועל של 12 חודשים; הפעלת מאסר על תנאי של שישה חודשים, חציו חופף וחציו במצטבר, מאסר על תנאי וחילוט 1,200 ₪.

5. עניינו של מוחמד רג'בי, המוזכר באישום השלישי, התברר בת"פ 62958-09-17, ודינו נגזר ביום 11.12.2017 למאסר בפועל למשך חמישה חודשים, מאסר על תנאי וקנס בסך 3,000 ₪.

תסקיר שירות המבחן:

6. על פי האמור בתסקיר מיום 15.3.2018, הנאשם בן 19 שנים, שוהה במעצר מזה כחצי שנה. טרם מעצרו התגורר עם הוריו בכפר עקב, ובמשך כשנתיים עבד במפעל פיצוחים בעיר מודיעין.
בתסקיר התייחסות למשפחת המוצא של הנאשם. אביו, שעבד באותו מפעל שבו עבד הנאשם, אינו עובד כיום עקב סכסוך עם מעסיקיו. אמו עקרת בית. לדברי הנאשם המשפחה סובלת ממצוקה כלכלית והוא נדרש לסייע לפרנסת המשפחה. הנאשם סיים תשע שנות לימוד, לדבריו הפסיק את לימודיו בשל קשיים בלימודים ומאחר שנדרש לצאת לעבודה ולסייע בפרנסת הבית.
צוין כי הנאשם נעדר עבר פלילי.
לגבי העבירות בהן הורשע בתיק זה, צוין כי הנאשם התקשה לקבל על עצמו אחריות מלאה על ביצוען, לדבריו הופעלו עליו לחצים והוא התקשה לסרב להם. הנאשם מסר שטעה כאשר " הסתובב עם האנשים הלא נכונים ומבין שלא היה כדאי להסתבך וכי לא יחזור על הטעות שוב". קצינת המבחן התרשמה כי לצד ביטוייו הכנים של הנאשם באשר לרצונו לקיים שגרת חיים נורמטיבית, הנאשם מתקשה לגלות הכרה בהתנהלותו הבעייתית ולבחון את הכשלים בהתנהגותו ומוקדי הסיכון בהם.
קצינת המבחן התרשמה כי הנאשם נוטה להשליך אחריות על גורמים חיצוניים תוך קושי לבחון את עצמו ולזהות כשלים ומוקדי סיכון בהתנהגותו. עם זאת, לניהול ההליכים המשטרתיים והמשפטיים עד כה ולמעצרו של הנאשם, הייתה השפעה מטלטלת ואפקטיבית בכיוון של הבנת חומרת מעשי העבירה, חידוד גבולות המותר והאסור וכן בכיוון ההרתעתי מחזרה על מעשים דומים בעתיד.
המלצת קצינת המבחן הינה לקחת בחשבון, בעת גזירת עונשו של הנאשם, את גילו הצעיר, וחשש שהמשך חשיפת הנאשם לערכים ולדפוסי התנהגות בעייתיים, שוליים ועבריינים, המאפיינים את האווירה השוררת בכלא, יחשוף את הנאשם לחברה עבריינית, יטמיע בו דפוסים עבריינים, יגרום לנסיגה במצבו ויחבל בסיכויי שיקומו בעתיד. לפיכך הומלץ שתקופת המאסר שתוטל על הנאשם לא תהיה ממושכת מידי.

טיעונים לעונש:

7. ב"כ המאשימה טען לחלוקת ארבעת האישומים בהם הורשע הנאשם לשלושה מתחמי ענישה - אחד לאירוע המתואר באישום הראשון, אחד לאירועים הקשור באישומים השני והשלישי, ואחד הקשור באישום הרביעי. לדבריו, מדובר בעסקאות נפרדות, שאינן תלויות אחת בשניה.
לגבי האירועים המתוארים באישום הראשון והרביעי – נטען למתחם ענישה זהה. לטענת ב"כ המאשימה, הערכים המוגנים בעבירות אלה, הקשורות במסחר בכלי רכב גנובים, הינם ההגנה על קניינו של הפרט. לגבי נהיגה ללא רישיון, נטען לפגיעה בערכים של שלטון החוק והגנה על שלום הציבור. לגבי נסיבות ביצוע העבירות, ציין כי באישום הראשון, חלקו של הנאשם בביצוע העבירה קטן מחלקו של פאיז, אך אין להקל ראש בחלקו ובתרומתו לביצוע העבירה, בנוכחות, בנסיעה יחד עם הסוכן למקום, ובבדיקת נתיב הנסיעה – המעידים על תכנון מוקדם. באירועים המתוארים באישום הרביעי, היה לנאשם תפקיד מרכזי - הוא הוביל את הקטנוע הגנוב, מסר אותו לסוכן וקיבל עמלת תיווך. לדבריו, גם כאן נסיבות ביצוע העבירה מעידות על תכנון מוקדם.
ב"כ המאשימה הפנה לפסיקה ולגזר הדין בעניינו של פאיז.
לגבי העבירות באישומים השני והשלישי – נטען כי עבירת הסחר בנשק פוגעת באופן קשה בערכים של הגנה על שלום הציבור; עבירת המרמה פוגעת בחופש הרצון, הבחירה והפעולה וכן באינטרס הרכושי. באשר לנסיבות ביצוע העבירה, טען ב"כ המאשימה כי מדובר בעבירה שהיא במדרג הגבוה. לדבריו, יש לתת משקל לסוג הנשק, רובה M 16, שפוטנציאל הנזק שלו גבוה מאוד. כן טען כי יש להתחשב ברקע, שהוא עבירת מרמה בסכום לא מבוטל של 5,000 ₪, לגביו הוסכם כי יועבר לפאיז. לעבירת הסחר קדם תכנון, שבא לידי ביטוי במו"מ על רקע עבירת המרמה. לדבריו, לנאשם היה חלק מרכזי בביצוע עבירת הסחר - הוא קיים קשר עם הסוכן, הוא גייס את בן דודו מוחמד לסייע בעסקה, הוא מסר לסוכן עם מוחמד את הנשק, ומספר ימים לאחר מכן העביר תחמושת עבור הנשק.
ב"כ המאשימה הפנה לפסיקה וכן לפסק הדין בעניינו של מוחמד רג'בי. לעניין זה טען ב"כ המאשימה כי לדעת המאשימה ראוי היה להטיל על מוחמד רג'בי מאסר בפועל לתקופה שבין 18 לבין 30 חודשים, ולא חמישה חודשים כפי שנגזר עליו, אך המאשימה לא ערערה על גזר הדין, מאחר שמוחמד השתחרר מהמאסר סמוך לאחר שניתן גזר הדין. לדבריו, העונש שנגזר על מוחמד אינו מבטא את חומרת העבירות. מכל מקום, לטענת ב"כ המאשימה, חלקו של הנאשם היה גבוה ומרכזי משל מוחמד.
לגבי אישומים אלה טוענת המאשימה למתחם עונש הולם הנע בין שלוש לבין שש שנות מאסר בפועל. לגבי העונש בתוך המתחם, נטען כי מחד גיסא, יש להתחשב בגילו הצעיר של הנאשם, בהיעדר עבר פלילי ובכך שהנאשם נוטל חלק בפרנסת משפחתו, ומאידך גיסא יש להתחשב בכך שהנאשם אינו מכיר בהתנהלותו בפרשה והדבר מעיד על מסוכנותו.
המאשימה מבקשת לגזור על הנאשם, בגין כל האישומים, ארבע שנות מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי, קנס משמעותי, פסילה מנהיגה ופסילה על תנאי.

8. ב"כ הנאשם טען כי בתיק זה יש להתייחס בעיקר לנסיבות ביצוע העבירות, כמפורט בכתב האישום המתוקן ובתוספות שבהודעה על הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.
לגבי האישום הראשון – מדובר לדבריו בעבירה של סיוע למסחר לרכב גנוב ובעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה. לדברי ב"כ הנאשם, המשא ומתן והתכנון התקיימו בין הסוכן לבין פאיז ולא על ידי הנאשם; הקטנוע הוחזר לבעליו, כך שככל הנראה לא נגרם נזק, ומכל מקום הנזק הצפוי היה נזק רכוש בלבד; בזמן האירוע נסע הנאשם ברכבו של הסוכן, בין עם הסוכן ובין עם פאיז, כשתפקידו לוודא שהדרך נקייה ממחסומים ומשוטרים. הנאשם לא נסע לבדו, ומכאן, לטענת ב"כ הנאשם, למעשה לא היה צורך בשירותיו של הנאשם; הנאשם מואשם כמסייע בלבד, כך שחלקו קטן יחסית; לגבי הסיבות שהביאו את הנאשם לביצוע העבירה, טען כי מעורבות של הנאשם נובעת מהחלטה בין הסוכן לבין פאיז.
לגבי האישום השני – מדובר בעבירה של קבלת דבר במרמה. הוסכם במסגרת הסדר הטיעון כי הנאשם קיבל כסף מידי הסוכן, כדי להעבירו במלואו לידי פאיז. מבחינה מהותית, חלקו של הנאשם בסיוע לפאיז " לעקוץ" את הסוכן ולא כשותף לעבירה. חלקו של הנאשם בעבירה שולי, הן מבחינת התכנון והן מבחינת הביצוע; מבחינת הנזק שנגרם – מדובר בסכום של 5,000 ₪.
לגבי האישום השלישי – ב"כ הנאשם הפנה לעובדות המוסכמות במסגרת הסדר טיעון, לפיהן הנאשם ביצע את עסקת מכירת הנשק לאחר שפאיז " עקץ" את הסוכן באמצעותו באמצעות סובחי, ולאחר שפאיז סגר את הטלפון הנייד שלו והסוכן לחץ על הנאשם להחזיר את הכסף ולחילופין לספק לו נשק חלופי לזה שהובטח לו על ידי פאיז. לטענת ב"כ הנאשם, מעשיו של הנאשם באישום השלישי, הם המשך ישיר למעשיו של פאיז באישום השני, והם תוצאה בלתי נמנעת של מה שעשה פאיז כאשר עקץ את הסוכן באישום השני. לדברי ב"כ הנאשם, אין מחלוקת על כך שאישום זה הנו האישום העיקרי, אך ניתן להסתפק לגבי אישום זה בתקופת מעצרו של הנאשם. לדבריו, מעשיו של הסוכן באישום זה " גובלים בשידול", כאשר הסוכן פונה אל הנאשם ומפעיל עליו לחץ, לאחר שפאיז ניתק עמו קשר. הסוכן מגיע למקום עבודתו של הנאשם, בחור צעיר בן 19 העובד במפעל כשנתיים, מביך אותו במקום עבודתו ו"יושב לו על הזנב". בשל כך פועל הנאשם תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה. לדברי ב"כ הנאשם, אין בכך כדי להצדיק מכירת נשק לסוכן, אך אין להטיל ארבע שנות מאסר על בחור בן 19 בשל טעות בשיקול דעת. ב"כ הנאשם ציין כי במקרה זה יש לזקוף לחובתו של הנאשם את התכנון, אך זה נבע מכך שהסוכן לא השאיר לנאשם ברירה. לגבי הנזק הצפוי ממעשיו של הנאשם, הסכים ב"כ הנאשם כי אילו הגיע הנשק לגורמים עוינים, יכול היה להיגרם נזק, אך במקרה זה רוכש הנשק היה סוכן משטרתי כך שהנזק לא יכול היה להיות רב.
לגבי האישום הרביעי – לדברי ב"כ הנאשם, מדובר בסיוע למסחר בקטנוע ובנהיגה ללא רישיון. לדבריו, הנאשם הורשע בסיוע למי שעמד לדין על מכירת הקטנוע, בחור בשם טארק רג'אבי. הנאשם תרם את תרומתו למכירת הקטנוע הספציפי, אך לא לסחר ברכב גנוב באופן כללי.
ב"כ הנאשם טען כי מתחם העונש ההולם בעבירות שבאישומים השני והשלישי, בעניין הנשק, צריך להתחיל ממאסר לריצוי בעבודות שירות ועד לשנת מאסר בפועל; ולגבי העבירות שבאישומים הראשון והרביעי, נע מתחם הענישה בין מאסר על תנאי לבין מאסר לריצוי בעבודות שירות.
לגבי העונש המתאים ביקש ב"כ הנאשם להתחשב באמור בתסקיר המבחן, ובין היתר בתרומתו של הנאשם לפרנסת משפחתו. לדבריו, העונש עשוי לפגוע באופן משמעותי בנאשם ובבני משפחתו. כן התייחס לנזק שנגרם ממעצרו של הנאשם, אשר הווה גורם משברי ומרתיע עבורו, ולתת משקל להיבט השיקום. עוד יש להתחשב, לטענת ב"כ הנאשם, בהודאתו של הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן ובכך שהנאשם קיבל אחריות מלאה למעשיו. לדבריו, האמור בתסקיר לעניין זה נובע מאי הבנה של הסדר הטיעון, שלא עמד לפני שירות המבחן. מדובר בבחור צעיר בן 19 שנה, ש"התחבר" לפאיז אשר דרדר אותו למקום בו הוא נמצא היום ולגורמים שליליים.
בנוסף התייחס ב"כ הנאשם בטיעוניו לעונשים שנגזרו על מעורבים נוספים – 12 חודשי מאסר על פאיז, במסגרת הסדר טיעון, לאחר הרשעה באישומים מקבילים לאישומים 1 ו-2 בעניינו של הנאשם. בטיעוניו טען להבדל משמעותי בחלקו של הנאשם בעבירות לעומת זה של פאיז, ולכך שפאיז עבר את העבירות כשתלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי; וחמישה חודשי מאסר למוחמד רג'בי, בגין חלקו באישום 3, כאשר מוחמד היה שותף מלא להעברת הנשק לסוכן.
ב"כ הנאשם ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן, וטען כי האינטרס הציבורי הוא שלא לצרף את הנאשם למעגל הפשע והאלימות ולא להחמיר בעונשו, אלא להחזירו לתפקוד נורמטיבי בו הלך במשך כל חייו. לפיכך ביקש להסתפק במאסר החופף את תקופת מעצרו של הנאשם, מיום 7.9.2017 ועד היום.
ב"כ הנאשם טען כי אין מקום להפנות בתיק זה לפסיקה הנוהגת , זאת במאחר שמדובר ב"תיק מיוחד" ו"בסיטואציה יוצאת דופן".

9. הנאשם ציין כי הוא מצטער על הטעות שעשה, הוא ישב בכלא ולמד את הלקח, ומבקש לקבל הזדמנות.

מתחם העונש:

10. בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין, העקרון המנחה בענישה הוא עקרון ההלימה: "קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו" ( סעיף 40 ב). עקרון ההלימה משמעו מתן דגש לעקרון הגמול על מעשה העבירה, כאשר הנסיבות האישיות מהוות שיקול רק לאחר מכן, בקביעת העונש בתוך מתחם הענישה.
קביעת מתחם הענישה נעשית בהתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ( סעיף 40 ג).

בענייננו יש לקבוע מתחמי ענישה נפרדים לאישום הראשון, לאישומים השני והשלישי יחדיו, שכן הם מהווים פרשה אחת, ולאישום הרביעי.

11. בראש ובראשונה יש להתייחס לעונש שקבע המחוקק לצד העבירות המשמעותיות מבין אלה שבהן הורשע הנאשם – לעבירה של סחר ברכב גנוב קבע המחוקק עונש של 10 שנות מאסר; בענייננו הנאשם הורשע בסיוע לעבירות, ולפיכך העונש הוא מחצית מהעונש הקבוע בחוק לעבירה . העונש בגין עסקה בנשק עומד על 15 שנות מאסר.

12. לצד הענישה שקבע המחוקק יש להתחשב כאמור במדיניות הענישה הנהוגה.
כאמור, ב"כ הנאשם לא הציג פסיקה.
המאשימה הגישה פסיקה לעניין עבירות הקשורות בסחר בכלי רכב גנובים ולגבי עבירות הנשק:
לגבי סחר ברכב גנוב, הוגש ת"פ ( חיפה) 248/03, מדינת ישראל נ' יורובסקי מריק (20.7.2004) – הנאשם הורשע בעבירות של סיוע לסחר ברכב גנוב, בכך שהשקיף מהצד ואבטח מפגש בו מכר הסוחר רכב גנוב לסוכן משטרתי ושוטר סמוי. לנאשם הרשעות קודמות בעבירות סמים. על הנאשם נגזרו שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ומאסר על תנאי; ת"פ ( שלום י-ם) 4439/06 מדינת ישראל נ' דניאל ישראל (13.3.2007) – הנאשם הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בסיוע לסחר ברכב. לנאשם עבר פלילי. על הנאשם נגזר מאסר למשך שישה חודשים, לריצוי במצטבר לעונש אותו ריצה באותה עת, ופיצוי למתלונן;
לגבי עבירות הנשק, הוגש פסק דין בע"פ 2422/14 עלי ח'דר נ' מדינת ישראל (21.12.2014) – בגין מכירת נשק נגזר על המערער מאסר בפועל למשך 36 חודשים ומאסר על תנאי. הערעור נדחה; ע"פ 4450/11 ואח' חאלד עספור ואח' נ' מדינת ישראל (8.2.2012) – המערערים הורשעו בעבירות הקשורות במכירת נשק, כמפורט במספר אישומים, ונגזרו עליהם עונשי מאסר בפועל לתקופות של 50 חודשים, 90 חודשים ו- 30 חודשים, וכן מאסרים על תנאי. בית המשפט העליון קיבל ערעורו של אחד המערערים והעמיד את המאסר על 70 חודשים. יתר הערעורים נדחו.

13. לעניין הערך החברתי שנפגע מהעבירה – לגבי סחר בכלי רכב גנובים, מדובר בהגנה על רכושו וקניינו של הפרט; לגבי נהיגה ללא רישיון מדובר בהגנה על שלום הציבור מפני מי שנוהגים מבלי שנבדקה הכשרתם לכך; לגבי עבירת הסחר בנשק, מדובר בשמירה על החיים ועל שלמות הגוף, בהגנה על שלום הציבור וביטחונו.

בפסק הדין בעניין עלי ח'דר הנ"ל, קבע בית המשפט:
"המעשה בו הורשע המערער הוא חמור, ובית משפט זה עמד לא אחת על חומרתן המיוחדת של עבירות בנשק ועל הסכנות הצפויות מעבירות כאלה, אשר גורמות לפעילות עבריינית אחרת ומאיימות על שלום הציבור כולו ( ע"פ 5833/07 ח'ורי נ' מדינת ישראל [ פורסם בנבו] (18.11.2007); ע"פ 4450/11 עספור נ' מדינת ישראל [ פורסם בנבו] (8.2.2012)). על כן, בית משפט זה אימץ עמדה עקרונית לפיה יש להחמיר, ככלל, בענישתם של נאשמים שהורשעו בעבירות נשק בכלל ובעבירות סחר בנשק בפרט ( ע"פ 6210/10 מדינת ישראל נ' אגבריה [ פורסם בנבו] (23.3.2011); ע"פ 319/11 מדינת ישראל נ' יאסין [ פורסם בנבו] (4.12.2011)). במספר הזדמנויות בתי המשפט מצאו כי יש להחמיר בעונשיהם של עברייני נשק בשל הסכנה הנשקפת מהם ( ע"פ 4526/04 זעתרי נ' מדינת ישראל [ פורסם בנבו] (8.11.2004); ע"פ 5380/06 סלאמה נ' מדינת ישראל [ פורסם בנבו] (3.12.2007)). לעניין זה ראוי לציין כי אין נפקא מינה לכך שהקונה הינו סוכן משטרתי, שכן המעורבים אינם מודעים לכך ומסוכנותם נותרת בעינה".

14. אשר לנסיבות הקשורות בעבירות –

לגבי האישום הראשון – חלקו של הנאשם בעבירה קטן יחסית. קניית האופנוע הגנוב סוכמה בי ן הסוכן לבין פאיז רג'בי. פאיז שלח לסוכן תמונה של האופנוע, פאיז קיבל כסף מהסוכן, פאיז נתבקש לוודא כי האופנוע "נקי עם מספר טוב", פאיז שוחח עם הסוכן לגבי האפשרות הטובה ביותר לביצוע העסקה, והוא גם זה שקיבל את התשלום מהסוכן. חלקו של הנאשם היה בנסיעה עם הסוכן, לוודא שהדרך להעברת האופנוע פנויה.
לגבי האישום הרביעי – העבירות זהות לאלה שבאישום הראשון, אך כאן היה חלקו של הנאשם גדול בהרבה. הפעם נערכו שיחות מקדימות בין הסוכן לבין הנאשם, הנאשם הוא שנפגש עם הסוכן שרצה לקנות קטנוע גנוב, הנאשם הגיע למקום המפגש עם הקטנוע הגנוב, והנאשם קיבל מהסוכן תשלום עבור הקטנוע, וכן קיבל עמלת תיווך בסך 400 ₪. לפיכך, לגבי אישום זה, תחתית המתחם גבוהה יותר מזו שבאישום הראשון.
לגבי האישום השני שעניינו קבלת דבר במרמה – גם כאן , חלקו של פאיז הוא החלק המרכזי – הסוכן ביקש מפאיז להשיג לו נשק, פאיז אמר לסוכן כי באפשרותו להשיג נשק, ופאיז יזם קבלת תשלום מהסוכן מבלי שהייתה לו כוונה למסור לסוכן נשק או כל דבר אחר תמורת התשלום. במפגש שקבעו השניים נכחו גם הנאשם ואדם נוסף, הנאשם קיבל כסף מהסוכן תמורת הנשק ונעלם עם הכסף. בהסדר הטיעון הוסכם כי הנאשם העביר את הכסף לפאיז. חלקו של הנאשם בעבירת המרמה היה קטן יחסית.
בהמשך, התרחשו אירועי האישום השלישי, כאשר הסוכן דרש מהנאשם את כספו חזרה או לחילופין נשק אחר במקום זה שלא סופק לו על ידי פאיז. בסופו של דבר סיפק הנאשם לסוכן נשק ותחמושת. מוסכם במסגרת הסדר הטיעון , כי מעשיו של הנאשם כמפורט באישום זה, נעשו לאחר שהסוכן הגיע מספר פעמים למקום עבודתו של הנאשם ולחץ על הנאשם להחזיר לו את הכסף שנלקח ממנו במרמה או לספק לו נשק. באישום זה חלקו של הנאשם גבוה. בקביעת המתחם יש להתחשב גם בכך שהנאשם עשה את המעשים כתוצאה מהלחצים שהפעיל עליו הסוכן. עם זאת, הנאשם יכול היה לתת לסוכן כסף ולא למכור לו נשק.

ובנוגע לנזק שנגרם – למזלו של הנאשם, לא נגרם נזק כתוצאה ממעשיו, שכן העבירות בוצעו מול סוכן משטרתי ולא מול עבריינים אחרים.

15. בהתחשב במכלול השיקולים כמפורט לעיל, לאור מהות העבירות ונסיבותיהן ובהתחשב בפסיקה שהוצגה, אני קובעת את מתחם הענישה לאישום הראשון, בין מאסר לריצוי בעבודות שירות לבין מאסר של 24 חודשים ; באישום הרביעי עומדת תחתית המתחם על מספר חודשים מאסר של ממש ולא בעבודות שירות ; והמתחם לאישומים השני והשלישי נע בין 24 לבין 48 חודשי מאסר בפועל. באישומים הנוגעים לנהיגה ללא רישיון, נוספת למתחם הענישה פסילה מנהיגה.

העונש בתוך המתחם:

16. בקביעת העונש בתוך המתחם יש להתחשב בהודאתו של הנאשם ובקבלת אחריות על ידו; בגילו הצעיר – כבן 19 שנים ; בכך שזו הסתבכותו הראשונה בפלילים; ובנסיבותיו האישיות והמשפחתיות, כעולה מתסקיר שירות המבחן ומטיעוני סנגורו, לרבות תרומתו לפרנסת המשפחה. כן יש להתחשב בפגיעה שיש במעצרו ובמאסר במשפחתו. בנוסף יש להתחשב בכך שאין לנאשם הרשעות קודמות. עם זאת, כתב האישום הנוכחי כולל מעורבות במספר אירועים ובעבירות רבות, ובהן סיוע לסחר ברכב גנוב, קבלת דבר במרמה, עסקה בנשק ונהיגה ללא רישיון.

17. בנוסף יש להתחשב בעונשים שנגזרו על מעורבים אחרים בפרשה. כאמור, בגין המעשים המפורטים באישומים הראשון והשני, בעבירה הקשורה ברכב הגנוב ובקבלת דבר במרמה, נדון פאיז למאסר בפועל למשך 12 חודשים וכן הופעל מאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד נגדו. על מוחמד, אשר הורשע באישום השלישי בעבירה של סיוע לעסקה אחרת בנשק, נגזר עונש מאסר למשך חמישה חודשים.
מנגד, ולהבדיל מהמעורבים האחרים, כאמור הנאשם היה מעורב במעשים המפורטים בארבעה אישומים, ובהם האישום החמור ביותר שעניינו סחר בנשק.

18. בנסיבות אלה, יש לגזור על הנאשם עונש כולל לכל העבירות, תוך מיקום הנאשם בחלקם התחתון של מתחמי הענישה וחפיפה חלקית של העונשים.

19. לאור האמור לעיל אני דנה את הנאשם כמפורט להלן:

א. מאסר בפועל למשך 30 חודשים החל מיום מעצרו של הנאשם, 7.9.2017.
ב. מאסר על תנאי של 6 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר, עבירה של מסחר ברכב או בחלק רכב גנוב.
ג. מאסר על תנאי של 10 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר, עבירה הקשורה בנשק לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין.
ד. אני מורה על פסילת הנאשם מנהיגה למשך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר.
ה. פסילה מנהיגה למשך 12 חודשים, אשר לא תחול, אלא אם יעבור הנאשם עבירה של נהיגה ללא רישיון בתוך שנה מיום שחרורו מהמאסר.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום.

המזכירות תשלח העתק לשירות המבחן.

ניתן היום, כ"ז בסיון תשע"ח, 10 ביוני 2018, ב מעמד הנאשם, ב"כ הצדדים ומתורגמן לשפה הערבית.

רבקה פרידמן-פלדמן, שופטת