הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב -

המבקשת
(התובעת)
דניאלה איזנמן
ע"י ב"כ עו"ד עמית גנס ו/או עו"ד אהוד גנס

נגד

המשיבה
(הנתבעת)
פעוטות אתרי אינטרנט בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיא אופיר ו/או שי מורלי ו/או מתן עזרא

פסק דין

המבקשת הגישה בקשה לאשר ניהול התובענה כייצוגית, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), אותה הגישה כנגד המשיבה, בטענה כי זו הציגה מידע מטעה באתר האינטרנט שלה, הן בנוגע לטיב ואיכות השירות הניתן והן בנוגע למידע מהותי מטעה שהוצג.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת
המשיבה מפעילה אתר אינטרנט שכתובתו http://www/tipa/co/il המוכר גם כאתר "טיפת חלב ברשת" (להלן: " האתר"), אשר נחזה להיות אתר המרכז בתוכו מידע חשוב, בנוגע לתחנות טיפות חלב ברחבי הארץ וכן נושאים שונים הנוגעים לשירותי טיפת חלב.

המבקשת, כך לטענתה, הינה אם לתינוק בשנותיו הראשונות לחייו, אשר מטופל , בין היתר, במסגרת טיפת חלב, בסניף ביצרון בתל אביב.
לטענת המבקשת, באחד מן הימים ביקשה היא ליצור קשר טלפוני עם סניף טיפת חלב שבו מטופל בנה, ולאחר חיפוש קצר באינטרנט הגיעה באופן מקרי לאתר של המשיבה ושם ברשימת סניפי טיפת חלב הפזורים ברחבי הארץ, לצד שם סניף טיפת החלב אותו חיפשה, הופיע מספר טלפון כמספר פרמיום, הנחזה להיות מספר הטלפון של סניף טיפת חלב אליו בקשה להגיע.
ציינה המבקשת כי מספרי פרמיום שכאלה הופיעו גם לצד שמות סניפי תחנות טיפת חלב האחרות הפרושות ברחבי הארץ. על כך אין חולק.

יובהר כי מספר פרמיום נושא קידומת 1900 ועלות השיחה במספר שכזה הינה גבוהה מעלות שיחה רגילה – כ-0.5 ₪ לדקת שיחה, בנוסף לתעריף הרגיל בגין שיחה בארץ (להלן: "מספר פרמיום").
אין חולק כי מספרי הטלפון של תחנות טיפת חלב הפרושות ברחבי הארץ והמוצגים בין היתר באתר הרשמי של משרד הבריאות, הינם מספרי טלפון רגילים בעלות שיחה רגילה, על פי אזור החיוג.

לטענת המבקשת, כאשר ראתה את מספר הטלפון באתר המשיבה המופיע לצד שם סניף טיפת חלב אותו חיפשה, (מספר פרמיום המתחיל בספרות 1900), לא חשדה היא בדבר וסברה בטעות, כי מדובר במספר הטלפון של סניף טיפת חלב אליו ביקשה להגיע. על כן, חייגה את מספר הטלפון שהופיע באתר המשיבה תחת הפרטים "תחנת טיפת חלב סניף ביצרון בתל אביב יפו", מספר פעמים באותו יום, ועל אף שנאלצה להמתין דקות ארוכות על הקו, ל דבריה למעלה מ 16 דקות, לא קיבלה היא מענה טלפוני ובסופו של יום חויבה לשלם סך של 8.39 ₪ בעבור שיחות הטלפון שביצעה לאותו מספר (כאשר זמן ההמתנה מחויב אף הוא בכסף)

לטענת המבקשת, הקצאת מספרי פרמיום לטובת ניתוב שיחות למוקדים ולמספרי טלפון הניתנים בתעריף רגיל, הינה אסורה על פי דין וזאת בין היתר לאור הנחיות משרד התקשורת בעניין זה. לטענתה, לאחר שבאי כוחה פנו בתלונה אל משרד התקשורת בכל הנוגע לנסיבות הפרסום דנן , ראה הוא לנכון להתערב ובעקבות זאת, ביום 30.11.16, נחסמו לשימוש מספרי הפרמיום אשר פורסמו באתר המשיבה, והמשיבה חדלה מלפרסם מספרי פרמיום בהתייחס לתחנות טיפת החלב אשר מפורסמים באתר האינטרנט שלה.

בסמוך לאחר מכן, ביום 8.1.17, פנתה המבקשת במכתב התראה אל המשיבה ואולם, עוד בטרם חלוף מועד סביר למתן תגובה הזדרזה והגישה התביעה שבוע לאחר מכן, ביום 16.1.17.

לטענת המבקשת, עילת תביעתה האישית, הוכחה נוכח העובדה שמשרד התקשורת חסם לשימוש את מספרי הטלפון שהופיעו כמספרי פרמיום באתר הנתבעת, והכל בעקבות התלונה שהגיש בא כוחה בנדון. כמו גם בהסתמך על הודעה לעיתונות, אשר הוצאה מלשכת הדובר של משרד התקשורת ביום 23.6.14, בהתאם להנחיית שר התקשורת, ולפיה נאמר בין השאר כי: "לא ניתן יהיה להקצות קוד חיוג 1900, 1901, 1902 לטובת ניתוב שיחות למוקדים ולמספרי טלפון הניתנים בתעריף רגיל, כדוגמת מספרי "פרמיום" המפנים היום למוקדים של משרדים ממשלתיים, לעמדת המשרד מדובר ב"תיווך" מיותר ובהטעיית הציבור".
לעניין זה טענה להפרת הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ובפרט הוראת סעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן נוכח ההטעיה הנטענת שביצעה המשיבה ביחס לטיב ומהות השירות, כאשר פרסמה באתר שלה לצד שם מרפאת טיפת חלב, מספר טלפון פרמיום ולא את מספר הטלפון הציבורי של סניף טיפת החלב הרלוונטי, והכל באופן הגורם למשתמש לחשוב בטעות כי מדובר במספר טלפון של סניף טיפת חלב.
לטענתה, היה בפרסומי המשיבה כדי להטעות את הצרכן לגבי מהות השירות הניתן באמצעות הטלפון, בכך שלא הוסבר וגולה למשתמש דבר השירות האמתי שניתן, אשר כל כולו " תיווך שיחות" לקו הטלפון הרגיל של סניף טיפת חלב, כשהמשיבה גובה עבור התווך כספים מהלקוחות ובפועל מתעשרת כתוצאה מההטעיה האמורה.

הוסיפה וטענה המבקשת להטעיה מכוח הוראת סעיף 2 (א)(13) לחוק הגנת הצרכן הקובע, כי הטעיה לעניין המחיר הרגיל או המקובל הנו עניין מהותי לצורכי החוק. לעניין זה טענה המבקשת, כי המשיבה מעולם לא טרחה לציין באתר שלה, ולו ברמז, כי מספרי הטלפון אשר הופיעו באתר כמספרי הטלפון של תחנות טיפת חלב, אינם מספרי הטלפון הציבוריים הרגילים של תחנות טיפת החלב, כפי שהם מופיעים באתר של משרד הבריאות, וכן הסתירה העובדה שהיא גובה עמלה בעבור תיווך השיחה למספר המבוקש.

עוד טענה המבקשת, כי המשיבה הפרה גם את הוראת סעיף 2(א)(6) לחוק הגנת הצרכן לעניין זהות נותן השירות, בנסיבות בהן האתר של המשיבה מוצג כאתר ציבורי רשמי אשר המידע שמופיע בו, מוצג על פניו כאמין ואקטואלי, המעודכן על ידי אחיות טיפת חלב מוסמכות בעוד שאין ז את כך. בנוסף טענה להפרת הוראת סעיף 2(א)(17) לחוק הגנת הצרכן לעניין הטעיה באשר לאיכות השירות.
לטענת המבקשת המידע המופיע באתר המשיבה נוקב באלו המילים: "האתר מעסיק אחיות טיפת חלב מוסמכות המספקות מענה לשאלות הגולשים ומעדכנות את האתר במידע חשוב, אמין ואקטואלי. "
לטענתה יש בנוסח האמור כדי להטעות את הציבור לחשוב, כי מדובר באתר רשמי של משרד הבריאות המעודכן ונתמך באחיות טיפת חלב מוסמכות.

לבסוף טענה, כי כל המחדלים לעיל מהווים גם הפרה של הוראות סעיף 4(א)(1) לחוק הגנת הצרכן המטיל חובה על העוסק לגלות מידע לצרכן בכל הנוגע לפגמים או תכנים מהותיים בנוגעים לאיכות המוצר או השירות הנמכר.
לעניין זה חזרה וטענה המבקשת, כי אילו היתה מודעת לכך שהשירות הניתן בהתייחס למספרי הטלפון אשר נחזו להיות מספרי הטלפון של תחנות טיפת חלב, הוא למעשה שירות של "תיווך שיחות", לא היתה צורכת את השירות הנטען אלא פונה לקבלת המידע באתר אחר המפרסם את מספרי הטלפון הרגילים של תחנות טיפת חלב המפורסמים לציבור.

המשיבה ביקשה לדחות טענות אלו כשהיא מבקשת לייחס למבקשת חוסר תום לב בהגשת תובענה זו ובדרך ניהולה, הן נוכח המידע המפורט המופיע באתר והשימוש האופציונאלי המצוי בו לרבות התנהלות המבקשת המלמדת , כי הליך זה תוכנן ובוצע במתכוון כאשר ספק רב אם אכן הוטעתה המבקשת כפי שהיא טוענת, לרבות התנהלותה בהגשת התביעה בטרם קיבלה מענה לפנייתה בכתב אל המשיבה.
לגופו של ענין טענה, כי לא היה במצג שהוצג באתר שלה כדי להטעות את המשתמשים, הן נוכח העובדה כי האתר מוצג כאתר פרטי ולא כאתר ציבורי והן נוכח העובדה כי מספרי הטלפון המופיעים לצד רשימת סניפי טיפת חלב באתר שלה , הינם מספרי פרמיום (המתחילים במספר 1900) ולא מספרים הנושאים קידומת של אזור חיוג בארץ , כאשר, לטענתה, ידוע לכלל הציבור כי מדובר במספרי פרמיום , על פי מספר הקידומת שהשימוש בהם כרוך בעלות נוספת על תעריף השיחות הרגיל.
לעניין זה ציינה המשיבה, כי למען הסר ספק ראתה לנכון להוסיף מידע אודות התעריף הנוסף בחיוג למספרי טלפון אלו, הן בכתוב (ההתראה הרשומה באתר בדבר עלות כספית של השיחה) והן בעל פה (מענה קולי כאשר מתבצע חיוג למספר הפרמיום, המבהיר שהשיחה הינה בעלות כספית נוספת ), כמפורט לעיל.
לעניינה של המבקשת טענה המשיבה, כי המבקשת יכולה היתה לבחור שלא להתקשר למספר הפרמיום וגם אם בטעות התקשרה לנתק השיחה מיד לאחר השמע המענה הקולי המבהיר שהשיחה הינה בעלות כספית . אלא שהמבקשת בחרה במודע שלא לעשות כן כדי לקדם הגשת תביעה זו.
עוד טענה המשיבה, כי הנחיית שר התקשורת, עליה מסתמכת המבקשת כבסיס לקיומה של עילת תביעתה ודבר הטעייתה, אינה הוראה המהווה חיקוק, כי אם הודעה לתקשורת מטעם לשכת דובר משרד התקשורת, הודעה לה לא היתה מודעת המשיבה, שאין בה כדי לבסס טענת הטעיה הנטענת בהקשר למספרי הפרמיום.

אשר למצג הנוגע לשירות האחיות הניתן באתר דחתה המשיבה טענה בדבר קיומו של מצג מטעה בציינה, כי בהמשך למשפט " האתר מעסיק אחיות טיפת חלב מוסמכות המספקות מענה לשאלות הגולשים ומעדכנות את האתר במידע חשוב, אמין ואקטואלי."
נכתבו מפורשות הדברים הבאים:
"יחד עם זאת אין לאתר כל קשר לפעילות תחנות טיפת החלב בארץ."
באופן המבהיר למשתמש כי אין המדובר בשירות ציבורי של תחנת טיפת חלב ובהתאם שומט הקרקע תחת טענות המבקשת הנוגעות להטעיית הציבור.

המשיבה הוסיפה וטענה, כי ההליך הנדון אינו מתאים להתברר כתובענה ייצוגית, מאחר ואין מדובר במידע מטעה וככל שמדובר במידע העלול להטעות יהיה צורך להוכיח קיומו של קשר סיבתי אינדבידואלי בין ההטעיה הנטענת לבין הנזק, לגבי כל אחד ואחד מן המשתמשים באתר. לטענת המשיבה, גם אם טעתה המבקשת לחשוב, כי מדובר ב חיוג לתחנת טיפת חלב בשירות הציבורי וכי השירות ניתן על ידי אחיות טיפת חלב בשירות הציבורי , אין לומר כי לקוחות אחרים טעו לחשוב בדומה לנטען על ידי המבקשת.

המסגרת הנורמטיבית
סעיף 4 לחוק התובענות הייצוגיות קובע, כי לצורך אישור תובענה ייצוגית, נדרש המבקש לבסס עילת תביעה אישית.
סעיף 8(א) לחוק התובענות הייצוגיות קובע תנאי סף שבהעדרם לא תאושר הבקשה לתובענה ייצוגית, בין השאר קובע ס"ק 2 כי יש צורך שהתובענה הייצוגית תהא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, וס"ק 3 וס"ק 4 קובעים, כי יש צורך להוכיח קיומו של יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ו בתום לב.

בענייננו זה, לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי אין המשיבה מציגה מידע מטעה באתר שלה אשר יכול להטעות הציבור לחשוב, כי מדובר באתר ציבורי ולא פרטי, כפי שנטען.
עיון מעמיק באתר מלמד על פניו, כי מדובר באתר פרטי. אין בו כל סימן מסחרי של גופים ציבוריים היכול להטעות את המשתמש לחשוב כי מדובר באתר ציבורי.

אשר לטיב ואיכות השירות שלגביו נטען , כי מוצג מידע מטעה ולפיו: "האתר מעסיק אחיות טיפת חלב מוסמכות המספקות מענה לשאלות הגולשים ומעדכנות את האתר במידע חשוב, אמין ואקטואלי."
הרי שנכתב מפורש בהמשך כי : "... אין לאתר כל קשר לפעילות תחנות טיפת החלב בארץ."

ראשית, ציטוט חלקי של הדברים מלמד על פניו בהתנהלות בלתי הוגנת וחסרת תם לב מצד המבקשת.
שנית, המבקשת לא הוכיחה, כי שירות האחיות הניתן על ידי האתר אינו מקצועי ואין לפסול האפשרות כי אחיות טיפת חלב נותנות שירות פרטי מעבר לשעות העבודה בשירות הציבורי.
לאור האמור לעיל, לא מצאתי כל בסיס בעובדה ובמשפט לביסוס הטענות לעיל שהועלו מטעם המבקשת.

אשר למספרי הפרמיום שפורסמו באתר המשיבה לצד שמות סניפי טיפת חלב, על פניו מדובר במספרי טלפון המתחיל ים בקידומת 1900 , הידוע ה בקרב ציבור המשתמשים כמספר טלפון שעלות בצדו.
לפיכך, אינני יכולה להתעלם מהאפשרות הסבירה ולפיה המבקשת, אשר כדבריה נדרשת לשירותי טיפת חלב עבור בנה בן השנתיים, ועל כן ובהתאם יש להניח כי החזיקה באמתחתה את מספר הטלפון של סניף טיפת חלב בו נהגה לקבל שירותים, יכולה היתה להבין כי מספר הטלפון אשר לא מתחיל בקידומת אזור החיוג – בעניינה מס 03 (תל אביב), אינו מספר הטלפון הישיר של סניף טיפת חלב אליו היא מבקשת היא להגיע.

בהעדר חקירה למבקשת, נוכח הסכמת הצדדים לקדם התיק לשלב ההכרעה, הרי שגם בהינתן האפשרות שהמבקשת אכן טעתה לחשוב, כי מספר הטלפון שהופיע באתר המשיבה הינו מספר טלפון של סניף טיפת חלב אליו ביקשה להגיע, אין לומר כי טעות זו עונה על יסוד "ההטעיה" הגורפת ויהיה בנסיבות העניין לבחון קיומה של הטעיה בכל מקרה ומקרה בו נעשה שימוש במספרי הפרמיום, הן נוכח מספר הקידומת המופיע לצד המספר המלמד כי אין המדובר במספר טלפון רגיל והידוע בציבור כמספר טלפון הכרוך בעלות נוספת ו הן נוכח המידע המצוי באתר כמו גם במענה הטלפוני, כי מדובר בשיחה הכרוכה בתשלום נוסף לעלות שיחה רגילה, המאפשרת למשתמש שלא לבחור בשירות זה.

לאור האמור לעיל, מששוכנעתי כי בכל הנוגע למספרי הפרמיום במקרה ספציפי זה, אין לומר כי מדובר בהטעיה גלויה על פני הדברים המדברת על הטעיית רבתי של ציבור המשתמשים, כדוגמה למשל של פרסום מחיר מטעה, ו כי בנסיבות ההטעיה הנטענת יש צורך להוכיח קשר סיבתי בין כל אירוע נזק נטען לבין ההטעיה הנטענת, אם קיימת (לא ניתן לפסול את האפשרות כי היו משתמשים רבים, שלא הוטעו ושהסכימו במודע לעשות שימוש בטלפון בעלות כספית, כפי שפורסם באתר המשיבה) אין תביעה זו מתאימה להתברר בהליך של תובענה ייצוגית.

מעבר לכך בהינתן העובדה, כי בפועל המשיבה אינה מפרסמת עוד באתר שלה מספרי טלפון לצד רשימת סניפי טיפת החלב בארץ ניתן לומר, כי התביעה מיצתה את עצמה ואין לומר כי התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין (סעיף 8 (א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות. ( לעניין זה ראה לעניין זה פסק דינו של כב' השופט גרוסקופף בתצ (מרכז) 51048-11-14 רונית בירמכר לב-ארי נ' חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ (ניתן ביום 9.4.17) (להלן: " פרשת חוגלה"). אומר על כך השופט גרוסקופף בפרשת חוגלה :
"פשיטא כי אם בעקבות הגשת התובענה תוקן הליקוי באופן מלא, דהיינו הוסדרה חוקיות התנהלות המשיבה מעתה ואילך, וניתנה תשובה הולמת למחדלי העבר, כך שאין עוד תועלת בהמשך ניהולה של התובענה, הרי שאישור תובענה כייצוגית אינו דרך יעילה להכרעה במחלוקת. כך, למשל, אם בתובענה נטען כי המשיבה גבתה ביתר סכום מסוים מחברי הקבוצה, והמשיבה הבהירה כי הגביה האמורה נפסקה, והודיעה כי תשיב את מלוא הסכומים שנגבו בעבר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מלאים, הרי שאין כל תועלת בהמשך ניהול התובענה, ויש לדחות את בקשת האישור, תוך זיכוי המבקש ובא הכוח המייצג בגמול ושכר טרחה."

מכל הטעמים לעיל, לא ראיתי לנכון לקבל הבקשה ולאשר ניהול התובענה כתובענה ייצוגית.
לצד זאת, יודגש, כי ההחלטה שלא לאשר את ניהול התובענה כייצוגית בין השאר מהטעם שמיצתה את עצמה, אין משמעה שההליך היה הליך סרק ובית המשפט נדרש לבחון את תרומתו של המבקש וההליך בו נקט כדי להשיג את יעדיו. במילים אחרות, דחיית בקשת האישור אינה מעידה על כישלון התובענה, אלא על כך שיעודה הוגשם.
לעניין זה משמעות בבואנו לדון בתגמול למבקשת ולבא הכוח המייצג שהרי, סעיף 22(ג) לחוק התובענות הייצוגיות מקנה לבית המשפט את הסמכות לפסוק, "במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו" גמול למבקש או לתובע המייצג "אף אם לא אושרה התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה".
כן עומדת לבית המשפט סמכות לפסוק גמול לבא הכוח המייצג מכוח הוראת סעיף 23 לחוק התובענות הייצוגיות. בקביעת התגמול יש לשקול את כנותו ותום ליבו של המבקש בניהול התובענה והבקשה, את הנסיבות בהן תוקן המחדל ובהינתן היקף הנזק ככל שקיימות ראיות על כך.

במקרה בו עסקינן ראיתי לנכון לגמול למבקשת נוכח הנסיבות בהן הביאה תביעתה להסרת מספרי טלפון הפרמיום שפרסמה המשיבה באתר שלה ואשר יכול והיה בהם כדי להטעות הציבור או חלקו.
אשר לגובה התגמול לא ראיתי לקדם תגמול גבוה, הן נוכח ספק ההטעיה המתעורר בעניינה האישי של המבקשת כמו גם ספק קיומה של הטעיה לכלל הציבור בכל הנוגע להצגת מספרי הפרמיום כמו גם דחיית טענות ההטעיה האחרות שנטעו על ידי המבקשת ואי מתן זמן סביר למשיבה לענות לפניה המוקדמת אשר בוצעה אליה. שיקולים אלו יש לאזן אל מול הצורך לקבוע מנגנון הרתעה מפני התנהלות הנוגדת את נהלי משרד התקשורת והיקף הנזק שנגרם למשתמשים, כאשר על פי הראיות שהציגה המשיבה בדבר הכנסותיה מהשימוש במספרי הפרמיום, אין המדובר בסכום ניכר.

סוף דבר
הבקשה לאשר את ניהול התובענה כייצוגית נדחית.
המבקשת נכשלה להוכיח מרבית מעילות תביעתה. ככל שעילת הטעיה קיימת נוכח הצגת מספרי הפרמיום שהוצגו באתר המשיבה, הרי שקיים קושי בהוכחת קיומו של קשר סיבתי בהליך קבוצתי זה. ואולם, תרומתה של המבקשת הינה בהסרת מספרי הפרמיום מאתר המשיבה ובכך ניתן לקבוע כי התובענה מיצתה את עצמה. בשים לב לטעמים והשיקולים שפורטו לעיל, הריני פוסקת למבקשת גמול בסך 1000 ₪ ולבאי כוחה המייצגים סך של 2500 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום ממועד מתן פסק דין זה.
המזכירות תעביר החלטה זו למנהל בתי המשפט על מנת שיעדכן את פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ג כ"ג אדר א' תשע"ט, 28 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.