הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב -

המערער:
עודד מעוז

נגד

המשיבים:

  1. שלטונות גרמניה דרך השגרירות
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

דיון בערעור יתקיים ביום 17.9.18 בשעה 12:30.

תיקי המוצגים יוגשו על ידי הצדדים בעותק קשיח, מדוגלנים ומסומנים, למזכירות בית המשפט, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
יודגש, כי בית המשפט לא יידרש למוצגים שלא יוגשו כאמור.

בהתאם להוראות תקנה 446(א) לתקנות האמורות, יגיש המערער את עיקרי טיעונו 14 יום לפחות לפני מועד הדיון, ולכל המאוחר עד ליום 3.9.18, והמשיב יגיש עיקרי טיעון מטעמו 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון, ולכל המאוחר עד ליום 12.9.18.
היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 5 עמודים.
עיקרי הטיעון יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים, הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12, והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב שני סנטימטרים לפחות כל אחד. מידות אלה מתייחסות לגופן DAVID. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה .

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ח, 17 יולי 2018, בהעדר הצדדים.