הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב -

מספר בקשה:13

המבקשת

אקו"ם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נחום גבריאלי

נגד

המשיבה

תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חיטמן ממשרד עוה"ד יגאל ארנון ושות'

החלטה

בפני בקשת המבקשת (להלן: "אקו"ם"), לעכב ביצוע פסק הדין שניתן ביום 12.2.18, עד להכרעה בערעור שיוגש על פסק הדין.

פסק הדין ניתן במסגרת תביעתה המשיבה (להלן: "תל"י") לקבלת חלק מגמול הקלטת הריקה, אשר משולם על ידי המדינה לאקו"ם, בהתאם לסעיף 3ד' לפקודת זכות יוצרים, 1924.

בעת שהוגשה הבקשה בפני, טרם הוגש הערעור לבית המשפט העליון, ועל כן הנני נדרשת לבקשה, על אף שהערעור לבית המשפט העליון הוגש ביום 21.3.16 (ע"א 2401/18) .

תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סד"א") קובעת את הכלל הבסיסי ולפיו הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.
עם זאת, מוסמך בית המשפט לעכב את ביצוע פסק הדין מכח תקנה 467 לתקנות סד"א, בהתקיים שני תנאים מצטברים, האחד שסיכויי ההצלחה של הערעור שהגיש המבקש טובים, והשני שמאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש העיכוב, במובן זה שביצוע פסק הדין עלול לגרום לו לנזק בלתי הפיך או ליצור קושי ממשי בהשבת המצב לקדמותו, ככל שהערעור יתקבל.
בנסיבות העניין, אין בידי לומר כי סיכויי הצלחתה של המבקשת בערעור הינם קלושים וחסרי כל סיכוי, על אף שאת דעתי במחלוקת הנדונה הבעתי בפסק הדין.

אשר למאזן הנוחות, בנסיבות בהן מדובר בסכומים גדולים למדי המוחזקים כבר עתה בחשבון נאמנות המנוהל על ידי אקו"ם ובהינתן העובדה כי תל"י לא הזדרזה לקדם ענייניה במחלוקת הנדונה במובן זה שעיכבה פנייתה לבית המשפט שנים ארוכות, אני סבורה כי לא יגרם נזק אם יעוכב ביצוע פסק הדין באופן הבא:

סכום התמלוגים עד לשנת 2013, המופקדים בחשבון נאמנות המנוהל על ידי אקו"ם, עבור תל"י, ישארו שם ושחרורם יעוכב עד למתן פסק דין או החלטה אחרת של בית המשפט העליון.

אשר לכספים בהם מחזיק אקו"ם לתקופה שמשנת 2013 ואילך, אני מורה כי יפתח חשבון נאמנות אשר ינוהל על ידי ב"כ הצדדים, לשם יופקדו הכספים בתוך 60 יום מהיום.
הכספים ישוחררו בהתאם לפסק דין שינתן ו/או החלטה אחרת, על ידי בית המשפט העליון.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ח, 26 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.