הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב -

המבקש
עו"ד יאיר פנחסי
ע"י ב"כ עו"ד ניקול יורק

נגד

המשיבים
1.קורן רוברט
2.רוזליה קורפאי
3.קורפאי רוזליה נכסים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד זאב משה בן דורי

פסק דין

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום תל אביב יפו (כב' השופטת רונית פינצ'וק) מיום 7.5.17, בת.א. 25025-03-12, אשר דחתה את בקשת המבקש להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין שנתן, המחייב את המבקש בתשלום כספי למשיבים.

2. פסק הדין של בית משפט קמא ניתן ביום 27.11.16, וביום 6.4.17 הגיש המבקש לבית המשפט קמא בקשה דחופה לעיכוב ביצוע פסק הדין, בעקבות הליכי הוצל"פ אשר ננקטו כנגדו.

3. ביום 7.5.17 ניתנה ההחלטה הדוחה את בקשת המבקש. בית המשפט קמא סבר, כי גם אם סיכויי הערעור טובים, עדיין לא טען המבקש ולא הוכיח באסמכתאות, קיומו של נזק אפשרי אשר יגרם לו אם ישלם את סכום פסק הדין עקב אי יכולת לקבל חזרה לידיו את הכספים שישלם למשיבים.
בית המשפט קמא נתן משקל לתגובת המשיבים במסגרתה הוכיחו כי מצבם הכלכלי איתן בכך שצרפו תדפיס יתרות בנק המעיד על יתרה זמינה של 400,000 ₪ ועוד נתמכו הדברים בתצהיר בנדון.
בית המשפט קמא דחה את טענת המבקש, כי יגרם לו נזק הנובע מפגיעה בשמו הטוב עקב הליכי ההוצל"פ הננקטים כנגדו, ולא ראה בכך משום טעם מספיק לעיכוב ביצוע פסק הדין.
כאמור, בהינתן האמור, נדחתה בקשת המבקש.

4. במסגרת בקשת רשות ערעור זו טען המבקש, כי שגה בית המשפט קמא משלא נתן את הדעת לסיכויי ההצלחה שלו בהליך הערעור ומשלא נתן את הדעת לפגיעה בשמו הטוב שזהו בבחינת נזק כבד שלא ניתן יהיה לתקנו, כמו גם החשש כי לא יוכל לגבות חזרה כספים אותם ידרש לשלם למשיבים .
את הפגיעה בשמו הטוב ביסס המבקש על הטענה כי אין ברשותו כספים במזומן בסכום החיוב לו הוא נדרש, ועל כן לטענתו, סביר להניח כי ייחשף להליכי עיקול לצורך גביית הכספים אשר הם לכשעצמם יש בהם כדי לפגוע בשמו הטוב ובעיסוקו כעורך דין.

5. המשיבים טענו לדחיית הבקשה כשלטענתם אין למבקש סיכוי להצליח בבקשת הערעור מאחר ותביעתם כלפיו התמקדה בהחזר כספי נאמנות אותם לא היה רשאי להעביר, כאשר מתוך סך של 120,000 דולר ארה"ב דרשו הם החזר של 60,000 דולר בלבד.
אשר ליכולתם הכספית טענו, כי הוכיחו יכולת כספית ככל שידרשו להשיב הסכומים.

6. למקרא בקשת רשות הערעור ותגובת המשיבים, ראיתי לנכון ליתן רשות ערעור.
לגופו של ענין, הערעור נדחה.

7. בית המשפט אשר נדרש לעיכוב ביצוע פסק דין, נדרש לבחון קיומם של שני תנאים מצטברים, האחד כי סיכויי הערעור טובים, והאחר כי קיים חשש ממשי שאם המבקש יזכה בערעור, לא יוכל לגבות חזרה את כספו.
בית המשפט קמא בחן מקרוב תנאים אלו ואף יצא מנקודת הנחה כי למבקש סיכויי ערעור טובים, ואולם לא שוכנע כי קיים חשש שלא יוכל לגבות חזרה את כספו הן מהטעם שהמבקש לא תמך בקשתו בתצהיר בנדון, הן מהטעם שהמשיבים הוכיחו יכולת כספית הן בכתובים והן בתצהיר, והן מהטעם שאין בהליכי גביה מוצדקים כדי לפגוע בשם טוב.

בקביעה זו לא ראיתי כל בסיס ענייני להתערב.

לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
המבקש ישא בהוצאות המשיבים בסך 5,000 ₪ אשר ישולמו מתוך כספי העירבון שהופקד
בתיק זה.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשע"ז, 1 8 יוני 2017, בהעדר הצדדים.

רחל ברקאי, שופטת