הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 8

מספר בקשה:8

המבקשים

  1. שמואל איצקוביץ
  2. דבורה איצקוביץ

ע"י עו"ד צמח גרין

נגד

המשיבה

המשיבים הפורמלים

עירית תל-אביב-יפו
ע"י עו"ד אזולאי

  1. בוני סומייל בע"מ
  2. החברה לנאמנות סומייל בע"מ

החלטה

בפני בקשת המבקשים לסלק התביעה על הסף מחמת התיישנותה.
לטענת המבקשים עילת התביעה מבוססת על טענה בדבר פסק בורר אשר אושר בבית המשפט בשנת 1978 ומאחר וחלפו להן מעל 25 שנה יש לקבוע כי הפסק התיישן ואינו בר אכיפה.

המשיבה – עירית תל אביב, הגישה תובענה לסעד הצהרתי במסגרתו עתרה כי יוצהר כי רכשה בתמורה וזכאית להירשם כבעלים של 150/1211 חלקים בחלקה 13 בגוש 6213 מתוך 309/1211 חלקים הרשומים על שם המשיבות 1-2 ועל כן זכאית לזכויות אשר הוקצו בלוחות ההקצאה והאיזון של התוכנית 2988ב' ולכל זכות שהיא בגין חלקים אלה. (להלן :"הנכס")
על נכס זה רשומת הערת אזהרה לטובת המבקשים.

המדובר בעסקאות נוגדות על הנכס ומחלוקת בין הצדדים מי גובר בזמן.
יוער כי עסקת המשיבה לא זכתה לתיעוד בלשכת רישום המקרקעין, למעט רישומה של הערה על הפקעה.
לטענת המשיבה המבקשים וכן אחרים לא קיבלו זכויות בנכס בתמורה ובתום לב ועל כן זכויותיה גוברות.
עולה מן התשתית הראייתית לכאורה שבאה בפני, כי עילת התביעה של המשיבה מבוססת על הסדר בהליך בוררות אשר קיבל תוקף של פסק דין בשנת 1978 המשיבה זכאית לעמוד על זכויות אלה כאשר מגלה כי הן נפגעות.
כעולה ממסמכי לשכת רישום המקרקעין הזכויות בנכס נרשמו על שם יורשה של המוכרת (הגב' שוסטרמן) ביום 28.6.1995 ורישום הזכויות בנכס על שם המשיבים 1-2 נעשה בשנת 1996 ללא ידיעת המשיבה.
המדובר במקרקעין מוסדרים ועל כן בהינתן המועדים הנ"ל והמועד בו הובא לידיעת המשיבה דבר קיומה של עסקה נוגדת, יש לברר מקרוב העובדות בין השאר המועדים והזמנים.
טענת המבקשים כי המשיבה ידעה על העברת הזכויות בנכס עת הוציאה אישור עיריה ועל כן מושתקת מכל טענה לא תעמוד מאחר ואין ליחס משקל לאישור שכזה מעבר לנאמר בו, כי אין חובות מיסי עיר ייה על הנכס.

טענות ההתיישנות והשיהוי כמו גם המאבק בין העסקאות הנוגדות מחייב בירור עובדתי אותו יש לברר מקרוב.

הבקשה לדחיה על הסף נדחית .

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך של 3,000 ₪.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ח, 03 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה