הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 2

מספר בקשה:58
לפני
כב' השופט, סגן הנשיא ישעיהו שנלר

המבקשת:

אבגור אביזרי מיזוג אויר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שי גלעד

נגד

המשיבות:

  1. נאות אמיר חברה לבניה בע"מ
  2. נכסי חבר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עמוס גורן

3. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד עפר אפרת

החלטה

1. המבקשת עותרת לאפשר לה לעיין בתיק בית המשפט בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 (להלן: תקנות העיון).
עניינו של התיק בתביעה שהגישו המשיבות 1 ו-2 (להלן: התובעות) כנגד המשיבה 3 (להלן: הנתבעת). בבקשה נטען כי המבקשת מנהלת הליך משפטי מול הנתבעת בתביעה שהגישה הנתבעת כנגד המבקשת (להלן: התיק האחר) וכאשר עילת התביעה שם סובבת סביב תחנת דלק אותה שכרה הנתבעת מהמבקשת בשנת 2013 וכאשר ההליך בתיק דנן עוסק אף הוא באותה תחנת דלק ובסכסוך בין הבעלים הקודמים של תחנת הדלק, התובעות לבין הנתבעת, בטענה שהנתבעת הפרה איסור אי תחרות וכי על כן עיון בתיק יאפשר למבקשת לבחון את זכויותיה כבעלים הנוכחיים של אותה תחנת דלק.
כך גם נטען כי הכלל הינו כי יש לאפשר את העיון ומעת שאין כל איסור בדין לעיון אשר יוכל לשפוך אור על התנהלותה של הנתבעת.

2. התובעות מתנגדות למבוקש כאשר נטען כי המבקשת הסתירה מבית המשפט כי פנתה לפני מספר חודשים לתובעות בבקשה לקבלת חומרי התיק אולם בקשתה נדחתה. בנוסף כי המבקשת מנסה לעקוף את הליכי גילוי המסמכים.
גם הנתבעת מתנגדת למבוקש. לטענתה היא אכן הגישה תביעה כנגד המבקשת בגין נזקים שנגרמו לה בעקבות הפרות המבקשת את התחייבויותיה בהקשר למו"מ לקראת התקשרות בהסכם לאספקת דלקים. במסגרת ההליכים בתיק האחר ביקשה המבקשת לקבל מסמכים מהתיק דנן אך סורבה גם מהטעם שחתמה על כתב ויתור לטובת הנתבעת בקשר לתביעה בתיק זה ועל כן אין למבקשת עילה וכאשר המבקשת הסתירה עובדות אלו בבקשתה בחוסר תום לב קיצוני. למעשה בקשתה נועדה לקושש מסמכים, כך הנתבעת, ליצור תביעה כנגדה כמשקל נגד לתביעת הנתבעת ותוך הפניה לאשר נאמר בכתב ההגנה, כל זאת בניגוד לאשר נטען בבקשה דנן, וכאשר מדובר בנושאים שונים בשני התיקים וכי אין הצדקה לאפשר למבקשת את העיון.

3. המבקשת בתגובתה טוענת כי דווקא לאור הנטען בהתנגדויות יש לאפשר המבוקש ומעת שהאמור בהן תומך בעובדות שנטענו על ידי המבקשת. כך גם בהתייחס לשאלה אם קיימת מניעה חוזית למבקשת לתבוע יש להידרש למשמעות המשפטית של המסמכים השונים וכי אין זה תפקידו של בית המשפט להידרש לנושא זה במסגרת הבקשה דנן.

4. דין הבקשה להתקבל.
כפי שנקבע בע"א 3914/91 לחאם נ' פקיד שומה נצרת (1.5.06) ובבג"ץ 64/17 עו"ד משה ויסמן נ' ממשלת ישראל (20.6.17) והפסיקה המובאת שם, הכלל הינו קיומה של זכות העיון וכי על כן ראשית יש לבדוק אם אין איסור בדין ובשלב השני לבחון אם העיון מוצדק וכי הנטל הינו על הטוען למניעת העיון כשמדובר בטעם ממשי וכבד משקל וכך גם הסבר מפורט אודות הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהעיון.
וראו בע"א 3976/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת כרמלטון בע"מ (25.10.04) כי הדרישה בתקנות העיון להנמקה נועדה לאפשר לבית המשפט, במקרים הנדרשים, לבצע את האיזון ככל שאכן קיים חשש לפגיעה בבעל דין או צד שלישי. כך גם כי נטל ההנמקה קל הוא וכי מבקש העיון אינו נדרש להסביר כיצד העיון יועיל לו בהתדיינות אחרת.
עוד יש להדגיש כי עתירות לגילוי מסמכים במסגרת ההליך המשפטי לחוד, ובקשה לעיון בתיק משפטי אחר לחוד , גם אם יכול והמניעים יהיו זהים. משכך, ככל שעוסקים אנו בתקנות העיון היה על המתנגדות להצביע על אינטרס מיוחד שעלול להיפגע כגון סוד מסחרי וכפי שנדונו הדברים בת"א (ת"א) 4995-12-18 כימיקלים לישראל בע"מ נ' י.ב.מ ישראל בע"מ (14.4.19) לרבות ההפניה לדרך של גילוי מסמכים.
במקרה דנן, ההתנגדות נסובה על טענות הקשורות לזכות התביעה של המבקשת נוכח טענות לאשר התחייבה המבקשת. אולם, סבורני כי אין מקום כי שבית המשפט יידרש לסוגיות שכאלו במסגרת בקשה לעיון. ודוק, על פניו קיים קשר בין הצדדים וכמובן מבלי לקבוע כל מסמרות. משכך היה על המתנגדות להצביע על אותו אינטרס שעלול להיפגע מהתרת העיון לרבות בהתייחס למסמכים ספציפיים ככל שקיימים. אולם כל שנטען כי למעשה מבוקש ל"קושש" מסמכים. אולם, לא די בכך למנוע עיון בתיק בית המשפט.
אכן, מהראוי היה שהמבקשת תפרט ביתר פירוט את ההליכים המתנהלים בתיק האחר, אולם לא בשל טענה זאת יש לדחות המבוקש, אם כי יש להתחשב בכך בשאלת הוצאות הבקשה.

5. לאור כל האמור יש מקום להתיר למבקשת לעיין בתיק בית המשפט דנן. אולם, לאור אשר צויין לעיל כל צד יישא בהוצאותיו.

6. המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' ניסן תש"פ, 02 אפריל 2020.