הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 28

לפני
כב' השופטת עמיתה שרה דותן

מערער

ירמיהו פנחס

נגד

משיב

הסיוע המשפטי - מחוז מרכז
ע"י ב"כ עו"ד אדווה אבנון

פסק דין

ערעור על החלטת הסיוע המשפטי מחוז מרכז אשר דחה את בקשתו של המערער לייצוג.
ההליך אשר בגינו התבקש סיוע משפטי, עניינו בקשה לביטולה של צוואת אביו המנוח של המערער.

על פי העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת, הוריו המנוחים של המערער חתמו בשנת 1998 על צוואה הדדית, בה הורישו זה לזה את עיזבונם במלואו, והורו כי לאחר לכתם של שניהם לעולמם, יחולק העיזבון בין חמישה מתוך שבעת ילדיהם.
האם נפטרה ביום 23.5.2007 וביום 9.9.2007 ניתן צו לקיום צוואה.
בשנת 2014 חתם האב על צוואה בה הורה על חלוקת חלקו בעיזבון באופן שווה בין שבעת ילדיו.
ביום 22.6.2017 חתם האב על צוואה נוספת, שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה ובה הורה כי חלקה של האם המנוחה בעיזבון יחולק בהתאם לצוואה משנת 1998, ואילו חלקו יחולק בין שישה מבין ילדיו, כאשר המערער מנושל מהצוואה וחלקו מועבר לאחיו אביחי.
בתאריך 2.12.2017 נפטר האב.

המערער הגיש בעצמו בקשה לצו קיום הצוואה משנת 1998, גם ביחס לאביו, ואילו אחיו אביחי הגיש בקשה לצו קיום הצוואה בשנת 2017. כמו כן, הוגשו התנגדויות הדדיות.

בתאריך 16.5.2018 מונה למערער עורך הדין ניצן שיקלי מטעם הסיוע המשפטי, אשר הגיש תגובה להתנגדות לצו קיום הצוואה, ובהמשך הורחב הסיוע המשפטי לייצוג בתיקי העיזבונות שאוחדו.

בתאריך 5.11.2018 נערך קדם משפט בבית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ, כבוד השופט נחשון פישר. בדיון הוצעה הצעת פשרה על ידי כב' השופט, לפיה העיזבון יחולק שווה בשווה בין שבעת האחים, אך המערער סירב להצעה מאחר שלהשקפתו, יש לחלק את העיזבון על פי הצוואה משנת 1998.
לנוכח הסדר הפשרה המוצע, הבהיר עורך דין שיקלי כי אינו רואה סיכוי להליך בשל העובדה שלא עלה בידי המערער להציג מסמכים רפואיים, ו/או חוו"ד רפואית התומכת בטענה לפיה נפל פגם ברצונו של המצווה, דהיינו, האב.
לאור האמור לעיל, החליט הסיוע המשפטי שלא להמשיך בייצוגו של המערער.

לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, החלטתי כי דין הערעור להתקבל.
אין חולק כי האב נפטר כשישה חודשים לאחר חתימת הצוואה בשנת 2017, וכי לצוואה זו קדמה צוואה משנת 2014 אשר אף היא שינתה את זהות המוטבים על פיה. משכך, ראוי היה לבחון לעומקן את טענות המערער ולא להסתמך אך ורק על רשומות רפואיות חלקיות.

אכן מדובר בהליך לא פשוט ולא על נקלה מתקבלות טענות לחוסר כשירותו של מוריש. אולם, לא ניתן לחסום על הסף את דרכו של יורש המנסה להוכיח את גרסתו, ועל עורך הדין המייצג אותו לעשות מאמץ לאסוף ראיות על מנת שיינתן לבעל דין יומו בבית המשפט.

לסיכום, הערעור מתקבל ועל הסיוע המשפטי להמשיך ולייצג את המערער בהליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ.

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.