הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 07

לפני
כב' השופט ציון קאפח

מערער

אלירן דניאל

נגד

משיב

הסיוע המשפטי - מחוז ת"א

פסק דין

ערעור על החלטת הסיוע המשפטי אשר דחה בקשת המערער לייצוגו, זאת מחמת העדר סיכוי משפטי.

המערער הגיש בקשה להכרה בזכות נכה לקצין התגמולים-משרד הביטחון-אגף השיקום, על רקע שאינו רלוונטי לפסק דין זה.

הבקשה נדחתה, ומשכך, הגיש ערר לוועדת עררים לפי חוק הנכים ( תגמולים ושיקום),התשי"ט-1959.
הוועדה הנכבדה דחתה את ערר המערער.

המערער לא השלים עם התוצאה והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת ע"ו 39286-03-19.

בישיבה אשר התקיימה ביום 16.1.20 ,לאחר דיון ארוך ושמיעת הערות הרכב השופטים הודיע ב"כ כי הוא חוזר בו מן הערעור, בזו הלשון: " בנוכחות בני המשפחה, אנו מקבלים את הצעת בית המשפט". משכך, הערעור נדחה.

המערער פנה לסיוע המשפטי טען כי לא הבין את מהות ההליך ועל כן הוא ביקש לייצגו בבקשה לביטול פסק הדין אשר ניתן כאמור בהסכמה.

בקשתו זו נדחתה בהעדר סיכוי משפטי.

מכאן הערעור אשר בפניי.

לא אוכל לקבל הערעור.

לא נמצאה עילה, על פי אמות המידה אשר נקבעו בפסיקה לחזרת המערער מההסכמה אשר ניתנה בבית המשפט.

ניתן היום, ט"ו תמוז תש"פ, 07 יולי 2020, בהעדר הצדדים.