הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תפ"ח 31343-04-19

לפני
כבוד השופטת גיליה רביד, אב"ד
כבוד השופט ירון לוי
כבוד השופט שי יניב

המאשימה
מדינת ישראל
נ ג ד
הנאשמים

 1. יצחק אברג'יל (ת"ז XXXX144-0 0) (עציר)
 2. אברהם רוחן (ת"ז XXXX807-5 0) (עציר)
 3. מאיר אברג'יל (ת"ז XXXX451-1 0) (עציר)
 4. ישראל אוזיפה (ת"ז XXXX177-2 0) (עציר/אסיר בפיקוח)
 5. אילן בן שיטרית (ת"ז XXXX353-1 0) (עציר)
 6. דוד בן שיטרית (ת"ז XXXX740-4 0) (עציר)
 7. סמי ביטון (נמחק)
 8. מרדכי יאיר חסין (ת"ז XXXX830-2 0) (עציר)
 9. גולן אביטן (ת"ז XXXX263-0 0) (עציר/אסיר בפיקוח)
 10. שמעון סבח (ת"ז XXXX895-9 0) (עציר)
 11. פטריק עמוס (ת"ז XXXX995-6 0) (עציר/אסיר בפיקוח)
 12. עופר בוהדנה (ת"ז XXXX434-2 0) (עציר)
 13. יוסף לוי (ת"ז XXXX540-3 0) (עציר)
 14. אהרן סוסן (ת"ז XXXX041-8 0) (עציר/אסיר בפיקוח)
 15. משה מלול (ת"ז XXXX017-2 0) (אסיר)
 16. אברהם לוקר (ת"ז XXXX892-6 0) (עציר)
 17. יעקב בן שיטרית (ת"ז XXXX168-5 0) (עציר)
 18. זכריה אדרי (ת"ז XXXX112-3 0)

החלטה –בעניין בקשת נאשם 2 לזמן לעדות את י.א

בקשה לזימון עד שכבר העיד במשפט, לא כל שכן כשהיא מוגשת בשלב שלאחר הגשת סיכומי המאשימה וערב הגשת סיכומי ההגנה , מצדיקה טעם מיוחד והנמקה של ממש. לא זו בלבד שהבקשה הקצרה והבלתי מפורטת אינה עונה על דרישה זו, אלא שלא ניתנה כל התייחסות לשאלה העיקרית שעשויה להצדיק מתן סעד כזה והיא התרומה שתהייה לעדות זו להגנת נאשם 2.

אין חולק כי גרסתו של י.א, המשתרעת על פני אמרות רבות שנגבו ממנו במשטרה, ידועה להגנה משכבר. אין גם חולק, שלאחר סיום פרשת התביעה , ומשהוברר שהעד לא יזומן על ידי המאשימה, ב"כ נאשם 2 בא ב דברים עם העד ובסופו של דבר בחר שלא לזמנו לעדות מטעמו. עובדה זו מציבה רף גבוה יותר של הנמקה שיצדיק זימונו של העד על ידי נאשם 2 בעיתוי הנוכחי.
זאת ועוד, גם בהמשך, כאשר זומן העד לעדות על ידי נאשם 1 ו סרב לשתף פעולה עם ההגנה ולהשיב לגופו של עניין, בחר ב"כ נאשם 2, שחקר את העד , שלא להגיש את אמרותיו במשטרה ואף הביע התנגדות לבקשת המאשימה לקבל אמרות אלה לפי סעיף 10א' לפקודת הראיות, ולאמץ את האמור בהן. אין זאת אלא שגם לשיטתו של נאשם 2 אין בגרסת העד במשטרה כדי לתרום ממשית להגנתו.

כעת אנו שומעים שהעד מסר עדות בהליך אחר המתנהל נגד אסי אבוטבול בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ואף נחקר שם על ידי ב"כ נאשם 2 (כנראה מטעמו של אסי אבוטבול), לרבות בעניינים הנוגעים לתיקנו. הדעת נותנת , שאילו סבר ב"כ נאשם 2 שהיה בתשובות העד שם משום תרומה להגנת נאשם 2 בתיקנו, היה מציין נימוק כבד משקל זה בבקשתו – ולא כך. ב"כ המאשימה סבור מצדו כי ההיפך הוא הנכון ומציע לנאשם 2 להגיש עדות זו כראיה בתיקנו. לא נחסום את נאשם 2 מלעשות כן אם יבקש.
כך או כך, בנסיבות שתוארו לא הובאה לפנינו אינדיקציה כי בעקבות עדות העד בהליך האחר השתנה המצב הראייתי בתיקנו, באופן שיצדיק זימונו של העד לעדות נוספת (הפעם מטעמו של נאשם 2 שמראש לא ביקש לזמנו) - לא כל שכן בעיתוי הנוכחי.

למעלה מן הצורך נעיר: בהתאם לדין ולפסיקה, העובדה שלא יכולנו להתרשם מהעד ומתשובותיו נוכח שתיקתו היא עניין למשקל שניתן לייחס לדבריו, בהקשרים השונים, והצדדים רשאים להתייחס לכך בסיכומיהם.

המזכירות תשגר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו אב תש"פ, 05 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.