הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תנ"ג 12355-07-20

מספר בקשה:1
לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

מבקשים

ש.ה.ן השקעות פיננסיות בע"מ ואח'

נגד

משיבים

מיכאל פרידמן ואח'

החלטה

הבקשה מגלה מאבקי שליטה "קלאסיים" ומהלכי מניעת השתלטות. לא ניתן להיענות לה במעמד צד אחד בן השאר משום שהיא מגלה רק חלק מהאירועים שקדמו למתואר בה כעולה כבר מתוך הנספחים לה. יש צורך בקבלת תגובה בטרם הכרעה. עם זאת אני מוצא למקרא הבקשה ועיון בנספחיה שיש להקפיא את המצב הקיים הן ברמת החברה והן ברמת בעלי המניות (מבקשים ומשיבים) תוך דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיקבע במהלך הדיון בבקשה וזאת ככל שלא יושגו הבנות בין הצדדים קודם לכן כמבואר להלן .

ניתן צו ארעי המקפיא את המצב הקיים בחברה (המשך פעילות עסקית רגילה , הקפאת כל פעילות החורגת ממהלך העסקים הרגיל), וצו שמירת המצב הקיים של ההחזקות בחברה במועד מתן צו זה הן בידי המבקשים והן בידי המשיבים. מובהר כי העסקה עם המכונים במכתב ב"כ המבקשים מיום 29.6.20 (נספח 24 לבקשה) הרוכשים (להלן- הרוכשים) תוקפא אף היא.

מלבד התחייבות אישית כמתחייב בתקנות, תופקד בידי המבקשים ערובה להבטחת נזקי המשיבים שיקבעו בהחלטה חלוטה כנזקים שנבעו ממתן צו זה במעמד צד אחד. המבקשים יפקידו ערובה כאמור בדרך של ערבות בנקאית בלתי מותנית או פיקדון בסך 350,000 ש"ח וזאת עד ליום 9.7.20 שעה 13:00.

המבקשים ידאגו להמצאה מידית של החלטה זו ביחד עם הבקשה על נספחיה למשיבים (לרבות המשיבה המכונה פורמלית) במקביל להמצאתה בידי מזכירות בית המשפט.
רשות ניירות ערך תודיע עד ליום 13.7.20 אם היא מבקשת להצטרף לתובענה. הרשות רשאית להגיב כמשיבה פורמלית אך לא מחויבת לכך לפי שעה.

תובענה עיקרית תוגש עד ליום 13.7.20.

עד ליום 13.7.20 שעה 17:00 יגישו המשיבים תגובותיהם .

דיון בבקשה נקבע ליום 15.7.20 שעה 12:00 (עד 13:30 לכל המאוחר) . הצדדים ידאגו להקלטת הדיון ותימלולו תוך המצאת קובץ התמליל מהר ככל האפשר (תימלול מהיר) לאחר הדיון (יש להסדיר עניין זה מראש עם חברת התמלול).

הצדדים יודיעו עד ליום 9.7.20 דבר הסכמתם להפניית המחלוקות לגישור קצוב מועד בפני כב' המגשר עו"ד אסף רז או כל מגשר\ת מוסכם\ת אחר\ת. בהיקש ממקרים דומים ההידברות בין הצדדים תוך שילוב הרוכשים האמורים בהידברות זו עשויה להניב לא רק יישוב המחלוקת אלא גם שיתוף ומציאת אינטרסים משותפים לטובת החברה ובכלל . ככל שלא תושג הסכמה על גישור ייפגשו הצדדים לא יאוחר מאשר עד ל 14.7.20 שעה 22:00 לפגישה בת 60 דקות (נטו) עבודה לצורך הידברות. הרוכשים אינם צד בפני אולם נכון יהא לצרפם לישיבת העבודה האמורה אם ייאותו לכך, או לישיבת המשך שתתקיים אף היא קודם למועד ה 14.7.20.

בית משפט מתנהל תחת הוראות הצו הסגול. לא ישהו באולם יותר מ 10 איש בעת ובעונה אחת . כל שאר הוראות משרד הבריאות יישמרו בקפידה במשך כל השהייה בהיכל המשפט. על הנוכחים באולם להצטייד בחומרי חיטוי לרבות מטליות חיטוי ייעודיות (99.9%) על מנת לחטא את אזורי הישיבה ואזורי העבודה קודם הדיון ובסיומו. הצדדים יוודאו כי חברת ההקלטה דואגת לחיטוי המיקרופוני ם קודם השימוש בהם ובעת העברתם מאדם לאדם.

מעקב ביום 9.7.20. מזכירות תעדכן ביומן את שני המועדים המובלטים. נא ליידע מיידית דבר מתן הצו הארעי.

ניתנה היום, י"ד תמוז תש"פ, 06 יולי 2020, בהעדר הצדדים.