הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תא"ק 13600-07-16

מספר בקשה:16
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקשים

  1. הדס פתרונות סינון בע"מ
  2. אהוד סימני

נגד

המשיבה

מפלי מים בע"מ

החלטה

לפני בקשה למתן רשות להתגונן (ובצדה גם בקשה למחיקת כותרת).

לאחר שעיינתי בכל החומר שהונח לפניי ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

מכוח תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בית המשפט רשאי ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד, אף מבלי קיים דיון במעמד הצדדים.

על פי ההלכה הפסוקה, די שהמבקשים (הנתבעים) יעלו בבקשתם הגנה לכאורית ולו בדוחק, על מנת שהבקשה תתקבל ותינתן להם הרשות להתגונן. כמו כן, בשלב זה, אין לבדוק כיצד יעלה בידי ה מבקשים להוכיח את טענותיהם ואין להיכנס לבחינת מהימנות גרסת ההגנה.

התביעה היא תביעה לפיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבות שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של התובעת לפי הסכם מיום 11/1/14 שנחתם בין התובעת לבין חברת ספרינג (ההסכם). ההסכם הוא הסכם לייצור מתקני מים הכוללים מתקן שבת, המורכב, לפי הטענה , ממנגנון מוגן בפטנט של התובעת. והכל לשם מכירת המתקנים לתובעת.

חברת ספרינג אינה צד לתביעה (לפי הטענה איננה פעילה עוד).
הנתבעת (הדס פתרונות) היא אחת מבעל ות המניות בחברת ספרינג והנתבע, הוא בעל השליטה ב ה. הנתבעים חתמו על כתב ערבות להבטחת קיום התחייבויות ספרינג על פי ההסכם והתביעה כנגדם, הוגשה על יסוד כתב הערבות.

בעלת המניות הנוספת בחברת ספרינג היא מ.ה.ד.ר אלקטרוניקה בע"מ (מ.ה.ד.ר), שאינה צד לתביעה.

לפי כתב התביעה, הפרת ההסכם נעשתה בדרך של יבוא של 153 יחידות מכשירי מיניבר ע "י הדרים מ.א. יבוא ושיווק בע"מ (הדרים) , כמלאי עסקי לצורך מכירתם לציבור על ידה . התובע ת זכאי ת, לטענתה, לפיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪ עבור כל יחידה ובסך הכל, לפיצוי בסך של 7,650,000 ₪. אך לצרכי אגרה ולאור ספק ביכולת לגבות סכומים משמעותיים מהנתבעים , הועמדה התביעה על 765,000 ₪ בלבד.

הדרים היא חברה שבבעלות משותפת של הדס פתרונות , וצלול טיהור וסינון מים בע"מ (שאינה צד לתביעה).

בבקשה ובתצהיר טוענים הנתבעים, בין היתר, כי התובעת היא שהפרה את ההסכם מיום 11/1/14 בכך ששיתפה פעולה עם מ.ה.ד.ר להפרתו ולסיכולו וכנגד ספרינג . לפי הטענה, מ.ה.ד.ר פעלה לייצור ולרכישת המוצר באופן עצמאי, שלא באמצעות ספרינג. התובעת ידעה על כך ושילמה למ .ה.ד.ר ולא לספרינג, בניגוד להסכם. הנתבעים הודיעו לתובעת על ביטול ההסכם ורק בתגובה הודיעה התובעת על ביטולו כביכול, על ידה (נספחים ט'-י' לבקשה ו כן, נספחים 9-10 לכתב התביעה ).
מעבר לכך שלטענת הנתבעים, התובעת הפרה את ההסכם ועל כן היא שחבה פיצויים לנתבעים, התביעה לפיצוי מוסכם היא על יסוד הסכם שבוטל.
עוד טוענים הנתבעים, כי לתובעת אין כלל זכויות פטנט במוצר . במקביל מתנהל הליך לפני רשם הפטנטים בתביעה שהגישה הדרים לרשם הפטנטים לביטול הפטנטים שעל הגנתם מבוססות התביעה (ולפי הטענה, בעל הפטנט אף אינו התובעת) .
כמו כן, לטענת נתבעים, גם אם ייקבע שבעל הפטנט זכאי לרישום, לא בוצעה הפרה של הפטנט אליו מתייחס ההסכם מיום 11/1/14 ועל יסודו הוגשה התביעה. המתקנים אליהם מתייחסת התביעה כוללים מפרט טכני שונה ושונים לחלוטין מהמתקנים שלפי ההסכם האמור.

מבלי להרחיב ולדון בטענות המועלות על ידי הצדדים זה כנגד זה, אני סבורה כי טענות הנתבעים בבקשה עשויות להקנות להם הגנה לכאורה כנדרש לפי הדין בעניין זה, וטעונות בירור.

אני מקבלת, אפוא, בנסיבות העניין את הבקשה, ונותנת למבקשים רש ות להתגונן מכוח הסמכות לפי התקנה האמור .

הנתבעים רשאים להגיש כתב הגנה עד 1/10/17 וככל שלא יעשו כן, התצהיר התומך בבקשה ישמש ככתב הגנה.

משניתנה הרשות להתגונן, אין צורך לדון בבקשה למחיקת כותרת, שכן התוצאה, בכל מקרה, היא זהה (ניהול התיק בסדר דין רגיל).

הדיון הקבוע בבקשה ליום 6/9/17 מבוטל.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשמת.

המזכירות תדוור לצדדים.
מעקב מזכירות בהתאם
ניתנה היום, א' אב תשע"ז, 24 יולי 2017, בהעדר הצדדים.