הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 9605-05-18

מספר בקשה:21
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

יהונתן שמעון שיקלר
ע"י ב"כ עו"ד אליעזר שוורץ

נגד

המשיבות

1.אוהב ציון בע"מ
2.די.אי.וי סיטי שופ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אריק מגידיש

פסק דין

לפניי בקשת הצדדים למתן פסק דין בהסכמה.

רקע עובדתי וטענות הצדדים
ביום 6.5.2018 הגיש המבקש תובענה ובקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור") כנגד המשיבות. לטענת המבקש, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשת האישור, המשיבות מטעות את צרכניהן שעה שהן מוכרות מוצרים עליהן מופיע השם SUZUKI, כאשר בפועל אין כל קשר בין המוצרים לבין התאגיד היפני הידוע SUZUKI (להלן: "חברת סוזוקי העולמית").
במסגרת תשובתן לבקשת האישור טענו המשיבות, בין היתר, כי סימן המסחר המופיע על מוצריהן, סוזוקי אנרג'י, אושר על ידי רשם סימני המסחר ונרשם בפנקס סימני המסחר ואף חברת סוזוקי העולמית לא התנגדה לרישומו. משכך, טענו המשיבות, ברי כי לא ניתן לטעון להטעיה כלשהי מצדן.
בדיון שהתקיים בפני ביום 3.3.2019 נקבע כי המשיבות תעברנה למבקש את ההסכם שנחתם בינן לבין חברת סוזוקי העולמית, תוך שהמבקש יתחייב לשמור על חסיונו. בנוסף הוצע לצדדים לבוא בדברים ביניהם בניסיון להגיע להסכמות.
משהמגעים בין הצדדים לא צלחו, הגיש המבקש ביום 26.8.2019 בקשה להסתלקות מתוגמלת מבקשת האישור. במסגרת בקשתו טען, כי המשיבות שינו את אריזות המוצרים מושא בקשת האישור כך שהחשש להטעיה צרכנית קטן. בנסיבות אלה, סבר המבקש , כי אין מקום להמשיך ולברר את בקשת האישור, וביקש כי בית המשפט יאשר את הסתלקותו מבקשת האישור ויפסוק לו גמול ולבא כוחו שכר טרחה.
המשיבות התנגדו לבקשה שעה שלטענתן מלכתחילה לא עמדה למבקש כל עילת תביעה כנגדן, וכי השינוי באריזות המוצרים נעשה משיקולי עיצוב בלבד. עוד טענו המשיבות, כי המבקש לא עשה דבר ולא השיג דבר עבור הציבור, ולכן אינו זכאי לגמול ושכר טרחה ויש לדחות את בקשתו ולפסוק הוצאות לזכותן.
לאחר שהמבקש הגיש תגובתו לתשובת המשיבות נקבע בהחלטה מיום 25.11.2019 כי המחלוקת בין הצדדים היא מצומצמת ביותר, שעה שהלוגו על גבי המוצרים מושא בקשת האישור שונה לאחר הגשתה, ונוכח טענות המשיבות כפי שבאו לידי ביטוי בתשובתן לבקשת האישור ובתושבה לבקשת ההסתלקות. משכך הוצע כי הצדים יבואו בדברים ביניהם.
משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, בהחלטה מיום 12.12.2019 הוצע לצדדים כי בקשת האישור תידחה ללא צו להוצאות וללא פסיקת גמול למבקש או שכר טרחה לבאי כוחו או לצד שכנגד, זאת שעה שהמשיבות שינו הלוגו של המוצרים מושא בקשת האישור מחד, ונוכח טענות המשיבות כפי שבאות לידי ביטוי בתשובתן לבקשה להסתלקות מתוגמלת מאידך, ובפרט טענתן שלפיה הלוגו מושא התובענה הוא סימן מסחר רשום, ושונה אך בחלק מהמוצרים ומטעמים עיצוביים בלבד; וכן בהתחשב בפסיקת בית המשפט העליון, שלפיה ככלל אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו, אלא במקרים חריגים [ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 5.8.2018)].
ביום 14.9.2020 הגישו הצדדים בקשה משותפת במסגרתה הביעו הסכמתם להצעת בית המשפט מיום 12.12.2019.

דיון והכרעה
נוכח כל האמור לעיל, סבורתני כי יש להורות על דחיית בקשת האישור.
סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 קובע כי תנאי לאישור תובענה כייצוגית הוא שבית המשפט ימצא כי "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".
מקום בו לאחר הגשת התובענה ובקשת האישור תוקן הליקוי מושא התובענה, דהיינו הוסדרה חוקיותה של ההתנהלות מושא בקשת האישור וניתנה תשובה הולמת למחדלי העבר, כך שאין עוד תועלת בהמשך ניהולה של התובענה, הרי שאישור תובענה כייצוגית אינו דרך יעילה להכרעה במחלוקת [ראו ת.צ (מרכז) 51048-11-14 בירמכר לב ארי נ' חוגלה קימברלי שיווק בע"מ (פורסם בנבו, 9.4.2017)]. במקרים כאלה אין עוד תועלת בהמשך ניהול התובענה ויש לדחות את בקשת האישור.
בענייננו, מבלי להכריע בשאלה אם התנהלותן של המשיבות הייתה לקויה אם לאו הרי ששעה שאין מחלוקת בין הצדדים כי לאחר הגשת התובענה ובקשת האישור שונה עיצוב המוצרים מושא התובענה, דומה כי אין עוד מקום לברר את בקשת האישור, ותובענה ייצוגית אינה דרך יעילה להכרעה במחלוקת. סבורתני כי אף פיצוי בגין נזקים נטענים שנגרמו בעבר, ככל שנגרמו, אינו מצדיק ניהול תובענה ייצוגית, זאת נוכח העובדה כי מדובר בסימן מסחר רשום, המקטין משמעותית את החשש להטעיה.

סוף דבר
נוכח האמור, שעה שהמשיבות שינו את עיצוב המוצרים, בהמשך לקבוע בהחלטות מיום 25.11.2019 ומיום 12.12.2019 ונוכח הסכמת הצדדים, אני מורה על דחיית בקשת האישור.
בהתאם להסכמת הצדדים, איני עושה צו להוצאות ואיני פוסקת גמול למבקש או שכר טרחה לבא כוחו או לצד שכנגד.
הדיון הקבוע ליום 16.9.2020 מבוטל.

המזכירות תשלח העתק פסק דיני זה לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.