הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 7842-01-18

לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

תובעים

אורן רייש

נגד

נתבעים

Pay Pal Pte. Ltd

החלטה

הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף בסעיף 9 לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה את מספרי הטלפון של משרדי ב"כ הצדדים וכתובות הדוא"ל, לצורך יצירת קשר ועיון בהסדר הפשרה בנוסחו המלא גם במשרדם. הפרסום יכלול גם כתובת אינטרנט פשוטה של המשיבה בה ניתן יהיה לעיין בהסדר הפשרה ובנוסח החלטתי זו, ואשר אליו היא תפנה מדף אתר הבית שלה. המילים PayPal במודעה יודגשו.
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 14 ימים ממתן החלטה זו , על חשבון המשיבות, בשני עיתונים יומיים נפוצים ביותר שהאחד מהם יהיה עיתון ידיעות אחרונות. גודל המודעה לא יפחת מרבע עמוד. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

תזכורת פנימית ליום 17.3.20.

ניתנה היום, ז' שבט תש"פ, 02 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.