הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 7789-06-15

מספר בקשה:68
לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקש

אורי כרמי
ע"י ב"כ עו"ד שלומי אבני ו/או ערן פלסר
ממשרד אבני פלסר עורכי דין
מרח' מוטה גור 7, פתח תקווה, 4952801
טל': 03-XXXX111; פקס: 03-XXXX222

נגד

המשיבות
1. אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לילי דורון ו/או יניב קליינבלט ו/או מאיה שלומי
ממשרד ש. פרידמן ושות', עורכי דין
מרחוב ויצמן 2 (מגדל אירופה), תל אביב 64239
טל': 03-XXXX931; פקס: 03-XXXX930
2. קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'
בית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל אביב 63239
טל': 03-XXXX020; פקס: 03-XXXX464
3. פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד ד"ר יעקב וינרוט ושות', עורכי דין
מרח' ויצמן 14, מגדל ויצמן, תל אביב 64239
טל': 03-XXXX616; פקס: 03-XXXX112
4. קרדן רכב בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'
מגדל אלקטרה, דרך יגאל אלון 98, תל אביב 67891
טל': 03-XXXX635; פקס: 03-XXXX618
5. קשר רנט א קאר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
ממגדל צ'מפיון, קומה 39-40, דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
טל': 03-XXXX601; פקס: 03-XXXX602
6. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד שבלת ושות'- עורכי דין
מרחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, תל אביב 64238
טל': 03-XXXX333; פקס: 03-XXXXX444
7. שלמה תחבורה (2007) בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38, תל אביב-יפו
טל': 03-XXXX777; פקס: 03-XXXX700

החלטה
לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") בעקבות בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה על ידי המבקש, מר אורי כרמי (להלן: "המבקש") כנגד המשיבות, שלמה תחבורה (2007) בע"מ, קרדן רכב בע"מ, פרי ירוחם-חברה לרכב בע"מ, קשר רנט א קאר בע"מ, אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ, קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ ואלדן תחבורה בע"מ (להלן יחד: "המשיבות" ו-"בקשת האישור").
ביום 3.6.2015 הוגשה בקשת האישור, בטענה כי המשיבות אינן מחזיקות ואינן מעמידות להשכרה רכבים נגישים להסעת אנשים עם מוגבלויות כמתחייב מכוח סעיף 19יב(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ("חוק השוויון"), ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), תשע"ג-2012 (להלן: "תקנות השוויון"), ובכך, לטענת המבקש, פוגעות המשיבות בזכותם של חברי הקבוצה לשוויון ונגישות בשירותי השכרת רכב.
כל אחת מהמשיבות הגישה בנפרד תשובה מפורטת לבקשת האישור. במסגרת תשובותיהן, ביקשו המשיבות לדחות את בקשת האישור לגופה ממספר טעמים, לרבות היעדר יריבות, היעדר נזק, הטענה כי המשיבות עומדות בדרישות חוק השוויון ותקנות השוויון ומספר טענות נוספות.
לאחר השלמת הליך גילוי מסמכים, הגיש המבקש תגובה לתשובה לבקשת האישור, הכוללת בין היתר את המסמכים והמידע שקיבל מהמשיבות, ובמסגרתה עמד על בקשת האישור.
לאחר הליך גישור ממושך בפני כב' השופטת בדימ' הילה גרסטל (להלן: "המגשרת") גיבשו הצדדים הסכמות משותפות המאמצות את המלצותיה של המגשרת, והבקשה לאישור הסדר פשרה נתמכה בעמדה מטעמה (נספח ב' לבקשה לאישור הסדר פשרה).
לאחר עיון בהסדר הפשרה מצאתי כי אין מקום לדחותו על הסף ואני מורה על פרסומו, כפי שיפורט להלן.
הצדדים יפרסמו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, מודעה בנוסח המצורף כנספח 1 לבקשה לאישור הסדר פשרה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות. המשיבות יישאו בעלויות פרסום מודעות אלה בהתאם להסכמות הצדדים.
המועד האחרון להגשת הודעות התנגדות והודעות פרישה יהיה בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה, כאמור בסעיפים 18(ד) ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים יעבירו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, עותק של המודעות, הבקשה לאישור הסדר פשרה, הסדר הפשרה עצמו ועותקים מכתבי הטענות בהליך דנא לידי היועץ המשפטי לממשלה, לידי מנהל בתי המשפט ולידי נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לתקנות 12(ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. אלה יגישו תגובותיהם בנדון תוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים.
הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר פרסום המודעות ובדבר המצאת המסמכים לגורמים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן יגישו לבית המשפט הודעה מעדכנת בחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעות והמצאת המסמכים כאמור.
החלטה באשר לצורך במינוי בודקים (ביחס לשלושת הסדרי הפשרה או ביחס לחלקם) תינתן בחלוף המועד להגשת ההתנגדויות.
המזכירות תעביר החלטה זו לידי עו"ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל אביב.
תז"פ ליום 21.9.2020.
ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, 14 יולי 2020, בהעדר הצדדים.