הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 75327-10-18

לפני
כבוד השופט דורון חסדאי

המבקש

נחום שפון
ע"י ב"כ עו"ד אסף שילה

נגד

המשיבות

  1. פמה אשראי לרכב בע"מ
  2. פמה מימון (1992) בע"מ
  3. פמה סוכנויות בע"מ
  4. פמה ליסינג בע"מ
  5. פמה קרדיט בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אופיר צברי

החלטה

ביום 22.10.2019 הגיש מר רונן להב (להלן: "מר להב") מסמך אשר כותרתו "הודעה שלא להכלל/לא להיות מיוצג במסגרת תביעה ייצוגית" (להלן: "ההודעה").
לטענת מר להב בחיפושיו אחר מידע על חיובים לא חוקיים , לטענתו, של חברת פמה אשראי, הוא נתקל בתוצאות על אישורן של תביעות ייצוגיות כנגד חברת פמה אשראי לרכב.
לטענת מר להב, העוולות שנגרמו לו מצד חברה זו הם רבות והסכום הייצוגי שנתבע הוא זעום לעומת הנזק אשר נגרם לו לטענתו. לטענת מר להב חברת פמה אשראי חייבה אותו חיובי יתר בסך כולל של 14,661 ₪ כולל ריבית והצמדה מיום התשלום. כמו כן לטענתו הוא זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש, עשיית עושר ולא במשפט ובגין הפרת הסכם.
מר להב ציין כי בכוונתו להגיש תביעה על הסכום המקסימלי בתביעות קטנות. אשר על כן התבקש בית המשפט להחריג את מר להב מהקבוצות הייצוגיות.
לאחר שעיינתי בתוכן ההודעה מצאתי כי דין ההודעה להידחות והכול מן הטעמים שיפורטו להלן.
חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") קובע שתי נקודות יציאה אשר בהם יכול חבר הקבוצה להודיע על רצונו שלא להיכלל בקבוצת התובעים. נקודת היציאה הראשונה היא במועד אישור התובענה הייצוגית. כאשר לעניין זה סעיף 11 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי חבר קבוצה שאינו מעוניין להיות חלק מהקבוצה יודיע על רצונו לבית המשפט בתוך 45 ימים.
נקודת היציאה השנייה, מתגבשת כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה . לעניין זה סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי חבר קבוצה שאינו מעוניין שיחול עליו הסדר פשרה רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות, להתיר לו לצאת מהקבוצה שעליה יחול ההסדר. לעניין זה ר' תא (ת"א) 1301/04 תצ (ת"א) 12099-08-16 אמיר חשין ואח' נ' קלאב אין החזקות בע"מ (פורסם בנבו, 28.8.2016).
במסגרת ההליך אשר מתנהל בפניי, הגיש מר נחום שפון (להלן: "מר שפון") בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חמש משיבות שונות: "פמה אשראי לרכב בע"מ", "פמה מימון (1992) בע"מ", "פמה סוכנויות בע"מ", "פמה ליסיניג בע"מ", "פמה קרדיט בע"מ". (להלן: "בקשת האישור").
במסגרת תשובתם לבקשת האישור טענו המשיבות בין היתר כי בקשת האישור מהווה מחזור של טענות קודמות שנטענו במסגרת חמש תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד המשיבות. לעניין זה צוין כי ארבע מתוכן מתבררות במאוחד בפני השופטת אלמגור בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"צ 23957-08-13 משה רון נ' פמה סוכנויות בע"מ). בקשה נוספת מתבררת בפני כב' השופטת עידית ברקוביץ ( ת"צ 29127-12-16 יוכבד בן משה נ' פמה קרדיט בע"מ).
יצוין כי בכל חמשת ההליכים האמורים אושרה הבקשה להגשת תובענה ייצוגית. כאשר לעניין ארבעת בקשות האישור אשר מתנהלות בפני כב' השופטת אלמגור, הוגשו סיכומים ועומד להינתן פסק הדין.
ביום 15.7.2019 התקיים בבקשת האישור דיון קדם משפט במעמד הצדדים. בתום הדיון, ובהמשך להסכמת הצדדים הוריתי כי הדיון בבקשת האישור שבפניי יעוכב עד להכרעת בית המשפט (כב' השופטת אלמגור) בארבע התובענות הייצוגיות הנדונות בפניו במסגרת ת"צ 23957-08-13 רון נ' פמה סוכנויות [ולעניין זה ר' עמ' 2 לפרוטוקול ש' 1-3].
עוד ציינתי בהחלטתי כי במסגרת ההליך אשר נדון בפני כב' השופטת אלמגור הוגשו סיכומי הצדדים בהליך העיקרי, זאת לאחר שהבקשה לאישור התובענה הייצוגית אושרה והתיק עומד בפני מתן פסק דין [ר' עמ' 2 לפרוטוקול ש' 4-6].
כפי שפורט לעיל הרי שנכון למועד החלטה זו מתנהלות חמש תובענות ייצוגיות נוספות בעניינם של חברות "פמה" השונות, כאשר בכל חמשת התובענות הייצוגיות (אשר מתנהלות בפני מותבים שונים) אושרו תובענות ייצוגיות.
אציין כי החלטתי תתייחס רק לעניין ההליך אשר מתנהל בפני. אין באמור בהחלטתי זו כדי להוות כל קביעה באשר למעמדו של מר להב במסגרת ההליכים הנוספים שמתנהלים (ר' סעיף 9 להחלטה).
בשים לב לעובדה שבעניינו טרם נתנה החלטה בבקשה לאישור התובענה הייצוגית וכן לאור העובדה שטרם הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בהליך הרי שלא התגבש מועדם של אחת מנקודות היציאה מהקבוצה הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות.
ההליך שבפני נמצא בשלב מקדמי, כאשר כאמור בהתאם להחלטתי מיום 15.7.2019 הוריתי על עיכוב ההליכים בבקשה שלפני וזאת עד למתן הכרעה בארבעת התובענות הייצוגיות אשר מתבררות בפני כב' השופטת אלמגור.
אשר על כן דין ההודעה להידחות.
המזכירות תעביר תוכן החלטתי זו לידי מר להב וזאת בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר ציינו בכותרת ההודעה.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תש"פ, 28 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.