הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 52969-05-16

לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

תובעים

1. אילנה חבקין

2. יוסף חיים דרדיגר
ע"י ב"כ עו"ד: עומר פיינטוך

נגד

נתבעים

גולן טלקום בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד:תמיר כהנוב

החלטה

(בקשת המפקח להנחיות מיום 4.3.20)

רו"ח אהוד רצאבי מונה לפקח על ביצוע פסק דין מיום 25.6.20 המאשר הסדר פשרה. החלטה זו עניינה בבקשת רו"ח רצאבי למתן הוראות לאור מחלוקת בין הצדדים באשר לאופי הבדיקה. לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים הריני להבהיר כדלהלן:

מקובלת עלי עמדת המבקשים, שלא היתה כוונה לאפשר למשיבה להעניק את ההטבה בדמות פטור מדמי מעבר למי מלקוחות לפי ראות עיניה מטעמים של שימור לקוחות או כהטבה ללקוחות בעלי מספר מנויים , תוך העדפתם על פני לקוחות בעלי מנוי אחד. המבקשים טוענים כי המשיבה מענ יקה את ההטבה לכל מי שהיא חפצה בייקרו, ובכך היא מיישמת את ההסדר שלא בתום לב. המשיבה מודה כי היא מעניקה את ההטבה "בעיקר למנויים שמסיימים מבצע במספר קווים בבת אחת". מקובלת עלי הטענה כי לתת את ההטבה באופן שוויוני לכל מנויי המשיבה ללא הבדל בין הלקוחות.

אין בידי לקבל את פרשנות המשיבה על פיה היא רשאית להעניק את ההטבה ללקוחות ש יבחרו על ידה כל עוד מיצתה את סכום ההטבה בפרק הזמן שנקבע. בדיון שנערך ביום 24.6.19 הבהיר ב"כ המשיבה: "היום דמי המעבר זה 25 שקלים ולא 49 שקלים כפי שהיה כשהגשנו את הסכם הפשרה... אני אומר לגברתי שלפי הסכום שאנו גובים דמי מעבר אנחנו נסיים את כל ה 512,540 ₪ שזה סכום היעד תוך מספר חודשים, פחות משנה...". הבהרה זו אינה מתיישבת עם פרשנות המשיבה על פיה היא רשאית ליתן את ההטבה במקרים שתבחר כל עוד הגיעה לסכום ההטבה תוך תקופה בת שנה.

בסעיף 11 להסדר הפשרה הוסכם כי "מאחר וחלק מהמנויים שנכללו ברשימה שצורפה לעיל אינם כבר לקוחות המשיבה או שייתכן שיעזבו את המשיבה או לא יבצעו מעבר חבילה מסיבה אחרת במהלך 12 החודשים שלאחר אישור הסדר זה, מתחייבת המשיבה שהזיכוי הנ"ל בדמי מעבר חבילה יינתן בכל מקרה במהלך 12 החודשים שלאחר אישור הסדר זה עד שהוא יצטבר לסך האמור שנקבע 512,540 ₪ כך שבכל מקרה יחסכו מנויי המשיבה סך של 512,540 ₪ שסוכם" (ההדגשה שלי – צ.צ) .

בפסק הדין (סעיף 7.2 (ב)) נקבע כי המשיבה התחייבה שהזיכוי בדמי מעבר "יינתן בכל מקרה למנוייה. בין כאלה שנמצאים ברשימה ובין מנויים אחרים ( בהתאם להבהרה מיום 1.5.19) במהלך 12 החודשים שלאחר אישור הסדר זה וזאת עד לסך מצטבר של 512,540 ₪ [...]" . בהתאם להחלטתי מיום 28.4.19 הבהירה המשיבה ביום 1.5.19 בין השאר כך:

"[...] במהלך תקופה של עד 12 חודשים לאחר אישור הסדר הפשרה, תפטור המשיבה מנויים מדמי מעבר חבילה מידי חודש, עד שסכום הפטור יגיע לסך המוסכם של 512,540 ₪" (סעיף 1).

ובהמשך הובהר:

"[...] הפיצוי העתידי בסך 512,540 ₪ לפי סעיף 11 להסדר הפשרה, יינתן למנויי המשיבה אשר יעברו מסלול, וזאת בנוסף וללא קשר למנויים שיקבלו החזר כספי כמפורט בסעיף 10 להסדר הפשרה. ייתכן, כמובן, כי מנוי שזכאי להחזר כספי לפי סעיף 10 להסדר הפשרה ובהתאם לרשימת הזכאים שצורפה כנספח להסדר יחליט לעבור חבילה לאחר אישור הסדר הפשרה, ואזי אותו מנוי יקבל פטור מדמי מעבר חבילה לפי סעיף 11 להסדר בנוסף להחזר הכספי שיקבל לפי סעיף 10 להסדר הפשרה. ואולם, כאמור לעיל, הפיצוי העתידי בגין פטור מתשלום דמי מעבר חבילה יינתן למנויי המשיבה ככלל, ולאו דווקא לקבוצת המנויים שזכאית להחזר כספי לפי סעיף 10 להסדר" (ההדגשה שלי – צ. צ) (סעיף 2).

מניסוח הסעיף בהסכם הפשרה וההבהרה דלעיל, הרי שעל המשיבה להעניק את ההטבה של פטור מתשלום דמי מעבר בכל מקרה וזאת עד לסכום ההטבה הכולל. משכך , אין לקבל את פרשנות ב"כ המשיבה המופיעה בסעיף 2 לבקשת רו"ח רצאבי למתן הנחיות , ולפיה היא רשאית להעניק את ההטבה למי שתבחר כל עוד חילקה את סכום ההטבה הכולל תוך תקופה בת שנה.

לבקשת רו"ח רצאבי, הדו"ח יוגש תוך 60 יום מ היום.

ניתנה היום, י"ג אייר תש"פ, 07 מאי 2020, בהעדר הצדדים.