הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 44683-01-21

לפני
כבוד ה שופט עודד מאור

התובע

חגי גרין

נגד

הנתבעת

עזריאלי אי קומרס בע"מ

החלטה

נקבעת ישיבת קדם-משפט ליום 12.7.21 שעה 10:00, בנוכחות הצדדים ובאי-כחם.

תשובה לבקשה ותשובה לה יוגשו במועדים על פי דין, כאשר פגרות בתי המשפט אינן באות במניין.

לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כל כתב טענות.

בכל הנוגע לבקשות המקדמיות – על הצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנה 2א לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך, וככל שמבוצעת הגשה מרחוק – יש להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.

בקשות לשינוי מועד דיון שנקבעו ושייקבעו, תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל המתאים הנוהג בבקשות מסוג זה.

תשומת לב הצדדים לדרישות הצורניות של כתבי הטענות והמסמכים המוגשים לתיק, ובמיוחד יש להקפיד על דף חלק וללא תוספות.
ככל שיש תוספות שאינן מותרות – יכול שכתב הטענות יוחזר.

ניתנה היום, כ"א שבט תשפ"א, 03 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.