הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 35676-08-19

לפני
כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

מבקש

בן ירמיהו אברהם לביא-שחם

נגד

משיבות

  1. BREATH OF LIFE ISRAEL LTD
  2. שאיפה לחיים בע"מ
  3. BREATH OF LIFE PHARMA LTD
  4. ברף אוף לייף קאנביס מניופקשרין אוף מדיקל פרודקט בע
  5. פארמוקן בע"מ
  6. פוקוס צמחי מרפא בע"מ
  7. שיח שריד בע"מ
  8. קאן10 בע"מ
  9. קנדוק בע"מ
  10. קאן פארמאצבטיקה בע"מ

המשיבות 1-10 ע"י ב"כ עו"ד בלכר ו/או עו"ד כורם

11. קאנמדיק טכנולוגיות בע"מ
12. טבע אדיר קנאביס רפואי בע"מ
13. אגרוקאן טבע אדיר 2014 - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
14. פנאקסיה בע"מ
המשיבה 14 ע"י ב"כ עו"ד נוי ו/או עו"ד שפר

15. קבוצת בזלת בע"מ
16. בזלת פארמה צמחי מרפא בע"מ
17. בזלת נחושתן בע"מ
המשיבות 16-17 ע"י ב"כ עו"ד בלכר ו/או ב"כ עו"ד כורם

החלטה

האם יש מקום לחיוב המבקש בהוצאות, בגין אי התייצבותו לקדם משפט ?

קדם משפט נקבע ליום 5.7.2020.
במועד הקבוע התייצבו ב"כ המשיבות וכן נציגי ם מטעם המש יבות, אולם המבקש לא הופיע לדיון לא בשעה הנקובה ואף לא מאוחר יותר. ניסיונות ב"כ המשיבות ליצור עימו קשר טלפוני, עלו בתוהו.

ב-13.7.2020 הגיש המבקש הודעה, במסגרתה התנצל על שלא הופיע לדיון, תוך שציין כי:

"בבוקר הדיון פשוט לא התעוררתי בזמן. זאת לאחר חודש עבודה אינטנסיבי ביותר בו נדרשתי להקדיש כל דקה פנויה לעבודה על התגובות לתשובות המשיבות, תוך שנבצר ממני לישון ולאכול בצורה סדירה בשל כך כאמור לעיל".

המשיבות גורסות כי א ין לקבל את הסבריו של המבקש ו יש לחייבו בהוצאות בגין התנהלותו. מה גם, כי אם היה המבקש מיוצג מלכתחילה, הרי שהייתה נמנעת ה"פארסה" שנוצרה.

הריני סבורה כי הצדק עם המשיבות.

אין מקום להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של מאות מיליוני ₪, וכנגד מספר רב של משיבות , ובמקביל לנהוג בחוסר אחריות העולה כדי זלזול, הן כלפי המשיבות והן כלפי בית המשפט.

לא די בהתנצלות המבקש, שכן סיבת היעדרותו מן הדיון אינה עולה בגדר טעם סביר ואיננה מוצדקת, ומכל מקום, מחדלו להתייצב לדיון הסב נזק בהשחתת זמנם לשווא של מי שהתייצבו לדיון כמו גם של בית המשפט.

המבקש בחר לנהל הליך ייצוגי, בלא למנות בא כוח מייצג ועליו לשאת בה שלכות מעשיו ומחדליו.

לבד מכך שהליך ייצוגי מחייב מינוי בא כוח מייצג, אזי נוכחותו של בא כוח מייצג, (אשר טרם מונה במועד הדיון האמור), הייתה מאפשרת קיום הדיון במועדו וכסדרו ומונעת את הטרחת השווא שגרם המבקש, הן למשיבות והן לבית המשפט.

משכך, על המבקש לשאת בהוצאות המשיבות בגין הימנעותו מלהתייצב לדיון.

לפנים משורת הדין, הריני נמנעת מפסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה.

בהינתן כנות התנצלותו של המבקש ובשים לב להודעתו כי הסדיר את סוגיית הייצוג, יועמדו ההוצאות על הצד הנמוך.

המבקש ישלם הוצאות בסך 750 ₪ למשיבות 1-10, 16-17; וכן סך 750 ₪ למשיבה 14.

ההוצאות ישולמו עד ולא יאוחר מיום 29.10.2020.

ניתנה היום, י"א תשרי תשפ"א, 29 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.