הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 35513-12-15

לפני
כבוד ה שופט דורון חסדאי

המבקשת

דניאלה אברהם
ע"י ב"כ עו"ד אמיר ישראלי

נגד

המשיבה

RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
ע"י ב"כ עו"ד נרדה בן צבי

החלטה

בהמשך להודעת המשיבה מיום 29.5.2019 בדבר העברת התרומה (להלן: " ההודעה") ובטרם תינתן הח לטה מתאימה מתבקשות ההבהרות הבאות:
בזיקה לתצהיר המשיבה אשר צורף להודעה, מתבקשת המשיבה להבהיר במסגרת תצהיר משלים מטעמה את המחיר לצרכן של האריזות אשר נתרמו על ידה וזאת בשים לב לאמור בסעיף 22.4ג. לפסק הדין מיום 18.7.2018.
כמו כן, ובהמשך לאישורים בדבר ביצוע התרומה אשר צורפו להודעת המשיבה, מתבקשת המשיבה להבהיר האם קיים שוני בין המוצר " אריזות נורופן קפסולות נוזל 200 מ"ג (10 קפסולות)" שאותו התחייבה המשיבה לתרום במסג רת הסכם הפשרה (ר' סעיף 22.2 לפסק הדין מיום 18.7.2018) לבין המוצר " אריזות תרופת נורופן 200 מ"ג, אריזת 24 טבליות".
ככל שקיים שוני בין המוצרים, תציין המשיבה מדוע נתרם מוצר שונה.
בנוסף, תציין המשיבה מהו שווי התמורה שהועברה ל עמותות, וזאת לאור העובדה שלכאורה נראה כי קיים שוני בין המוצרים, כפי שצוין בסעיף 1.2 להחלטה.
המשיבה תגיש את ההבהרות האמורות בתוך 20 ימים.
תז"פ בהתאם.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.