הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 35474-08-20

מספר בקשה:1
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

ששון עוזר
ע"י ב"כ עו"ד טל לביא

נגד

המשיבה

בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

החלטה

נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 30.6.2021 בשעה 12:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
המשיבה תגיש תשובתה תוך 90 יום מיום שתומצא לה הבקשה. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
המבקש יגיש תגובתו לתשובת המשיבה תוך 30 יום מיום שתומצא לו תשובתה. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, תוגש לא יאוחר מ- 45 ימים לפני ישיבת קדם המשפט ותחול עליה תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל המתאים הנוהג בטיפול בבקשות מסוג זה.
בנסיבות הענין, מוצע כי הצדדים ינצלו את פרק הזמן עד למועד הדיון על מנת לבוא בדברים ביניהם בניסיון להגיע להסכמות.

ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.