הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 29751-07-14

מספר בקשה:44
לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

התובעים הייצוגיים

  1. רונן לפיד
  2. עומר נחמן

ע"י ב"כ עו"ד: אוריה ירקוני ו/או דור נחמן

נגד

הנתבעת

סלקום ישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד: יגאל ארנון ושות'

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, ניתנות ההוראות הבאות:

יש להדגיש בנוסח המודעה את שם הנתבעת ואת הגדרת חברי הקבוצה מהמילים "קבוצת מנויי סלקום" ועד המילה SMS"".

ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון הנתבעת, בשני עיתונים יומיים נפוצים. גודל המודעה לא יפחת משישית עמוד, ועותק מן הפרסומים יוגש לתיק בית המשפט.

ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.

היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.

היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:

5.1. פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;

5.2. העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;

5.3. קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

תזכורת פנימית ליום 7.9.2020.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, 15 יולי 2020, בהעדר הצדדים.