הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 29251-09-18

לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקשים

  1. מור כוכבי
  2. אוהד סקורניק
  3. דוד בן יעקב

ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד מירון, בן ציון ופריבס ושות'

נגד

משיבות
1. א. ב. א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נופר טל

2. רמי לוי שווק השקמה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונית סיטון זלקינד ואח'

פסק דין חלקי
(ביחס למשיבה 2)

בקשת המבקשים, לאשר את הסתלקותם מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד המשיבה 2 (להלן גם: רמי לוי), וזאת לפי הוראת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). הבקשה הוגשה בהסכמת משיבה 2.

עניינה של בקשת האישור בטענת המבקשים לפיה רמי לוי מפרסמת מבצעים בתוקף למועד מסוים, אולם עוד בטרם חלף המועד היא מפסיקה את המבצע, ובכך היא מקצרת את משכו וזאת בניגוד לדין. עוד טענו המבקשים כי רמי לוי הסתירה ונמנעה במכוון מלגלות ללקוחותיה מבעוד מועד כי מוצרים מסוימים נמכרים במחיר מבצע, ובכך פוגעת ביכולת הלקוחות לערוך השוואת מחירים.

המבקשים מציינים כי במגעים שנוהלו בין הצדדים, רמי לוי הבהירה לשביעות רצונם, מדוע היא פועלת כדין כפי שטענה בהרחבה בתשובתה לבקשת האישור. רמי לוי הצהירה והתחייבה כי אינה משנה או מסירה מבצעים לפי תום תקופת המבצעים כפי שפורסם מראש, להוציא מקרים בהם אזל המוצר מהמלאי.
רשמתי לפניי את הצהרת רמי לוי על פיה, לא שינתה בעבר את מועד סיום המבצע מכפי שפורסם מראש, למעט במקרים בהם אזל המלאי, וכן התחייבות רמי לוי לנהוג כך בעתיד, תוך "חידוד הנהלים ברשת, בכל הנוגע לקיום משך זמן המבצעים המפורסמים על ידה בכלל ובפרט בהתאמה לתשדורות ששודרו על ידה למשרד הכלכלה מכח חובתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד – 2014 והתקנות שהותקנו מכוחו – תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), תשע"ה – 2014".

לאור הצהרות והתחייבויות רמי לוי, ולאור הקושי הראייתי בו נתקלו המבקשים בהוכחת טענותיהם כלפי רמי לוי, הסכימו המבקשים להסתלק מבקשת האישור כנגדו בלבד, וזאת מבלי שיפסק פיצוי או גמול או הוצאות לטובתם. המבקשים צירפו את תצהירו של המבקש 3 וכן תצהיר בא כוחם כי לא נתקבלה כל טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ההסתלקות.

לאור האמור, אני מוצאת לנכון בנסיבות אלו לאשר את הסתלקות המבקשים מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית כנגד המשיבה 2, ואני מורה על דחיית תביעתם האישית של המבקשים או מי מהם כנגדה.

בנסיבות העניין איני רואה טעם בהחלפת המבקשים או בא כוחם, ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות.

המזכירות תעביר עותק מפסק דין זה למנהל בתי המשפט.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.