הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 29092-12-12

לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

תובעים

נחמיה גורל
ע"י ב"כ עוה"ד חגית חופי ושחר דאי

נגד

נתבעים
מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יהודה רסלר

החלטה

התובע ובא כוחו עו"ד שחר דאי והנתבעת ובא כוחה עו"ד יהודה רסלר הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
עו"ד חופי אשר מייצגת את התובע ביחד עם עו"ד דאי מתנגדת להסכם (ראו פרוטקול).

בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
הודעה תפורסם בתוך 14 ימים ממתן החלטה זו , על חשבון המשיבה בשני עיתונים יומיים נפוצים. לתשומת לב הצדדים נוסח הודעה לא צורף להסכם הפשרה שהוגש, ועל הצדדים להגישו תוך 4 ימים לאישורי. עותק מהפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.