הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 24925-11-11

מספר בקשה:52

לפני
כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקשים

  1. יצחק אהרון הורביץ
  2. נתן הורביץ

ע"י ב"כ עו"ד יוסי פוקס וגדי קבץ

נגד

משיבות

  1. יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  2. שגיא מוטורס סנטר 2006 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שמואל אוסלנדר ויעקב מוסקונה

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להדגיש בנוסח המודעה את המילים "שברולט ספארק" בעברית ובאנגלית.
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו , על חשבון המשיבות, בעיתון ידיעות אחרונות ועיתון יומי נוסף מהנפוצים. גודל המודעה לא יפחת מרבע עמוד. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, ישלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
לקבוע תזכורת פנימית ליום 14.4.20.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, 27 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.