הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 23133-04-20

מספר בקשה:5
לפני
כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשת

רונית ברונפמן
ע"י ב"כ עו"ד רם דקל ו/או אוהד אנטמן

נגד

משיבה

אקדמי טרוול (2013) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שלומי ברדוגו ו/או מיכל אלפרין
ממשרד וילי יצחקי ושות', עורכי דין

פסק דין

בקשה שהגישה המבקשת למחוק את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, היא הבקשה דנא, לה הסכימה אף ה משיבה (בקשה 5).

ברקע הבקשה לאישור תובענה ייצוגית עומד נושא מסעות בני הנוער לפולין, ובענייננו דווקא ביטול המסעות הללו בשנת 2020 בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בעולם והשבתת רוב שירותי התחבורה בעקבות המגפה. ביטול המסעות לפולין נעשה שלא על דעת המבקשת, גברת רונית ברונפמן שהיא אם לתלמיד כיתה י"א שעתיד היה להשתתף במסע לפולין, וגם לא על דעת המשיבה, חברת אקדמי טרוול (2013) בע"מ, שהיא חברה העוסקת ומתמחה בשירותי תיור וזכתה במכרז שפירסם משרד החינוך לביצוע מפעל המסעות לפולין שעורכים בני הנוער במסגרת המשלחות. ההחלטה על ביטול המסעות הללו בשנת 2020 נעשתה בהוראת משרד החינוך, ולצדדים לתובענה זו כמו גם לחברי הקבוצה אין קשר לעצם ההחלטה.

לאחר שבקשת האישור הוגשה (במקביל לבקשות נוספות נגד חברות אחרות , ולאור הנסיבות בהן בוטלו כל מסעות בני הנוער לפולין, בין של תלמידי התיכון ובין של תנועות הנוער, התקבלה החלטת ממשלה לפיה תשיב המדינה באמצעות משרד החינוך להורי התלמידים את דמי הביטול שנגבו מהם.

עוד לפני שהוגשה התשובה לבקשת האישור הודיעה המשיבה כי "החלטת הממשלה על השבת הכספים נשוא התובענה הייצוגית משליכה באופן ישיר על התובענה והצורך בה" (סעיף 2 לתגובת המשיבה מיום ה-22.10.2020). עוד ציינה המשיבה "כי אקדמי אינה נושאת באחריות לביטול המסעות לפולין ואלו בוטלו בעקבות הוראה שהוציא משרד החינוך על הפסקת המסעות עקב מגפת הקורונה. גם גביית דמי הביטול נעשתה בהנחיית משרד החינוך ובדומה גם הליך החזרת הכספים מבוצע על ידי משרד החינוך. עוד יוזכר כי לאקדמי נגרם נזק עקב ביטול המסעות "ברגע האחרון" לאחר שנערכה לביצוע המסעות ושילמה כספים לספקים ונותני שירותים ובנוסף נאלצה להתמודד עם הטיפול בביטול כל המסעות ובהחזר הכספים של ההורים" (סעיף 7 לתגובה לעיל).

לאור הודעת המשיבה מיום ה-16.12.2020 לפיה הסתיים הליך השבת הכספים לכלל התלמידים וההורים המלווים שהיו אמורים להשתתף במסע לפולין בשנת 2020 לולא המגפה, וכי הוחזרו "3,545,410 ש"ח הושבו להורים של 1,864 תלמידים ב-15 בתי ספר ו-105,069 ש"ח הושבו ל-101 הורים מלווים", הגישה המבקשת ביום 28.12.20 תגובה להודעת המשיבה ובה שלוש בקשות, האחת, למחוק את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית; השניה, להורות על השבת האגרה ששילמה המבקשת במועד הגשת בקשת האישור; השלישית, לפסוק גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה.

אקדים ואומר כי בנסיבות העניין ראיתי להיעתר לבקשה למחיקת בקשת האישור נוכח הנסיבות המיוחדות שנוצרו לרבות ה עדר שאלה לבירור, שהרי זו מוצתה, וכך התייתר למעשה הדיון בעתירה לגופה; גם ראיתי לקבל את הבקשה להחזר אגרה, ככל שהדבר מתיישב עם התקנות (בהיות הבקשה למחיקה) , ואולם לא ראיתי לקבל את הבקשה ככל שהיא נוגעת לעניין הגמול ושכר טרחה מהטעמים שלהלן.

תחילה לציין כי נראה שבקשה למחיקת תובענה אינה נזכרת כאחת האפשרויות לפסיקת גמול ושכר טרחה, במקרה שלא הוסכם על כך מראש בין הצדדים. המבקשת לא הגישה בקשה לאישור הסתלקות מתוגמלת ובענייננו הצדדים לא הגיעו להסכמות שמכוחן הוגשה הבקשה לסיום ההליך. בנסיבות של מחיקת בקשה לאישור אין בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") הסמכה לחייב את המשיבים לשלם גמול ושכר טרחה כשלא הוסכם כך. העמידה הדווקנית על ההליכים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות אינה פרוצדוראלית אלא מגלמת את התכליות שביסוד הליך התובענה הייצוגית ואת האיזון המתחייב בין תמריצים לתובעים מייצגים ובאי כוחם להגיש תובענות ייצוגיות ראויות ובין החשש מהגשת תביעות סרק: "בצד האמור לעיל בדבר לגיטימיות התמריץ הכלכלי המונח ביסוד התובענה הייצוגית, שומה על הערכאה הדיונית לעשות שימוש מושכל בכלי של פסיקת גמול ושכר טרחה על מנת למנוע מצב שבו "המרוץ לגמול ולשכר הטרחה ישטוף ויטביע את המטרה הציבורית"" (ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ, פסקה 22 (נבו 5.8.2018)). בשונה מהאמור בסעיפים 9, 16, 19, 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות הרי כאשר מדובר במחיקת בקשה לאישור נראה כי חוק תובענות ייצוגיות אינו מהווה את המקור לסמכות בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה.

ואוסיף כי בענייננו אף אם היה ההליך של מחיקת בקשת האישור מאפשר לבית משפט לפסוק גמול ושכר טרחה, הרי שכלל לא שוכנעתי כי בנסיבות דנא הגשת בקשת האישור תרמה להחלטת הרגולטור להשיב להורי התלמידים שמסעם לפולים בוטל את דמי הביטול. אמנם טוענת המ בקשת כי "במבחן התוצאה כל חברי הקבוצה קיבלו השבה מלאה של כספם – בדיוק כפי שנתבע" (סעיף 6.5 לתשובת המבקשת מיום ה-11.1.2021), אלא שלא שוכנעתי בדנא כי מבחן התוצאה הוא הרלוונטי שכן המבקשת לא הרימה את הנטל להראות שקיים קשר ישיר בין הגשת בקשת האישור ובין החלטת משרד החינוך. ולעניין זה אפנה לדברים שכתבתי השבוע ממש בעניין דומה שבו נתבקשה בקשה לאישור הסתלקות מתוגמלת, ת"צ (ת"א) 33858-04-20 כהן נ' חוויה ישראלית (22.7.2021):
"13. כאמור, בשלב הנוכחי של הדיון אין חולק כי התשלומים כבר הושבו לחברי הקבוצה וזאת לאור התערבות משרד החינוך. אין ספק כי ענף התעופה, ובכלל זה פעילותה של המשיבה, חווה טלטלה בעקבות משבר הקורונה. בית משפט זה, ובתי משפט בעולם עוסקים בימים אלה בשאלות הנוגעות לביטול טיסות, להחזרים בגין ביטולים אלה, כאשר סיבת הביטול היא הנחיות רגולטורים ומסתבר כי גם בימים אלה ממשיכות ההשבתות הזמניות ו/או החלקיות של אמצעי תחבורה אוויריים נוכח התפרצות מחודשת של המגיפה (ראו למשל: רת"ק (ת"א) 50210-09-20 ד"ר דוד יהודה ג'אן לוק נ' אור קריירה בע"מ (נבו 7.11.2020); Rudolph v. United Airlines Holdings, 2021 U.S. Dist. (7th Circ. 2021); Daversa-Evdyriadis v. Norwegian Air, 2020 U.S. Dist. (9 th Circ. 2020); Young v. Frontier Airlines, Inc., 2020 U.S. Dist. (10 th Circ. 2020) )). עם זאת, אף כי השאלה מעניינת כשלעצמה, הרי שעל פניו לא נראה כי ניתן לקבוע מסמרות באשר לשאלה מי ראוי שיישא בנזק בשל אירוע מגיפה עולמי, בלתי צפוי וחסר תקדים, שמשתק באחת בהנחיה רגולטורית ענף תחבורה שלם. לא נעלמו מעיני הוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012, אך אין לכחד כי שירותי טיסה צריכים להיבחן גם לפי המערכת החוזית בין ספק הטיסה ובין הלקוח במקרה הספציפי ובנסיבות העניין. בענייננו מדובר במערכת "משולשת" כשמשרד החינוך הוא שהכתיב את ההתקשרות בין המשיבה ובין המבקשים עוד בטרם 'עידן הקורונה' וההשלכות של התפרצות המגפה... .
15. אני סבורה, אפוא, כי הרף שעל המבקשים לעמוד בו, בשלב זה של ההליך, על מנת להצביע על עילות לכאורה הוא גבוה יותר מהרגיל זאת לאור הנסיבות המיוחדות של 'ליווי' הרגולטור ולאור העובדה כי הכספים הושבו בפיקוח משרד החינוך, ולטעמי המבקשים לא עמדו בנטל הנדרש בנסיבות המיוחדות של העניין, וככלל התרשמתי כי הגשת בקשת האישור נעשתה מוקדם מדי ובטרם אמר הרגולטור את דברו אשר להסדרת הנושא שלכתחילה היה בפיקוחו".

סיכומם של דברים, אני מוחקת את בקשת האישור.
בנסיבות המיוחדות שתוארו, יישא כל צד יישא בהוצאותיו.
מאחר שמדובר במחיקת ההליך טרם דיון, החזר אגרה בהתאם לתקנות, ככל שמתאפשר כך.

ניתן היום, י"ד אב תשפ"א, 23 יולי 2021, בהעדר הצדדים.